Tabellbilaga 3. Producentprisindex för tjänster 2015=100, tjänster till hushåll (BtoC), 2:a kvartalet 2020

Tjänster efter näringsgren (CPA 2015) Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
TOTALINDEX 108,5 0,1 1,2
H TRANSPORT OCH MAGASINERINGSTJÄNSTER 100,0 2,0 0,2
49 Tjänster avseende landtransport; transport i rörsystem 97,3 1,3 0,9
49.10 Tjänster avseende järnvägstransport, passagerartrafik 89,1 5,0 7,7
49.31 Tjänster avseende lokaltrafik 95,8 -0,1 -2,4
49.32 Tjänster avseende taxitrafik 116,6 0,1 3,5
49.39 Tjänster avseende övrig landtransport av passagerare 88,2 9,6 5,3
50 Tjänster avseende sjötransport 101,6 13,8 4,5
50.10 Tjänster avseende havs- och kustsjöfart, passagerartrafik 101,6 13,8 4,5
51 Tjänster avseende lufttransport 108,0 4,2 -4,3
52 Tjänster avseende magasinering och stödtjänster till transport 99,4 -1,8 -1,8
52.21 Tjänster i anslutning till landtransport 99,4 -1,8 -1,8
53 Postbefordran och kurirtjänster 135,7 1,3 4,8
53.10 Postbefordran via nationella posten 135,7 1,3 4,8
I HOTELL- OCH RESTAURANGTJÄNSTER 108,2 -0,7 0,0
55 Hotell- och logitjänster 111,8 -10,1 -11,5
56 Bar- och restaurangtjänster 107,8 0,2 1,1
J INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER 112,0 -1,0 1,3
61 Telekommunikation 109,2 0,5 0,6
L FASTIGHETSTJÄNSTER 109,9 0,4 1,5
68 Fastighetstjänster 109,9 0,4 1,5
68.2 Tjänster avseende uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter 110,4 0,4 1,5
68.20.1 Tjänster avseende uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter 110,4 0,4 1,5
68.31 Tjänster avseende fastighetsförmedling på uppdrag 100,8 -0,7 0,9
M TJÄNSTER INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK 97,6 -0,4 -2,9
71 Arkitekt- och tekniska konsulttjänster; teknisk provning och analys 97,6 -0,4 -2,9
71.2 Tjänster avseende teknisk provning och analys 97,6 -0,4 -2,9
N UTHYRNINGS-, FASTIGHETSSERVICE-, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER 100,5 -0,4 -1,6
77 Tjänster avseende uthyrning och leasing 97,1 -0,6 -2,9
77.11 Tjänster avseende uthyrning och leasing av personbilar och lätta motorfordon 97,1 -0,6 -2,9
81 Fastighetstjänster till byggnader samt skötsel och underhåll av grönytor 109,1 0,0 1,3
81.2 Tjänster avseende rengöring och lokalvård 109,1 0,0 1,3
P TJÄNSTER AVSEENDE UTBILDNING 105,9 -0,1 0,2
85 Tjänster avseende utbildning 105,9 -0,1 0,2
Q VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER 117,3 0,3 4,1
86 Tjänster avseende hälso- och sjukvård 117,3 0,3 4,1
R TJÄNSTER AVSEENDE KULTUR, NÖJE OCH FRITID 106,0 -0,3 1,6
90 Konstnärliga och kulturella tjänster samt underhållningstjänster 115,9 0,0 3,4
93 Idrotts-, fritids- och nöjestjänster 101,8 -0,5 0,8
S ANDRA TJÄNSTER 106,9 0,6 1,5
95 Tjänster avseende reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar 107,3 0,9 1,4
96 Andra konsumenttjänster 106,9 0,5 1,6
96.01 Tvätteritjänster 107,9 0,8 2,9
96.02 Tjänster avseende hår- och skönhetsvård 106,4 0,5 1,5
96.04 Tjänster avseende kroppsvård 110,9 0,4 1,7

Källa: Producentprisindex för tjänster 2020, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ville Markkanen 029 551 3023, pthi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 24.07.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 2:a kvartalet 2020, Tabellbilaga 3. Producentprisindex för tjänster 2015=100, tjänster till hushåll (BtoC), 2:a kvartalet 2020 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2020/02/pthi_2020_02_2020-07-24_tau_003_sv.html