Tilastojulkistukset aikajärjestyksessä

Tältä sivulta löytyvät kaikki Tilastokeskuksen tilastojulkistukset aikajärjestyksessä viimeisen kuuden kuukauden ajalta. Muiden tilastotuottajien tiedot julkaistaan kunkin organisaation omissa verkkopalveluissa.

PvmTilasto ja viiteajanjakso / tilastojulkistusPDF-
julkaisu
10.12.2019Teollisuuden uudet tilaukset 2019, lokakuu
Teollisuuden uudet tilaukset laskivat lokakuussa 12,6 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
10.12.2019Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2019, lokakuu
Teollisuustuotanto laski lokakuussa edellisestä kuukaudesta mutta kasvoi vuodentakaisesta
PDF
9.12.2019Työvoimakustannusindeksi 2019, 3. neljännes
Yksityisen sektorin tehdyn työtunnin kustannus nousi heinä-syyskuussa 0,2 prosenttia edellisvuodesta
PDF
5.12.2019Maatalouden taloustilit (EAA) 2019
Maataloudessa hieman valoa neljän vuoden kaamoksen jälkeen
PDF
5.12.2019Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 2019, marraskuu
Marraskuussa 2019 ensirekisteröitiin 8 680 uutta henkilöautoa
PDF
5.12.2019Ympäristöliiketoiminta 2018
Ympäristöliiketoiminnan liikevaihto 40 miljardia euroa
PDF
4.12.2019Kiinteistöjen hinnat 2019, 3. neljännes
Vanhojen omakotitalojen hinnat heinä-syyskuussa edellisvuoden tasolla
PDF
4.12.2019Syntyneet 2018
Suomalaistaustaisten osuus syntyvyydestä pienentynyt
PDF
3.12.2019Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2019
Pilvipalveluita 74 prosentilla yrityksistä
PDF
3.12.2019Työvoimatutkimus 2018, 16
Työvoimatilastoja 60 vuotta
PDF
29.11.2019Neljännesvuositilinpito 2019, 3. neljännes
Bruttokansantuote kasvoi 0,7 prosenttia edellisestä neljänneksestä
PDF
29.11.2019Suurten yritysten liikevaihtoennakko 2019, lokakuu
Suurten yritysten liikevaihto laski lokakuussa
PDF
29.11.2019Työtapaturmat 2017
Työtapaturmia 138 000 Suomessa vuonna 2017
PDF
28.11.2019Majoitustilasto 2019, lokakuu
Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 12 prosenttia lokakuussa 2019
PDF
28.11.2019Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2018
Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijamäärä 1,29 miljoonaa
PDF
28.11.2019Yritystukitilasto 2018
Suuryrityksille maksettavat yritystuet selvässä laskussa
PDF
27.11.2019Aluetilinpito 2018
Talous kasvoi suurimmassa osassa Suomen maakuntia vuonna 2018, voimakkainta kasvu oli Keski-Suomessa
PDF
27.11.2019Kuluttajien luottamus 2019, marraskuu
Kuluttajien luottamus nousi hieman kuukaudessa
PDF
26.11.2019Kaupan liikevaihtokuvaaja 2019, lokakuu
Vähittäiskaupan pikaennakko: liikevaihto kasvoi lokakuussa 3,5 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
26.11.2019Rakennus- ja asuntotuotanto 2019, syyskuu
Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä nousi kolmannella neljänneksellä
PDF
26.11.2019Työvoimatutkimus 2019, lokakuu
Työllisyys kasvoi, työttömyys lähes ennallaan vuoden takaiseen verrattuna
PDF
26.11.2019Väestön ennakkotilasto 2019, lokakuu
Suomen ennakkoväkiluku lokakuun lopussa 5 526 306
PDF
25.11.2019Maarakennuskustannusindeksi 2019, lokakuu
Maarakennusalan kustannukset laskivat lokakuussa 0,2 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
25.11.2019Tuottajahintaindeksit 2019, lokakuu
Teollisuuden tuottajahinnat laskivat 0,9 prosenttia edellisvuoden lokakuusta
PDF
22.11.2019Joukkoviestintä 2018
Joukkoviestinnän markkinatrendit ennallaan vuonna 2018
PDF
22.11.2019Kuntatalous neljännesvuosittain 2019, 3. neljännes
Manner-Suomen kuntien toimintakulut kasvoivat 3,9 prosenttia tammi-syyskuussa 2019
PDF
22.11.2019Väestörakenne 2018
Lapsettomuus yleistymässä matalammin koulutetuilla
PDF
21.11.2019Asumisen energiankulutus 2018
Asumisen energiankulutus laski edelleen vuonna 2018
PDF
20.11.2019Konkurssit 2019, lokakuu
Konkurssien määrä tammi - lokakuussa 2019 edellisvuoden tasolla
PDF
19.11.2019Tieliikenneonnettomuustilasto 2019, lokakuu
Tieliikenteessä kuoli 14 ihmistä lokakuussa
PDF
18.11.2019Teollisuuden ja kaupan varastotilasto 2019, 3. neljännes
Yritysten varastojen arvo kasvoi vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä
PDF
15.11.2019Avoimet työpaikat 2019, 3. neljännes
Avoimia työpaikkoja kolmannella vuosineljänneksellä suunnilleen yhtä paljon kuin vuosi sitten
PDF
15.11.2019Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2019, 3. neljännes
Rehujen hintapiikkistä palattiin normaaliin - investointien hinnat nousuun
PDF
15.11.2019Maatalouden tuottajahintaindeksi 2019, 3. neljännes
Lihan vienti vetää, mutta tuottajahinnat nousevat hitaasti
PDF
15.11.2019Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2019, syyskuu
Vaihtotase ylijäämäinen syyskuussa, pääomaa virtasi nettomääräisesti ulkomailta Suomeen
PDF
15.11.2019Rakennuskustannusindeksi 2019, lokakuu
Rakennuskustannukset nousivat lokakuussa 0,5 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
14.11.2019Esi- ja peruskouluopetus 2019
Peruskouluissa 564 100 oppilasta vuonna 2019
PDF
14.11.2019Kansantalouden materiaalivirrat 2018
Kotimainen materiaalien kulutus 191 miljoonaa tonnia vuonna 2018
PDF
14.11.2019Kuluttajahintaindeksi 2019, lokakuu
Inflaatio lokakuussa 0,7 prosenttia
PDF
14.11.2019Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2019, syyskuu
Palveluiden liikevaihto ja tuotanto kasvoivat syyskuussa
PDF
14.11.2019Siviilisäädyn muutokset 2018
Avioituvuuden aleneminen kiihtyi
PDF
14.11.2019Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2019, syyskuu
Teollisuuden liikevaihto kasvoi syyskuussa 3,9 prosenttia
PDF
14.11.2019Tuotannon suhdannekuvaaja 2019, syyskuu
Kansantalouden tuotanto kasvoi syyskuussa vuodentakaisesta, laskua edelliskuukauteen
PDF
14.11.2019Työvoimatutkimus 2018, 14
Äidit palaavat perhevapaalta työmarkkinoille aiempaa nopeammin
PDF
13.11.2019Kaupan liikevaihtokuvaaja 2019, syyskuu
Syyskuussa liikevaihto kasvoi kaikilla kaupan toimialoilla
PDF
13.11.2019Palkkasummakuvaajat 2019, syyskuu
Palkkasumma kasvoi heinä-syyskuussa 3,2 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
13.11.2019Rakentamisen liikevaihtokuvaaja 2019, syyskuu
Syyskuussa rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 1,9 prosenttia
PDF
8.11.2019Asuntojen vuokrat 2019, 3. neljännes
Vapaarahoitteiset vuokrat nousivat eniten Vantaalla
PDF
8.11.2019Teollisuuden uudet tilaukset 2019, syyskuu
Teollisuuden uudet tilaukset laskivat syyskuussa 0,7 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
8.11.2019Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2019, syyskuu
Teollisuustuotanto laski syyskuussa edellisestä kuukaudesta mutta kasvoi vuodentakaisesta
PDF
7.11.2019Kotitaloustuotannon arvo 2018
Kotitaloustuotannon arvo on viime vuosina kasvanut hieman hitaammin kuin BKT
PDF
7.11.2019Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2019
Puolet suomalaisista ostanut verkkokaupasta viimeisen kolmen kuukauden aikana
PDF
6.11.2019Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 2019, lokakuu
Lokakuussa 2019 ensirekisteröitiin 9 366 uutta henkilöautoa
PDF
5.11.2019Väestön koulutusrakenne 2018
Ainakin neljännes ulkomaalaistaustaisista suorittanut korkea-asteen tutkinnon
PDF
1.11.2019Sähkön ja lämmön tuotanto 2018
Fossiilisilla polttoaineilla ja turpeella tuotetun sähkön määrä kasvoi 14% v. 2018 - Uusiutuvien energialähteiden osuus sähkön tuotannosta pieneni
PDF
1.11.2019Teollisuuden energiankäyttö 2018
Teollisuuden energiankäyttö kasvoi 3 prosenttia vuonna 2018
PDF
1.11.2019Työssäkäynti 2017
Pendelöinti tyypillistä asiantuntija-ammateissa
PDF
31.10.2019Aloittaneet ja lopettaneet yritykset 2018
Aloittaneiden yritysten määrä nousi ja lopettaneiden yritysten määrä laski vuonna 2018
PDF
31.10.2019Majoitustilasto 2019, syyskuu
Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 9 prosenttia syyskuussa 2019
PDF
31.10.2019Osakeasuntojen hinnat 2019, syyskuu
Vanhojen osakeasuntojen hinnat nousivat 2019 kolmannella neljänneksellä viime vuoteen verrattuna Turussa, Tampereella ja Helsingissä
PDF
31.10.2019Suurten yritysten liikevaihtoennakko 2019, syyskuu
Suurten yritysten liikevaihto kasvoi syyskuussa
PDF
31.10.2019Vakuutustoiminta 2018
Vakuutusyhtiöiden voitot laskivat vuonna 2018
PDF
31.10.2019Ympäristönsuojelumenot 2017
Teollisuuden ympäristönsuojeluinvestoinnit kasvoivat vuonna 2017
PDF
30.10.2019Kivihiilen kulutus 2019, syyskuu
Kivihiilen kulutus väheni 24 prosenttia tammi - syyskuussa
PDF
29.10.2019Julkisten menojen hintaindeksi 2019, 3. neljännes
Julkisten menojen hintaindeksi nousi kuntataloudessa ja valtiolla
PDF
28.10.2019Kuluttajien luottamus 2019, lokakuu
Kuluttajien luottamus heikkeni lokakuussa
PDF
25.10.2019Aloittaneet ja lopettaneet yritykset 2019, 2. neljännes
Aloittaneiden yritysten määrä laski ja lopettaneiden yritysten määrä nousi
PDF
24.10.2019Kaupan liikevaihtokuvaaja 2019, syyskuu
Vähittäiskaupan pikaennakko: liikevaihto kasvoi syyskuussa 3,4 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
24.10.2019Kuolleet 2018
Vastasyntyneiden elinajanodote oli vuonna 2018 pojilla 78,9 ja tytöillä 84,3 vuotta
PDF
24.10.2019Palvelujen tuottajahintaindeksit 2019, 3. neljännes
Palvelujen tuottajahinnat nousivat 1,7 prosenttia heinä-syyskuussa vuoden takaisesta
PDF
24.10.2019Tuottajahintaindeksit 2019, syyskuu
Teollisuuden tuottajahinnat laskivat 0,6 prosenttia edellisvuoden syyskuusta
PDF
24.10.2019Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2018
Tutkimus- ja kehittämismenot tasaisessa kasvussa
PDF
24.10.2019Väestön ennakkotilasto 2019, syyskuu
Suomen ennakkoväkiluku syyskuun lopussa 5 525 487
PDF
23.10.2019Maarakennuskustannusindeksi 2019, syyskuu
Maarakennusalan kustannukset laskivat syyskuussa 0,5 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
22.10.2019Rakennus- ja asuntotuotanto 2019, elokuu
Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni vuodentakaisesta
PDF
22.10.2019Työvoimatutkimus 2019, syyskuu
Työllisyys kasvoi, työttömyys laski vuoden takaiseen verrattuna
PDF
21.10.2019Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka 2018
Julkisyhteisöjen alijäämä 0,8 prosenttia ja velka 59 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen vuonna 2018
PDF
17.10.2019Korjausrakentaminen 2018
Teollisuus- ja varastorakennuksia korjattiin 1,3 miljardilla eurolla
PDF
17.10.2019Rikos- ja pakkokeinotilasto 2019, 3. neljännes
Asuntomurrot keskittyvät kesäkuukausille
PDF
17.10.2019Tieliikenneonnettomuustilasto 2019, syyskuu
Tieliikenteessä kuoli 24 ihmistä syyskuussa
PDF
16.10.2019Konkurssit 2019, syyskuu
Konkurssien määrä tammi - syyskuussa 2019 edellisvuoden tasolla
PDF
16.10.2019Kulttuurin satelliittitilinpito 2017
Kulttuurin osuus taloudesta pieneni hieman vuonna 2017, vaikka peliala tuli mukaan kulttuurisatelliittiin
PDF
16.10.2019Velkajärjestelyt 2019, 3. neljännes
Yksityishenkilöiden velkajärjestelyjen määrä väheni tammi - syyskuussa 2019 edellisvuodesta 26,4 prosenttia
PDF
16.10.2019Yrityssaneeraukset 2019, 3. neljännes
Yrityssaneerausten määrä väheni tammi - syyskuussa 2019 edellisvuodesta 14,4 prosenttia
PDF
15.10.2019Ansiotasoindeksi 2019, 3. neljännes
Palkansaajien ansiotasoindeksi nousi heinä-syyskuussa 2,4 prosenttia
PDF
15.10.2019Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2019, elokuu
Vaihtotase ylijäämäinen elokuussa, pääomaa virtasi nettomääräisesti ulkomailta Suomeen
PDF
15.10.2019Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2019, elokuu
Palveluiden liikevaihto ja tuotanto kasvoivat elokuussa
PDF
15.10.2019Rakennuskustannusindeksi 2019, syyskuu
Rakennuskustannukset nousivat syyskuussa 0,8 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
15.10.2019Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2019, elokuu
Teollisuuden liikevaihto kasvoi elokuussa 1,9 prosenttia
PDF
15.10.2019Tuotannon suhdannekuvaaja 2019, elokuu
Kansantalouden tuotanto kasvoi elokuussa
PDF
14.10.2019Kaupan liikevaihtokuvaaja 2019, elokuu
Kaupan liikevaihto kasvoi elokuussa 1,2 prosenttia
PDF
14.10.2019Kuluttajahintaindeksi 2019, syyskuu
Inflaatio syyskuussa 0,9 prosenttia
PDF
14.10.2019Palkkasummakuvaajat 2019, elokuu
Palkkasumma kasvoi kesä-elokuussa 2,8 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
11.10.2019Luottolaitosten tilinpäätökset 2019, 2. neljännes
Suomessa toimivien pankkien liikevoitto oli 616 miljoonaa euroa vuoden 2019 toisella neljänneksellä
PDF
11.10.2019Rakentamisen liikevaihtokuvaaja 2019, elokuu
Elokuussa rakentamisen liikevaihtoa kasvattivat erikoistuneen rakennustoiminnan yritykset
PDF
11.10.2019Sijoituspalveluyritykset 2019, 2. neljännes
Sijoituspalveluyritysten liikevoitto ja palkkiotuotot laskivat vuoden 2019 toisella neljänneksellä
PDF
10.10.2019Asunnot ja asuinolot 2018
Omistusasuminen vähenee nuorissa ikäluokissa
PDF
10.10.2019Teollisuuden uudet tilaukset 2019, elokuu
Teollisuuden uudet tilaukset laskivat elokuussa 17,0 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
10.10.2019Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2019, elokuu
Teollisuustuotanto kasvoi elokuussa sekä vuodentakaisesta että edellisestä kuukaudesta
PDF
8.10.2019Energiatilinpito 2017
Kotitalouksien energiankäyttö pysyi ennallaan vuonna 2017
PDF
8.10.2019Ilmapäästöt toimialoittain 2017
Energiahuollon ja maaliikenteen kasvihuonekaasupäästöt laskivat vuonna 2017
PDF
4.10.2019Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 2019, syyskuu
Syyskuussa 2019 ensirekisteröitiin 8 436 uutta henkilöautoa
PDF
3.10.2019Työssäkäynti 2017
Ulkomaalaistaustaisten yleisin toimiala vuonna 2017 oli kiinteistöjen siivous
PDF
3.10.2019Yrityspalvelut 2018
Tietoteknisten palveluiden liikevaihdon ripeä kasvu jatkui vuonna 2018
PDF
30.9.2019Suurten yritysten liikevaihtoennakko 2019, elokuu
Suurten yritysten liikevaihto laski elokuussa
PDF
30.9.2019Ulkomaiset suorat sijoitukset 2018
Suorat sijoitukset ulkomailta Suomeen laskivat vuonna 2018
PDF
30.9.2019Väestöennuste 2019
Syntyvyyden lasku heijastuu alueiden tulevaan väestökehitykseen
PDF
27.9.2019Ammatillinen koulutus 2018
Ammatillisessa koulutuksessa 123 100 uutta opiskelijaa
PDF
27.9.2019Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito 2019, 2. neljännes
Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat kasvoivat vuoden 2019 toisella neljänneksellä
PDF
27.9.2019Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain 2019, 2. neljännes
Julkisyhteisöjen rahoitusasema heikkeni 0,2 miljardia euroa
PDF
27.9.2019Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain 2019, 2. neljännes
Julkisyhteisöjen velka kasvoi 5,6 miljardia euroa vuoden 2019 toisella neljänneksellä (Korjaus otsikkoon. Oli ennen: 5,4)
PDF
27.9.2019Kuluttajien luottamus 2019, syyskuu
Kuluttajien arviot talouskasvusta ja työttömyydestä yhä apeammat
PDF
27.9.2019Osakeasuntojen hinnat 2019, elokuu
Vanhojen osakeasuntojen hinnat nousivat pääkaupunkiseudulla elokuussa
PDF
27.9.2019Rahoitustilinpito 2018
Kotitalouksien nettovarallisuus kasvoi 21 miljardia euroa vuonna 2018
PDF
27.9.2019Rahoitustilinpito 2019, 2. neljännes
Kotitalouksien nettorahoitusvarat kasvoivat vuoden 2019 toisella neljänneksellä
PDF
27.9.2019Sektoritilit neljännesvuosittain 2019, 2. neljännes
Yrityssektorin voittoaste pysyi vuoden 2019 toisella neljänneksellä edellisen neljänneksen tasolla
PDF
26.9.2019Energian hankinta ja kulutus 2019, 2. neljännes
Energian kokonaiskulutus laski 7 prosenttia tammi - kesäkuussa
PDF
26.9.2019Kaupan liikevaihtokuvaaja 2019, elokuu
Vähittäiskaupan pikaennakko: liikevaihto kasvoi elokuussa 4,9 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
26.9.2019Majoitustilasto 2019, elokuu
Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 4 prosenttia elokuussa 2019
PDF
26.9.2019Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset 2018
Vankeusrangaistuksia tuomittiin 4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin
PDF
26.9.2019Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto 2018
Yritysten liikevaihto kasvoi 5,8 prosenttia vuonna 2018
PDF
24.9.2019Rakennus- ja asuntotuotanto 2019, heinäkuu
Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni edelleen vuodentakaisesta
PDF
24.9.2019Tuottajahintaindeksit 2019, elokuu
Teollisuuden tuottajahinnat laskivat 1,0 prosenttia edellisvuoden elokuusta
PDF
24.9.2019Työvoimatutkimus 2019, elokuu
Työllisyys kasvoi elokuussa vuoden takaiseen verrattuna
PDF
24.9.2019Väestön ennakkotilasto 2019, elokuu
Suomen ennakkoväkiluku elokuun lopussa 5 524 387
PDF
23.9.2019Maarakennuskustannusindeksi 2019, elokuu
Maarakennusalan kustannukset nousivat elokuussa 1,6 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
20.9.2019Kansantalouden tilinpito 2018
Bruttokansantuote kasvoi 1,7 prosenttia vuonna 2018
PDF
20.9.2019Kuntatalous 2018
Kuntien sosiaali- ja terveystoiminnan nettokustannukset kasvuun vuonna 2018
PDF
20.9.2019Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2019, heinäkuu
Vaihtotase alijäämäinen toisella neljänneksellä, ulkomainen nettovarallisuusasema vahvistui
PDF
20.9.2019Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa 2019, 2. neljännes
Palveluiden ulkomaankaupan kasvun ajurina tietotekniikkapalvelut vuoden 2019 toisella neljänneksellä
PDF
20.9.2019Verot ja veronluonteiset maksut 2018
Verokertymä kasvoi 2,1 prosenttia vuonna 2018
PDF
19.9.2019Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi 2019, 2. neljännes
Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat vuodessa 2,6 prosenttia
PDF
19.9.2019Tieliikenneonnettomuustilasto 2019, elokuu
Tieliikenteessä kuoli 23 ihmistä elokuussa
PDF
18.9.2019Konkurssit 2019, elokuu
Konkurssien määrä väheni tammi - elokuussa 2019 edellisvuodesta 3,3 prosenttia
PDF
18.9.2019Tieliikenteen tavarankuljetukset 2019, 2. neljännes
Kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä väheni vuoden 2019 toisella neljänneksellä
PDF
13.9.2019Kuluttajahintaindeksi 2019, elokuu
Inflaatio elokuussa 1,1 prosenttia
PDF
13.9.2019Palkkasummakuvaajat 2019, kesäkuu
Palkkasumma kasvoi huhti-kesäkuussa 3,7 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
13.9.2019Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2019, heinäkuu
Palveluiden liikevaihto ja tuotanto kasvoivat heinäkuussa
PDF
13.9.2019Rakennuskustannusindeksi 2019, elokuu
Rakennuskustannukset nousivat elokuussa 0,9 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
13.9.2019Suomen kansalaisuuden saamiset 2018
Suomen kansalaisuuden saaneiden määrä väheni vuonna 2018
PDF
13.9.2019Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2019, heinäkuu
Teollisuuden liikevaihto kasvoi heinäkuussa 3,6 prosenttia
PDF
13.9.2019Tuotannon suhdannekuvaaja 2019, heinäkuu
Kansantalouden tuotanto kasvoi heinäkuussa vuodentakaisesta, laskua edelliskuukauteen
PDF
12.9.2019Energian hinnat 2019, 2. neljännes
Tuontipolttoaineiden hinnat laskivat toisella neljänneksellä
PDF
12.9.2019Kaupan liikevaihtokuvaaja 2019, heinäkuu
Kaupan liikevaihto kasvoi heinäkuussa 1,1 prosenttia
PDF
12.9.2019Rakentamisen liikevaihtokuvaaja 2019, heinäkuu
Heinäkuussa rakennusyritysten liikevaihto kasvoi kaikilla toimialoilla
PDF
11.9.2019Julkisten menojen hintaindeksi 2019, 2. neljännes
Julkisten menojen hintaindeksi nousi kuntataloudessa ja valtiolla
PDF
10.9.2019Teollisuuden uudet tilaukset 2019, heinäkuu
Teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat heinäkuussa 18,1 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
10.9.2019Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2019, heinäkuu
Teollisuustuotanto kasvoi heinäkuussa sekä vuodentakaisesta että edellisestä kuukaudesta
PDF
6.9.2019Palkkarakenne 2018
Ammattikoulun käyneiden kokoaikatyön yleisin kuukausiansio 2 300 euroa vuonna 2018
PDF
6.9.2019Työvoimakustannusindeksi 2019, 2. neljännes
Yksityisen sektorin tehdyn työtunnin kustannus nousi huhti-kesäkuussa 1,4 prosenttia edellisvuodesta
PDF
5.9.2019Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 2019, elokuu
Elokuussa 2019 ensirekisteröitiin 9 993 uutta henkilöautoa
PDF
5.9.2019Ympäristöverot 2017
Ympäristöverojen kertymä pysyi ennallaan vuonna 2017
PDF
4.9.2019Kiinteistöjen hinnat 2019, 2. neljännes
Vanhojen omakotitalojen hinnat huhti-kesäkuussa edellisvuoden tasolla
PDF
30.8.2019Neljännesvuositilinpito 2019, 2. neljännes
Bruttokansantuote kasvoi 0,5 prosenttia edellisestä neljänneksestä
PDF
30.8.2019Suurten yritysten liikevaihtoennakko 2019, heinäkuu
Suurten yritysten liikevaihto kasvoi heinäkuussa hieman
PDF
29.8.2019Majoitustilasto 2019, heinäkuu
Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 7 prosenttia heinäkuussa 2019
PDF
28.8.2019Ansiotasoindeksi 2019, 2. neljännes
Palkansaajien ansiotasoindeksi nousi huhti-kesäkuussa 2,5 prosenttia
PDF
28.8.2019Kivihiilen kulutus 2019, kesäkuu
Kivihiilen kulutus väheni 19 prosenttia tammi - kesäkuussa
PDF
28.8.2019Konkurssit 2019, heinäkuu
Konkurssien määrä tammi - heinäkuussa 2019 edellisvuoden tasolla
PDF
28.8.2019Osakeasuntojen hinnat 2019, heinäkuu
Vanhojen osakeasuntojen hinnat nousivat vuositasolla pääkaupunkiseudulla ja laskivat muualla maassa
PDF
27.8.2019Kuluttajien luottamus 2019, elokuu
Kuluttajien näkemyksissä jatkuu alakulo
PDF
27.8.2019Rakennus- ja asuntotuotanto 2019, kesäkuu
Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni edelleen vuodentakaisesta
PDF
27.8.2019Väestön ennakkotilasto 2019, heinäkuu
Suomen ennakkoväkiluku heinäkuun lopussa 5 522 848
PDF
26.8.2019Kaupan liikevaihtokuvaaja 2019, heinäkuu
Vähittäiskaupan pikaennakko: liikevaihto kasvoi heinäkuussa 2,1 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
26.8.2019Tuottajahintaindeksit 2019, heinäkuu
Teollisuuden tuottajahinnat laskivat 0,8 prosenttia edellisvuoden heinäkuusta
PDF
23.8.2019Kuntatalous neljännesvuosittain 2019, 2. neljännes
Manner-Suomen kuntien toimintakulut kasvoivat 4,4 prosenttia tammi-kesäkuussa 2019
PDF
23.8.2019Maarakennuskustannusindeksi 2019, heinäkuu
Maarakennusalan kustannukset nousivat heinäkuussa 1,5 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
22.8.2019Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa 2018
Vuoden 2018 lopullinen tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitus valtion talousarviossa
PDF
21.8.2019Adoptiot 2018
Adoptioiden määrä pysyi ennallaan
PDF
20.8.2019Tieliikenneonnettomuustilasto 2019, heinäkuu
Tieliikenteessä kuoli 21 ihmistä heinäkuussa
PDF
20.8.2019Työvoimatutkimus 2019, heinäkuu
Työllisten määrä pysyi lähes ennallaan, työttömyys väheni vuoden takaiseen verrattuna
PDF
19.8.2019Avoimet työpaikat 2019, 2. neljännes
Avoimia työpaikkoja toisella vuosineljänneksellä suunnilleen yhtä paljon kuin vuosi sitten
PDF
19.8.2019Teollisuuden ja kaupan varastotilasto 2019, 2. neljännes
Yritysten varastojen arvo kasvoi vuoden 2019 toisella neljänneksellä
PDF
15.8.2019Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2019, 2. neljännes
Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat nousivat 3,7 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
15.8.2019Maatalouden tuottajahintaindeksi 2019, 1. neljännes
Maatalouden tuottajahinnat nousivat 5,0 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna
PDF
15.8.2019Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2019, kesäkuu
Vaihtotase ylijäämäinen kesäkuussa, pääomaa virtasi nettomääräisesti Suomesta ulkomaille
PDF
15.8.2019Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2019, kesäkuu
Palveluiden liikevaihto ja tuotanto kasvoivat kesäkuussa
PDF
15.8.2019Rakennuskustannusindeksi 2019, heinäkuu
Rakennuskustannukset nousivat heinäkuussa 0,4 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
15.8.2019Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2019, kesäkuu
Teollisuuden liikevaihto kasvoi kesäkuussa 4,5 prosenttia
PDF
15.8.2019Yksityisen sektorin tuntipalkat 2018
Yksityisen sektorin tuntipalkkaisten keskituntiansio 16,3 euroa vuonna 2018
PDF
14.8.2019Kaupan liikevaihtokuvaaja 2019, kesäkuu
Kaupan liikevaihto kasvoi kesäkuussa 2,9 prosenttia
PDF
14.8.2019Kuluttajahintaindeksi 2019, heinäkuu
Inflaatio heinäkuussa 0,8 prosenttia
PDF
14.8.2019Rakentamisen liikevaihtokuvaaja 2019, kesäkuu
Talonrakentamisen liikevaihdon heikko kehitys jatkui kesäkuussa
PDF
14.8.2019Tuotannon suhdannekuvaaja 2019, kesäkuu
Kansantalouden tuotanto kasvoi kesäkuussa
PDF
13.8.2019Palkkasummakuvaajat 2019, toukokuu
Palkkasumma kasvoi maalis-toukokuussa 4,3 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
9.8.2019Teollisuuden uudet tilaukset 2019, kesäkuu
Teollisuuden uudet tilaukset laskivat kesäkuussa 4,8 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
9.8.2019Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2019, kesäkuu
Teollisuustuotanto kasvoi kesäkuussa sekä vuodentakaisesta että edellisestä kuukaudesta
PDF
8.8.2019Asuntojen vuokrat 2019, 2. neljännes
Vapaarahoitteiset vuokrat nousivat eniten pääkaupunkiseudulla ja Turussa
PDF
6.8.2019Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 2019, heinäkuu
Heinäkuussa 2019 ensirekisteröitiin 9 217 uutta henkilöautoa
PDF
31.7.2019Osakeasuntojen hinnat 2019, kesäkuu
Vanhojen osakeasuntojen hinnat nousivat pääkaupunkiseudulla vuoden 2019 toisella neljänneksellä
PDF
31.7.2019Suurten yritysten liikevaihtoennakko 2019, kesäkuu
Suurten yritysten liikevaihto kasvoi kesäkuussa
PDF
29.7.2019Kuluttajien luottamus 2019, heinäkuu
Kuluttajien luottamus pakkasella heinäkuussa
PDF
26.7.2019Majoitustilasto 2019, kesäkuu
Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 6 prosenttia kesäkuussa 2019
PDF
25.7.2019Aloittaneet ja lopettaneet yritykset 2019, 1. neljännes
Aloittaneiden yritysten määrä väheni tammi-maaliskuussa 2019
PDF
25.7.2019Kaupan liikevaihtokuvaaja 2019, kesäkuu
Vähittäiskaupan pikaennakko: liikevaihto kasvoi kesäkuussa 4,9 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
25.7.2019Väestön ennakkotilasto 2019, kesäkuu
Suomen ennakkoväkiluku kesäkuun lopussa 5 521 158
PDF
24.7.2019Palvelujen tuottajahintaindeksit 2019, 2. neljännes
Palvelujen tuottajahinnat nousivat 1,7 prosenttia huhti-kesäkuussa vuoden takaisesta
PDF
24.7.2019Tuottajahintaindeksit 2019, kesäkuu
Teollisuuden tuottajahinnat laskivat 0,9 prosenttia edellisvuoden kesäkuusta
PDF
23.7.2019Maarakennuskustannusindeksi 2019, kesäkuu
Maarakennusalan kustannukset nousivat kesäkuussa 2,3 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
23.7.2019Rakennus- ja asuntotuotanto 2019, toukokuu
Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni edelleen vuodentakaisesta
PDF
23.7.2019Tieliikenneonnettomuustilasto 2019, kesäkuu
Tieliikenteessä kuoli 24 ihmistä kesäkuussa
PDF
23.7.2019Työvoimatutkimus 2019, kesäkuu
Työllisyys ennallaan, työttömyys laski vuoden takaiseen verrattuna
PDF
16.7.2019Konkurssit 2019, kesäkuu
Konkurssien määrä väheni tammi - kesäkuussa 2019 edellisvuodesta 3,6 prosenttia
PDF
16.7.2019Tuotannon suhdannekuvaaja 2019, toukokuu
Kansantalouden tuotanto kasvoi toukokuussa vuodentakaisesta, laskua edelliskuukauteen
PDF
16.7.2019Velkajärjestelyt 2019, 2. neljännes
Yksityishenkilöiden velkajärjestelyjen määrä väheni tammi - kesäkuussa 2019 edellisvuodesta 31,1 prosenttia
PDF
16.7.2019Yrityssaneeraukset 2019, 2. neljännes
Yrityssaneerausten määrä väheni tammi - kesäkuussa 2019 edellisvuodesta 15,3 prosenttia
PDF
15.7.2019Kaupan liikevaihtokuvaaja 2019, toukokuu
Kaupan liikevaihto laski toukokuussa 0,7 prosenttia
PDF
15.7.2019Kuluttajahintaindeksi 2019, kesäkuu
Inflaatio kesäkuussa 1,0 prosenttia
PDF
15.7.2019Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2019, toukokuu
Vaihtotase ylijäämäinen toukokuussa, pääomaa virtasi nettomääräisesti Suomesta ulkomaille
PDF
15.7.2019Rakennuskustannusindeksi 2019, kesäkuu
Rakennuskustannukset nousivat kesäkuussa 0,6 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
15.7.2019Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2019, toukokuu
Teollisuuden liikevaihto kasvoi toukokuussa 3,0 prosenttia
PDF
12.7.2019Europarlamenttivaalit 2019
Europarlamenttivaalit 2019, katsaus äänestämiseen
PDF
12.7.2019Palkkasummakuvaajat 2019, maaliskuu
Palkkasumma kasvoi tammi-maaliskuussa 3,7 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
12.7.2019Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2019, toukokuu
Palveluiden liikevaihto ja tuotanto kasvoivat toukokuussa
PDF
12.7.2019Rakentamisen liikevaihtokuvaaja 2019, toukokuu
Rakentamisen liikevaihto kasvoi toukokuussa 2,5 prosenttia, mutta myynnin määrä väheni
PDF
12.7.2019Rikos- ja pakkokeinotilasto 2019, 2. neljännes
Alkoholirattijuopumukset keskittyvät kesäkuukausille
PDF
10.7.2019Teollisuuden uudet tilaukset 2019, toukokuu
Teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat toukokuussa 3,4 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
10.7.2019Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2019, toukokuu
Teollisuustuotanto laski toukokuussa sekä vuodentakaisesta että edellisestä kuukaudesta
PDF
9.7.2019Jätetilasto 2017
Jätteiden kokonaismäärä väheni vuonna 2017
PDF
5.7.2019Teollisuustuotanto 2018
Vuoden 2018 teollisuustuotannon arvo 91,9 miljardia euroa
PDF
4.7.2019Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 2019, kesäkuu
Kesäkuussa 2019 ensirekisteröitiin 10 537 uutta henkilöautoa
PDF
1.7.2019Konkurssit 2018
Vuonna 2018 loppuun käsiteltyjen konkurssihakemusten määrä kasvoi 2,4 prosenttia edellisvuodesta
PDF
1.7.2019Velkajärjestelyt 2018
Vuonna 2018 loppuun käsiteltyjen velkajärjestelyasioiden määrä kasvoi 1,8 prosenttia edellisvuodesta
PDF
1.7.2019Yrityssaneeraukset 2018
Vuonna 2018 loppuun käsiteltyjen yrityssaneerausasioiden määrä kasvoi 12,2 prosenttia edellisvuodesta
PDF
28.6.2019Energian hankinta ja kulutus 2019, 1. neljännes
Energian kokonaiskulutus laski 9 prosenttia tammi - maaliskuussa
PDF
28.6.2019Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito 2019, 1. neljännes
Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat kasvoivat vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä
PDF
28.6.2019Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain 2019, 1. neljännes
Julkisyhteisöjen velka kasvoi 0,6 miljardia euroa vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä
PDF
28.6.2019Majoitustilasto 2019, toukokuu
Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 12 prosenttia toukokuussa 2019
PDF
28.6.2019Rahoitustilinpito 2019, 1. neljännes
Kotitalouksien nettorahoitusvarat kasvoivat vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä
PDF
28.6.2019Suurten yritysten liikevaihtoennakko 2019, toukokuu
Suurten yritysten liikevaihto laski toukokuussa
PDF
27.6.2019Kaupan liikevaihtokuvaaja 2019, toukokuu
Vähittäiskaupan pikaennakko: liikevaihto pysyi toukokuussa edellisvuoden tasolla
PDF
27.6.2019Kuluttajien luottamus 2019, kesäkuu
Kuluttajien luottamus vajosi kesäkuussa
PDF
27.6.2019Luottolaitosten tilinpäätökset 2019, 1. neljännes
Suomessa toimivien pankkien liikevoitto oli 1,3 miljardia euroa vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä
PDF
27.6.2019Osakeasuntojen hinnat 2019, toukokuu
Vanhojen osakeasuntojen hinnat nousivat hieman pääkaupunkiseudulla toukokuussa
PDF
27.6.2019Sijoituspalveluyritykset 2019, 1. neljännes
Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot ja liikevoitto laskivat vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä
PDF
26.6.2019Yksityisen sektorin kuukausipalkat 2018
Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten mediaaniansio 3 278 euroa vuonna 2018
PDF
25.6.2019Rakennus- ja asuntotuotanto 2019, huhtikuu
Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni helmi-huhtikuussa vuodentakaisesta
PDF
25.6.2019Työvoimatutkimus 2019, toukokuu
Työllisten määrä kasvoi vuoden takaiseen verrattuna
PDF
25.6.2019Väestön ennakkotilasto 2019, toukokuu
Suomen ennakkoväkiluku toukokuun lopussa 5 519 586
PDF
24.6.2019Maarakennuskustannusindeksi 2019, toukokuu
Maarakennusalan kustannukset nousivat toukokuussa 4,1 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
24.6.2019Tuottajahintaindeksit 2019, toukokuu
Teollisuuden tuottajahinnat nousivat 0,9 prosenttia edellisvuoden toukokuusta
PDF
20.6.2019Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain 2019, 1. neljännes
Julkisyhteisöjen rahoitusasema heikkeni 0,1 miljardia euroa
PDF
20.6.2019Kansainvälinen hintavertailu 2018
Ruoka ja alkoholittomat juomat Suomessa viidenneksen EU:n keskitasoa kalliimpia
PDF
20.6.2019Kansantalouden tilinpito 2018
Bruttokansantuote kasvoi 1,7 prosenttia vuonna 2018
PDF
20.6.2019Sektoritilit neljännesvuosittain 2019, 1. neljännes
Yrityssektorin voittoaste kasvoi vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä
PDF
20.6.2019Velkaantumistilasto 2018
Pääkaupunkiseudun asuntokunnilla eniten asuntovelkaa
PDF
19.6.2019Erityisopetus 2018
Lähes joka viides peruskoululainen sai tehostettua tai erityistä tukea
PDF
19.6.2019Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi 2019, 1. neljännes
Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat vuodessa 2,6 prosenttia
PDF
19.6.2019Konkurssit 2019, toukokuu
Konkurssien määrä väheni tammi - toukokuussa 2019 edellisvuodesta 3,9 prosenttia
PDF
19.6.2019Tieliikenteen tavarankuljetukset 2019, 1. neljännes
Kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä pysyi ennallaan vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä
PDF
19.6.2019Väestörakenne 2018
Ulkomaalaistaustaisten määrä ylitti 400 000 rajan
PDF
18.6.2019Lukiokoulutus 2018
Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni hieman
PDF
18.6.2019Siviilisäädyn muutokset 2018
Solmittujen avioliittojen määrä väheni huomattavasti
PDF
18.6.2019Tieliikenneonnettomuustilasto 2019, toukokuu
Tieliikenteessä kuoli 18 ihmistä toukokuussa
PDF
17.6.2019Muuttoliike 2018
Nettomaahanmuutto selvästi edellisvuotta pienempää vuonna 2018
PDF
17.6.2019Perheet 2018
Noin 63 000 naisella oli kahdessa kodissa asuvia alle 15-vuotiaita lapsia vuonna 2018
PDF
17.6.2019Työtapaturmat 2017
Maatalousyrittäjien työkuoleman riski on vähentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana
PDF
14.6.2019Julkisten menojen hintaindeksi 2019, 1. neljännes
Julkisten menojen hintaindeksi nousi kuntataloudessa ja valtiolla
PDF
14.6.2019Kuluttajahintaindeksi 2019, toukokuu
Inflaatio toukokuussa 1,2 prosenttia
PDF
14.6.2019Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2019, huhtikuu
Vaihtotase ylijäämäinen ensimmäisellä neljänneksellä, ulkomainen nettovarallisuusasema vahvistui
PDF
14.6.2019Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2019, huhtikuu
Palveluiden liikevaihto ja tuotanto kasvoivat huhtikuussa
PDF
14.6.2019Rakennuskustannusindeksi 2019, toukokuu
Rakennuskustannukset nousivat toukokuussa 1,2 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
14.6.2019Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa 2019, 1. neljännes
Palveluiden ulkomaankauppa kasvoi vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä
PDF
14.6.2019Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2019, huhtikuu
Teollisuuden liikevaihto kasvoi huhtikuussa 7,0 prosenttia
PDF
14.6.2019Tuotannon suhdannekuvaaja 2019, huhtikuu
Kansantalouden tuotanto kasvoi huhtikuussa
PDF
13.6.2019Asunto-osakeyhtiöiden talous 2018
Asunto-osakeyhtiöiden hoitokulut nousivat vuonna 2018
PDF
13.6.2019Kaupan liikevaihtokuvaaja 2019, huhtikuu
Kaupan liikevaihdon ja myynnin määrän kehitys huhtikuussa edelliskuukausia positiivisempaa
PDF
13.6.2019Korjausrakentaminen 2018
Asunnon omistajat ja asunto-osakeyhtiöt korjasivat 6,3 miljardilla eurolla vuonna 2018
PDF
13.6.2019Palkkasummakuvaajat 2019, tammikuu
Palkkasumma kasvoi marras-tammikuussa 4,8 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
13.6.2019Rakentamisen liikevaihtokuvaaja 2019, huhtikuu
Rakentamisen liikevaihto ja myynnin määrä kasvussa huhtikuussa
PDF
12.6.2019Energian hinnat 2019, 1. neljännes
Polttoaineiden hinnat nousivat ensimmäisellä neljänneksellä
PDF
10.6.2019Kulttuuri 2018
Kulttuuriammateissa ja -toimialoilla työskentelevien lukumäärä kasvoi vuonna 2018 edellisvuodesta
PDF
10.6.2019Teollisuuden uudet tilaukset 2019, huhtikuu
Teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat huhtikuussa 0,9 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
10.6.2019Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2019, huhtikuu
Teollisuustuotanto kasvoi huhtikuussa sekä vuodentakaisesta että edellisestä kuukaudesta
PDF
7.6.2019Työvoimakustannusindeksi 2019, 1. neljännes
Yksityisen sektorin tehdyn työtunnin kustannus nousi tammi-maaliskuussa 0,5 prosenttia edellisvuodesta
PDF
6.6.2019Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 2019, toukokuu
Toukokuussa 2019 ensirekisteröitiin 10 884 uutta henkilöautoa
PDF
6.6.2019Rikos- ja pakkokeinotilasto 2018, 15
Aikuisista perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhreista 76,5 prosenttia naisia
PDF
5.6.2019Europarlamenttivaalit 2019
Europarlamenttivaalit 2019, tarkastuslaskennan tulos
PDF
4.6.2019Kiinteistöjen hinnat 2019, 1. neljännes
Vanhojen omakotitalojen hinnat laskivat tammi-maaliskuussa 2,6 prosenttia edellisvuodesta
PDF
3.6.2019Työvoimatutkimus 2018, 15
Noin 100 000 palkansaajalla on nollatuntisopimus
PDF

Aiemmat tilastojulkistukset löydät tilastojulkistusarkistosta.