Tabellbilaga 4. Producentprisindex för tjänster 2010=100, tjänster till företag eller den offentliga sektorn (BtoB), 2:a kvartalet 2020

Näringsgren (TOL 2008) Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
TOTALINDEX 112,9 -0,1 0,4
H TRANSPORT OCH MAGASINERING 114,1 1,1 1,6
49 Landtransport; transport i rörsystem 115,5 0,0 0,9
4932 Taxitrafik 130,8 0,1 3,5
4941 Vägtransport, godstrafik 114,9 0,0 0,6
5020 Havs- och kustsjöfart, godstrafik 104,4 -3,1 -2,1
52 Magasinering och stödtjänster till transport 110,7 3,1 3,2
5210 Magasinering och varulagring 114,2 -0,7 -0,8
5224 Godshantering 97,0 1,0 -1,0
53 Post- och kurirverksamhet 166,0 1,4 4,9
5310 Postbefordran via nationella posten 178,6 3,0 7,2
5320 Annan postbefordran samt kurirverksamhet 116,5 -2,8 -2,3
I HOTELL- OCH RESTAURANGVERKSAMHET 119,3 -3,4 -2,8
5510 Hotellverksamhet 104,8 -12,2 -12,3
56 Restaurang-, catering och barverksamhet 126,9 0,2 1,1
J INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET 108,9 -1,0 -1,2
61 Telekommunikation 83,1 -3,4 -5,4
62 IT-tjänster 114,0 -1,2 -1,4
63 Informationstjänster 100,8 -0,1 -1,0
L FASTIGHETSVERKSAMHET 114,0 -0,2 0,4
6820 Hyror för affärs- och kontorslokaler 114,7 -0,2 0,4
6820A Hyror för kontorslokaler 113,4 0,1 0,2
6820B Hyror för affärslokaler 115,6 -0,4 0,5
M VERKSAMHET INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK 111,3 -0,2 0,3
69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet 120,0 0,0 1,8
6910 Juridisk verksamhet 123,3 -0,1 1,8
6920 Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning 118,3 0,0 1,7
702 Konsulttjänster till företag 114,0 -0,4 0,2
711 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet 110,0 -0,6 -0,3
712 Teknisk provning och analys 106,1 1,1 0,7
73 Reklam och marknadsundersökning 104,2 0,7 0,6
731 Reklamverksamhet 103,5 0,8 0,4
732 Marknads- och opinionsundersökning 115,5 0,0 2,6
N UTHYRNING, FASTIGHETSSERVICE, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER 115,0 0,0 0,4
7732 Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 110,0 -0,8 -0,8
7820 Personaluthyrning 114,5 0,4 1,2
81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 123,0 0,7 1,4
811 Fastighetsrelaterade stödtjänster 126,6 0,9 2,3
812 Rengöring och lokalvård 119,7 0,6 0,8
P UTBILDNING 121,7 -0,1 0,2
85 Utbildning 121,7 -0,1 0,2
Q VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER 126,9 0,4 3,5
86 Hälso- och sjukvård 126,9 0,4 3,5
R KULTUR, NÖJE OCH FRITID 122,5 -0,2 1,8
90 Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet 134,8 0,0 3,4
93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet 113,9 -0,5 0,8
S ANNAN SERVICEVERKSAMHET 119,4 0,3 2,3
95 Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar 123,7 -0,1 0,8
96011 Tvätteriverksamhet för företag 112,7 0,5 3,3

Källa: Producentprisindex för tjänster 2020, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ville Markkanen 029 551 3023, pthi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 24.07.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 2:a kvartalet 2020, Tabellbilaga 4. Producentprisindex för tjänster 2010=100, tjänster till företag eller den offentliga sektorn (BtoB), 2:a kvartalet 2020 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2020/02/pthi_2020_02_2020-07-24_tau_004_sv.html