Offentliggöranden i kronologisk ordning

Statistikcentralens offentliggöranden av statistik i tidsordning under de senaste sex månaderna.

DatumStatistik och referens period / offentliggörandePDF-
publikation
29.5.2017Aktiebostadspriser 2017, april
Aktiebostadspriserna steg i april
 
29.5.2017Konsumentbarometern 2017, maj
Konsumenternas förtroende nådde nytt rekord i maj
PDF
26.5.2017Familjer 2016
Antalet familjer ökar långsammare än tidigare
PDF
26.5.2017Inkomstfördelningsstatistik 2015
119 miljoner EU-medborgare riskerar fattigdom eller social utestängning
 
26.5.2017Kommunekonomi kvartalsvis 2017, 1:a kvartalet
Verksamhetskostnaderna för kommunerna i Fasta Finland minskade med 2,2 procent under januari - mars 2017
PDF
26.5.2017Sysselsättning 2016
Arbetslösheten vände nedåt, men antalet som varit arbetslösa hela året ökade ytterligare 2016
PDF
24.5.2017Arbetskraftsundersökning 2017, april
Det relativa arbetslöshetstalet för april 10,2 procent
PDF
24.5.2017Byggnader och fritidshus 2016
Kommunsammanslagningen ändrade ordningsföljden för kommuner med flest fritidshus 2016
PDF
24.5.2017Omsättning inom handeln 2017, april
Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen ökade i april med 0,2 procent från året innan
PDF
24.5.2017Producentprisindex 2017, april
Producentpriserna för industrin steg med 5,0 procent från april året innan
PDF
24.5.2017Växthusgaser 2016
Ökning av Finlands växthusgasutsläpp
PDF
24.5.2017Ämnesval 2016
Största delen av grundskoleleverna studerar engelska
PDF
23.5.2017Byggnads- och bostadsproduktion 2017, mars
Kubikvolymen för beviljade bygglov ökade under första kvartalet
PDF
23.5.2017Jordbyggnadskostnadsindex 2017, april
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 3,1 procent i april från året innan
PDF
22.5.2017Bostäder och boendeförhållanden 2016
Ensamboendet allt vanligare bland män år 2016
PDF
19.5.2017Industrins och handelns lagerstatistik 2017, 1:a kvartalet
Värdet av företagens lager ökade under första kvartalet 2017
PDF
18.5.2017Inkvarteringsstatistik 2017, mars
Kraftig ökning på 21,4 procent av utländska turisters övernattningar i mars 2017
PDF
18.5.2017Statistik över vägtrafikolyckor 2017, april
I vägtrafiken dog 16 personer i april
PDF
17.5.2017Flyttningsrörelsen 2016
Invandringen nådde nytt rekord år 2016
PDF
17.5.2017Konkurser 2017, april
Antalet konkurser minskade med 29,6 procent under januari - april 2017
PDF
17.5.2017Undersökning om lediga arbetsplatser 2017, 1:a kvartalet
Under första kvartalet 2017 fler lediga arbetsplatser än året innan
PDF
16.5.2017Konjunkturindikator för produktionen 2017, mars
Produktionen inom samhällsekonomin något lägre i mars jämfört med föregående månad, ökningen från året innan fortsätter
PDF
15.5.2017Betalningsbalans och utlandsställning 2017, mars
Värdet av exporten steg i mars, ett nettoinflöde av kapital till Finland
PDF
15.5.2017Byggnadskostnadsindex 2017, april
Byggnadskostnaderna steg i april med 0,2 procent från året innan
PDF
15.5.2017Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2017, 1:a kvartalet
Bränslepriserna steg med drygt en fjärdedel, priserna på gödningsmedel och djurfoder sjönk
PDF
15.5.2017Konsumentprisindex 2017, april
Inflationen i april 0,8 procent
PDF
15.5.2017Omsättning inom servicebranschen 2017, februari
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under december-februari med 6 procent från året innan
PDF
15.5.2017Omsättningsindex för industrin 2017, februari
Omsättningen inom industrin ökade med 7,5 procent under december - februari
PDF
15.5.2017Producentprisindex för lantbruk 2017, 1:a kvartalet
Nedgången i producentpriserna på påtatis, mjölk och spännmål, uppgång för kött och pälsskinn
PDF
12.5.2017Erhållande av finskt medborgarskap 2016
Rekordstort antal fick finskt medborgarskap år 2016
PDF
12.5.2017Lönesummaindex 2017, mars
Lönesumman ökade med 2,4 procent under januari-mars jämfört med året innan
PDF
12.5.2017Omsättning inom handeln 2017, mars
Försäljningen inom hela handeln ökade i mars med 7,9 procent från året innan
PDF
12.5.2017Omsättningsindex för byggverksamhet 2017, februari
Byggföretagens omsättning ökade nästan 13 procent under december-februari
PDF
11.5.2017Utbildningsekonomi 2015
Driftsutgifterna för utbildning nästan oförändrade år 2015
PDF
10.5.2017Industrins orderingång 2017, mars
Industrins orderingång ökade i mars med 26,6 procent från året innan
PDF
10.5.2017Universitetsutbildning 2016
Antalet universitetsexamina minskade med tre procent från året innan
 
10.5.2017Volymindex för industriproduktionen 2017, mars
Industriproduktionen ökade i mars med 2,6 procent från året innan
PDF
5.5.2017Första registreringar av motorfordon 2017, april
I april 2017 registrerades 9 394 nya personbilar
 
5.5.2017Kommunalval 2017
Majoriteten av de förhandsröstande var pensionärer
PDF
4.5.2017Bostadshyror 2017, 1:a kvartalet
Hyrorna steg med 2,6 procent under året
 
4.5.2017Löner inom kommunsektorn 2016
Medianlönen för månadsavlönade inom kommunsektorn 2 772 euro år 2016
PDF
4.5.2017Månadslöner inom staten 2016
Medianlönen för månadsavlönade statsanställda 3 539 euro år 2016
PDF
2.5.2017Aktiebostadspriser 2017, mars
Aktiebostadspriserna sjönk under första kvartalet
 
28.4.2017Avlidna 2016
Antalet döda ökade från året innan
PDF
28.4.2017Omsättningsestimat för storföretag 2017, mars
Storföretagens omsättning ökade något i mars
PDF
28.4.2017Statistik över arbetskonflikter 2016
Antalet arbetskonflikter sjönk klart jämfört med året innan
PDF
28.4.2017Varutransporter inom vägtrafiken 2016
Varutransporterna med lastbil ökade något år 2016 jämfört med året innan
PDF
27.4.2017Arbetskraftsundersökning 2017, mars
Det relativa arbetslöshetstalet för mars 9,6 procent
PDF
27.4.2017Inkvarteringsstatistik 2016
Efterfrågan på inkvarteringstjänster ökade med 3 procent år 2016
PDF
27.4.2017Kommunalval 2017
Av de invalda i kommunalvalet 2017 är 44 procent nya ledamöter
PDF
27.4.2017Konsumentbarometern 2017, april
Konsumenterna tror på en förbättring av Finlands ekonomi och sysselsättning
PDF
27.4.2017Stenkolsförbrukning 2017, mars
Stenkolsförbrukningen minskade med 14 procent under januari - mars
PDF
26.4.2017Omsättning inom handeln 2017, mars
Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen ökade i mars med 2,0 procent från året innan
PDF
25.4.2017Byggnads- och bostadsproduktion 2017, februari
Kubikvolymen för beviljade bygglov ökade under december-februari från året innan
PDF
25.4.2017Nya och nedlagda företag 2016, 4:e kvartalet
Grundandet av nya företag vänt uppåt
PDF
24.4.2017Jordbyggnadskostnadsindex 2017, mars
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 3,5 procent i mars från året innan
PDF
24.4.2017Producentprisindex 2017, mars
Producentpriserna för industrin steg med 4,8 procent från mars året innan
PDF
24.4.2017Producentprisindex för tjänster 2017, 1:a kvartalet
Producentpriserna för tjänster steg med 0,8 procent under januari-mars från året innan
PDF
21.4.2017Kommunalval 2017
Fastställt valresultat: Samlingspartiet det största partiet, Gröna förbundets väljarstöd ökade mest i kommunalvalet 2017
PDF
20.4.2017Brott och tvångsmedel 2017, 1:a kvartalet
Antalet våldtäkter som kommit till kännedom håller på att öka
PDF
20.4.2017Statistik över vägtrafikolyckor 2017, mars
I vägtrafiken dog 18 personer i mars
PDF
20.4.2017Ändringar i civilstånd 2016
Antalet ingångna äktenskap minskade något
PDF
19.4.2017Företagssaneringar 2017, 1:a kvartalet
Antalet företagssaneringar ökade med 14,6 procent under januari - mars 2017
PDF
19.4.2017Konkurser 2017, mars
Antalet konkurser minskade med 35,9 procent under januari - mars 2017
PDF
19.4.2017Skuldsaneringar 2017, 1:a kvartalet
Antalet skuldsaneringar för privatpersoner minskade under januari - mars med 5,1 procent från året innan
PDF
19.4.2017Yrkeshögskoleutbildning 2016
Utbildning som leder till högre yrkeshögskoleexamen har ökat
 
18.4.2017Kreditinstitutens bokslut 2016, 4:e kvartalet
De inhemska bankernas finansnetto var nästan oförändrat, rörelsevinsten ökade klart under fjärde kvartalet 2016
PDF
18.4.2017Värdepappersföretag 2016, 4:e kvartalet
Värdepappersföretagens rörelsevinst ökade från oktober-december året innan
PDF
13.4.2017Betalningsbalans och utlandsställning 2017, februari
Bytesbalansen visade ett svagt underskott i februari, ett nettoinflöde av kapital till Finland
PDF
13.4.2017Byggnadskostnadsindex 2017, mars
Byggnadskostnaderna steg i mars med 0,3 procent från året innan
PDF
13.4.2017Inkvarteringsstatistik 2017, februari
Stark ökning på 17,7 procent av utländska turisters övernattningar i februari 2017
PDF
13.4.2017Konjunkturindikator för produktionen 2017, februari
Den säsongrensade produktionen sjönk något i februari, arbetsdagskorrigerat en ökning från året innan
PDF
13.4.2017Konsumentprisindex 2017, mars
Inflationen i mars 0,8 procent
PDF
13.4.2017Omsättning inom handeln 2017, februari
Försäljningen inom detaljhandeln ökade i februari med 1,0 procent från året innan
PDF
13.4.2017Omsättningsindex för byggverksamhet 2017, januari
Byggföretagens omsättning ökade nästan 13 procent under november-januari
PDF
12.4.2017Arbetskraftsundersökning 2016, 13
Sysselsättningen bland män började öka år 2016
PDF
12.4.2017Lönesummaindex 2017, februari
Lönesumman ökade med 2,0 procent under december - februari jämfört med året innan
PDF
12.4.2017Omsättning inom servicebranschen 2017, januari
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under november-januari med 6,6 procent från året innan
PDF
12.4.2017Omsättningsindex för industrin 2017, januari
Omsättningen inom industrin ökade med 7,7 procent under november - januari
PDF
11.4.2017Födda 2016
Minskningen av antalet födda allt brantare
PDF
11.4.2017Kommunalval 2017
Preliminär uppgift: Samlingspartiet det största partiet, Gröna förbundets väljarstöd ökade mest i kommunalvalet 2017
PDF
10.4.2017Industrins orderingång 2017, februari
Industrins orderingång ökade i februari med 4,6 procent från året innan
PDF
10.4.2017Volymindex för industriproduktionen 2017, februari
Industriproduktionen minskade i februari med 0,1 procent från året innan
PDF
7.4.2017Utsökningsärenden 2016
244 000 utsökningsgäldenärer i slutet av år 2016
PDF
6.4.2017Första registreringar av motorfordon 2017, mars
I mars 2017 registrerades 11 202 nya personbilar
 
6.4.2017Lönestrukturstatistik 2015
Löntagarnas medianlön högst inom informations- och kommunikationsverksamhet
PDF
6.4.2017Växthusgaser 2015
Finlands utsläpp av växthusgaser 2015 har rapporterats till EU och FN:s klimatkonvention
PDF
3.4.2017Prisindex för ägarboende 2016, 4:e kvartalet
Boendekostnaderna hos personer som bor i ägarbostäder ökade med 0,6 procent
 
31.3.2017Finansräkenskaper 2016, 4:e kvartalet
De stigande aktiekurserna ökade hushållens finansiella tillgångar under sista kvartalet 2016
PDF
31.3.2017Inkomstfördelningsstatistik 2015
Något färre hade stora boendekostnader
PDF
31.3.2017Kommunalval 2017
Totalt 33 618 kandidater i kommunalvalet 2017
PDF
31.3.2017Offentliga sektorns finansräkenskaper 2016, 4:e kvartalet
Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar ökade marginellt under fjärde kvartalet 2016
PDF
31.3.2017Offentliga sektorns underskott och skuld 2016
Den offentliga sektorns underskott 1,9 procent och skuld 63,6 procent i förhållande till bruttonationalprodukten år 2016
PDF
31.3.2017Omsättningsestimat för storföretag 2017, februari
Storföretagens omsättning var oförändrad i februari jämfört med föregående månad
PDF
30.3.2017Förhandsuppgifter om befolkningen 2017, februari
Den preliminära folkmängden i Finland 5 503 879 i slutet av februari
PDF
29.3.2017Befolkningsstruktur 2016
Arabiskan blev den tredje största gruppen med ett främmande språk som modersmål
PDF
29.3.2017Finländarnas resor 2016
Finländarnas resor till Sverige och Spanien ökade år 2016
PDF
28.3.2017Aktiebostadspriser 2017, februari
Priserna på aktiebostäder steg i februari
 
27.3.2017Konsumentbarometern 2017, mars
Konsumenternas förtroende på rekordnivå i mars
PDF
24.3.2017Byggnads- och bostadsproduktion 2017, januari
Kubikvolymen för beviljade bygglov ökade under november-januari från året innan
PDF
24.3.2017Inkomstfördelningsstatistik 2015
Stora inkomstskillnader i pensionärshushållen
 
24.3.2017Omsättning inom handeln 2017, februari
Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen minskade i februari med 0,2 procent från året innan
PDF
24.3.2017Producentprisindex 2017, februari
Producentpriserna för industrin steg med 5,3 procent från februari året innan
PDF
23.3.2017Brott och tvångsmedel 2016, 13
Fallen av rattfylleri under inverkan av droger ökade med 19,7 procent.
PDF
23.3.2017Energianskaffning och -förbrukning 2016, 4:e kvartalet
Totalförbrukningen av energi steg med 2 procent år 2016
PDF
23.3.2017Jordbyggnadskostnadsindex 2017, februari
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 4,2 procent i februari från året innan
PDF
23.3.2017Motorfordonsbeståndet 2016
Fordonsbeståndet ökade år 2016
 
23.3.2017Statistik över vägtrafikolyckor 2017, februari
I vägtrafiken dog 19 personer i februari
PDF
21.3.2017Arbetskraftsundersökning 2017, februari
Det relativa arbetslöshetstalet för februari 9,2 procent
PDF
21.3.2017Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi 2015
Gårdarnas skuldbelopp har ökat under 2010-talet
PDF
20.3.2017Varutransporter inom vägtrafiken 2016, 4:e kvartalet
Den transporterade godsmängden med lastbil ökade kraftigt under fjärde kvartalet 2016
PDF
17.3.2017Avbrott i utbildningen 2015
Färre avbröt sin utbildning
PDF
17.3.2017Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2016, 4:e kvartalet
Den offentliga sektorns underskott minskade med 0,6 miljarder euro under oktober-december
PDF
17.3.2017Inkvarteringsstatistik 2017, januari
Stark ökning på 18,3 procent av utländska turisters övernattningar i januari 2017
PDF
17.3.2017Studiernas gång 2015
Utexaminering i snabbare takt
PDF
17.3.2017Sysselsättning bland studerande 2015
Varannan studerande arbetade vid sidan av studierna
PDF
16.3.2017Konjunkturindikator för produktionen 2017, januari
Produktionen inom samhällsekonomin ökade i januari
PDF
16.3.2017Nationalräkenskaper, årsvis 2016
Bruttonationalprodukten ökade med 1,4 procent i fjol
PDF
16.3.2017Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2016, 4:e kvartalet
Den offentliga sektorns skuld i förhållande till bruttonationalprodukten var 63,6 procent i slutet av år 2016
PDF
16.3.2017Sektorräkenskaper kvartalsvis 2016, 4:e kvartalet
Hushållssektorns sparkvot var negativ under fjärde kvartalet 2016
PDF
16.3.2017Skatter och avgifter av skattenatur 2016
Skatteutfallet ökade med 3,2 procent år 2016
PDF
15.3.2017Betalningsbalans och utlandsställning 2017, januari
Bytesbalansen visade ett underskott under fjärde kvartalet, underskottet år 2016 ökade från året innan
PDF
15.3.2017Byggnadskostnadsindex 2017, februari
Byggnadskostnaderna steg i februari med 0,3 procent från året innan
PDF
15.3.2017Konkurser 2017, februari
Antalet konkurser minskade med 39,6 procent under januari - februari 2017
PDF
15.3.2017Omsättning inom handeln 2017, januari
Försäljningen inom detaljhandeln ökade i januari med 2,4 procent från året innan
PDF
15.3.2017Omsättningsindex för industrin 2016, december
Omsättningen inom industrin ökade med 2,4 procent under sista kvartalet
PDF
15.3.2017Utrikeshandel med varor och tjänster 2016, 4:e kvartalet
Exporten av tjänster på föregående års nivå under sista kvartalet 2016
PDF
14.3.2017Konsumentprisindex 2017, februari
Inflationen i februari 1,2 procent
PDF
14.3.2017Omsättning inom servicebranschen 2016, december
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under oktober-december med 4,6 procent från året innan
PDF
13.3.2017Lönesummaindex 2017, januari
Lönesumman ökade med 2,4 procent under november - januari jämfört med året innan
PDF
13.3.2017Omsättningsindex för byggverksamhet 2016, december
Byggföretagens omsättning ökade med drygt 7 procent i slutet av året
PDF
10.3.2017Arbetskraftskostnadsindex 2016, 4:e kvartalet
Kostnaden för arbetad timme steg med 1,7 procent under oktober-december från året innan
PDF
10.3.2017Industrins orderingång 2017, januari
Industrins orderingång ökade i januari med 16,4 procent från året innan
PDF
10.3.2017Volymindex för industriproduktionen 2017, januari
Industriproduktionen var i januari på samma nivå som året innan
PDF
9.3.2017Bostadshyror 2016
Hyrorna steg med 2,2 procent i fjol
 
8.3.2017Energipriser 2016, 4:e kvartalet
Priserna på importbränslen steg under sista kvartalet
PDF
7.3.2017Statsgarantier 2016, 4:e kvartalet
Statens garantistock 45,3 miljarder i slutet av december 2016
PDF
6.3.2017Fastighetspriser 2016, 4:e kvartalet
Priserna på gamla egnahemshus steg under oktober-december med 0,5 procent från året innan
PDF
6.3.2017Första registreringar av motorfordon 2017, februari
I februari 2017 registrerades 9 164 nya personbilar
 
3.3.2017Inkomstfördelningsstatistik 2015
Ekonomisk utsatthet vanligast bland unga och äldre personer
 
1.3.2017Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2016, 4:e kvartalet
Bruttonationalprodukten under oktober-december på föregående kvartals nivå, under hela år 2016 var ökningen 1,6 procent
PDF
28.2.2017Aktiebostadspriser 2017, januari
Priserna på aktiebostäder sjönk i januari
 
28.2.2017Omsättningsestimat för storföretag 2017, januari
Storföretagens omsättning ökade i januari
PDF
27.2.2017Konsumentbarometern 2017, februari
Positiv inställning hos konsumenterna - ändå få köpplaner
PDF
27.2.2017Producentprisindex 2017, januari
Producentpriserna för industrin steg med 3,9 procent från januari året innan
PDF
24.2.2017Byggnads- och bostadsproduktion 2016, december
Kubikvolymen för beviljade bygglov ökade under sista kvartalet 2016
PDF
24.2.2017Omsättning inom handeln 2017, januari
Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen ökade i januari med 2,0 procent från året innan
PDF
23.2.2017Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten 2017
Ytterligare minskning av statens forsknings- och utvecklingsfinansiering i budgeten för år 2017
PDF
23.2.2017Förhandsuppgifter om befolkningen 2017, januari
Den preliminära folkmängden i Finland 5 502 640 i slutet av januari
PDF
23.2.2017Jordbyggnadskostnadsindex 2017, januari
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 3,4 procent i januari från året innan
PDF
23.2.2017Statistik över vägtrafikolyckor 2017, januari
I vägtrafiken dog 10 personer i januari
PDF
21.2.2017Arbetskraftsundersökning 2017, januari
Det relativa arbetslöshetstalet för januari 9,2 procent
PDF
20.2.2017Konsumentprisindex 2017, januari
Inflationen i januari 0,8 procent
PDF
17.2.2017Industrins och handelns lagerstatistik 2016, 4:e kvartalet
Värdet av företagens lager ökade under fjärde kvartalet 2016
PDF
17.2.2017Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2016, 4:e kvartalet
Kostnaderna för fastighetsunderhåll steg med 2,2 procent på årsnivå
PDF
17.2.2017Sysselsättning 2015
År 2015 fick 88 000 arbetslösa sysselsättning
PDF
16.2.2017Inkvarteringsstatistik 2016, december
Utländska turisters övernattningar ökade med 17,6 procent i december 2016
PDF
16.2.2017Undersökning om lediga arbetsplatser 2016, 4:e kvartalet
Under sista kvartalet 2016 fler lediga arbetsplatser än året innan
PDF
15.2.2017Betalningsbalans och utlandsställning 2016, december
Bytesbalansen visade ett underskott i december
PDF
15.2.2017Byggnadskostnadsindex 2017, januari
Byggnadskostnaderna steg i januari med 0,5 procent från året innan
PDF
15.2.2017Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2016, 4:e kvartalet
Gödningsmedlen fortsättningsvis billigare, energipriset uppåtgående
PDF
15.2.2017Konkurser 2017, januari
Antalet konkurser minskade med 30,5 procent i januari 2017
PDF
15.2.2017Omsättning inom handeln 2016, december
Försäljningen inom detaljhandeln minskade i december med 0,7 procent från året innan
PDF
15.2.2017Producentprisindex för lantbruk 2016, 4:e kvartalet
Producentpriset på potatis sjönk med en femtedel
PDF
14.2.2017Konjunkturindikator för produktionen 2016, december
Den säsongrensade produktionen sjönk något i december, arbetsdagskorrigerat en ökning från året innan
PDF
14.2.2017Omsättningsindex för industrin 2016, november
Omsättningen inom industrin ökade med 3,8 procent under september-november
PDF
14.2.2017Utbildningsanordnare och läroanstalter 2016
Antalet läroanstalter minskade ytterligare, grundskolorna allt större
PDF
13.2.2017Lönesummaindex 2016, december
Lönesumman ökade med 1,3 under oktober-december jämfört med året innan
 
13.2.2017Omsättning inom servicebranschen 2016, november
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under september-november med 4,7 procent från året innan
PDF
13.2.2017Omsättningsindex för byggverksamhet 2016, november
Byggföretagens omsättning ökade med drygt 8 procent under september-november
PDF
13.2.2017Prisindex för offentliga utgifter 2016, 4:e kvartalet
Prisindexet för offentliga utgifter steg inom kommunalekonomin och staten
PDF
10.2.2017Industrins orderingång 2016, december
Industrins orderingång ökade i december med 4,7 procent från året innan
PDF
10.2.2017Volymindex för industriproduktionen 2016, december
Industriproduktionen ökade i december med 1,3 procent från året innan
PDF
9.2.2017Input-output 2014
Bland de industriella näringsgrenarna hade tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter störst andel användning av importprodukter år 2014
PDF
8.2.2017Finländarnas resor 2016, 15
Fritidsresorna till Kanarieöarna och kryssningarna till Sverige ökade under september - december 2016
PDF
8.2.2017Kommunekonomi kvartalsvis 2016, 4:e kvartalet
Kommunerna i Fasta Finland hade en lånestock på 16,0 miljarder euro år 2016
PDF
7.2.2017Bostadshyror 2016, 4:e kvartalet
Hyrorna steg med 2,6 procent under året
 
6.2.2017Första registreringar av motorfordon 2017, januari
I januari 2017 registrerades 12 742 nya personbilar
 
3.2.2017Förtjänstnivåindex 2016, 4:e kvartalet
Löntagarnas förtjänster steg under oktober - december med 1,0 procent
PDF
31.1.2017Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål 2015
Nästan hälften av den offentliga sektorns utgifter år 2015 hänförde sig till socialskyddet
PDF
31.1.2017Nationalräkenskaper, årsvis 2015
Bruttonationalprodukten ökade med 0,3 procent år 2015
PDF
31.1.2017Omsättningsestimat för storföretag 2016, december
Storföretagens omsättning var oförändrad i december jämfört med föregående månad
PDF
27.1.2017Aktiebostadspriser 2016, december
Aktiebostadspriserna sjönk under fjärde kvartalet
 
27.1.2017Konsumentbarometern 2017, januari
Konsumenternas förtroende förstärktes ytterligare i januari
PDF
27.1.2017Omsättning inom handeln 2016, december
Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen minskade i december med 0,6 procent från året innan
PDF
26.1.2017Placering efter utbildning 2015
Sysselsättningen bland nyutexaminerade försvagades ytterligare
 
26.1.2017Statistik över vägtrafikolyckor 2016, december
I vägtrafiken dog 15 personer i december
PDF
26.1.2017Stenkolsförbrukning 2016, december
Förbrukningen av stenkol ökade med 31 procent år 2016
PDF
25.1.2017Företagssaneringar 2016, 4:e kvartalet
Antalet företagssaneringar minskade med 10,9 procent år 2016
PDF
25.1.2017Förhandsuppgifter om befolkningen 2016, december
Antalet födda mindre än antalet döda i år 2016
PDF
25.1.2017Konkurser 2016, december
Antalet konkurser minskade med 6,5 procent år 2016
PDF
25.1.2017Skuldsaneringar 2016, 4:e kvartalet
Antalet skuldsaneringar för privatpersoner på föregående års nivå år 2016
PDF
25.1.2017Statistik över skuldsättning 2015
Bostadshushållens skulder mer än två gånger så stora som årsinkomsterna
PDF
24.1.2017Arbetskraftsundersökning 2016, december
Det relativa arbetslöshetstalet för december 7,9 procent
PDF
24.1.2017Nya och nedlagda företag 2016, 3:e kvartalet
Antalet nya företag var störst inom handeln under tredje kvartalet 2016
PDF
24.1.2017Producentprisindex 2016, december
Producentpriserna för industrin steg med 2,4 procent från december året innan
PDF
24.1.2017Producentprisindex för tjänster 2016, 4:e kvartalet
Producentpriserna för tjänster steg med 0,7 procent under oktober-december från året innan
PDF
23.1.2017Jordbyggnadskostnadsindex 2016, december
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 1,2 procent i december från året innan
PDF
20.1.2017Byggnads- och bostadsproduktion 2016, november
Kubikvolymen för beviljade bygglov ökade under september-november från året innan
PDF
19.1.2017Brott och tvångsmedel 2016, 4:e kvartalet
Antalet sexualbrott som kommit till kännedom håller på att öka
PDF
19.1.2017Inkvarteringsstatistik 2016, november
Utländska turisters övernattningar ökade med 9,5 procent i november 2016
PDF
19.1.2017Statistik över vägtrafikolyckor 2015
I vägtrafikolyckor dog 270 och skadades allvarligt 477 personer år 2015
PDF
13.1.2017Betalningsbalans och utlandsställning 2016, november
Bytesbalansen visade ett överskott i november
PDF
13.1.2017Byggnadskostnadsindex 2016, december
Byggnadskostnaderna steg i december med en procent från året innan
PDF
13.1.2017Konjunkturindikator för produktionen 2016, november
Den säsongrensade produktionen sjönk i november, arbetsdagskorrigerat en ökning från året innan
PDF
13.1.2017Konsumentprisindex 2016, december
Inflationen i december 1,0 procent
PDF
13.1.2017Lönesummaindex 2016, november
Lönesumman ökade med 2,8 procent under september-november jämfört med året innan
PDF
13.1.2017Omsättning inom handeln 2016, november
Försäljningen ökade i november för alla näringsgrenar inom handeln
PDF
13.1.2017Omsättningsindex för industrin 2016, oktober
Omsättningen inom industrin ökade med 4,0 procent under augusti-oktober
PDF
12.1.2017Omsättning inom servicebranschen 2016, oktober
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under augusti-oktober 4,6 procent från året innan
PDF
12.1.2017Omsättningsindex för byggverksamhet 2016, oktober
Byggföretagens omsättning ökade med 10 procent under augusti-oktober
PDF
10.1.2017Industrins orderingång 2016, november
Industrins orderingång ökade i november med 19,2 procent från året innan
PDF
10.1.2017Prisindex för ägarboende 2016, 3:e kvartalet
Boendekostnaderna hos personer som bor i ägarbostäder ökade med 0,2 procent
 
10.1.2017Volymindex för industriproduktionen 2016, november
Industriproduktionen ökade i november med 3,7 procent från året innan
PDF
5.1.2017Första registreringar av motorfordon 2016, december
I december 2016 registrerades 8 146 nya personbilar
 
30.12.2016Dödsorsaker 2015
Antalet självmord minskade ytterligare år 2015
 
30.12.2016Omsättningsestimat för storföretag 2016, november
Storföretagens omsättning var nästan oförändrad i november jämfört med föregående månad
PDF
28.12.2016Aktiebostadspriser 2016, november
Priserna på aktiebostäder sjönk i november
 
27.12.2016Konsumentbarometern 2016, december
Konsumenternas förtroende högt inför julen
PDF
23.12.2016Förhandsuppgifter om befolkningen 2016, november
Den preliminära folkmängden i Finland 5 503 347 i slutet av november
PDF
23.12.2016Jordbyggnadskostnadsindex 2016, november
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 0,6 procent i november från året innan
PDF
23.12.2016Omsättning inom handeln 2016, november
Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen ökade i november med 3,4 procent från året innan
PDF
23.12.2016Producentprisindex 2016, november
Producentpriserna för industrin steg med 0,6 procent från november året innan
PDF
22.12.2016Byggnads- och bostadsproduktion 2016, oktober
Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade under augusti - oktober från året innan
PDF
22.12.2016Finansräkenskaper 2016, 3:e kvartalet
Hushållens finansiella nettotillgångar fortsatte att öka under tredje kvartalet 2016
PDF
22.12.2016Kreditinstitutens bokslut 2016, 3:e kvartalet
De inhemska bankernas finansnetto minskade med 6,4 procent och rörelsevinsten med 17,7 procent under tredje kvartalet 2016
PDF
22.12.2016Offentliga sektorns finansräkenskaper 2016, 3:e kvartalet
Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar visade en ökning under tredje kvartalet 2016
PDF
22.12.2016Värdepappersföretag 2016, 3:e kvartalet
Värdepappersföretagens rörelsevinst ökade från juli-september året innan
PDF
21.12.2016Energianskaffning och -förbrukning 2016, 3:e kvartalet
Totalförbrukningen av energi steg med 3 procent under januari-september
PDF
21.12.2016Inkomstfördelningsstatistik 2015
Antalet låginkomsttagare 631 000 år 2015
 
21.12.2016Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2016, 3:e kvartalet
Den offentliga sektorns skuld ökade med 0,9 miljarder euro under tredje kvartalet 2016
PDF
21.12.2016Statistik över regional företagsverksamhet 2015
Nyland fortfarande populärt år 2015
PDF
20.12.2016Arbetskraftsundersökning 2016, november
Det relativa arbetslöshetstalet för november 8,1 procent
PDF
20.12.2016Avfallsstatistik 2015
Avstjälpningsplatserna för kommunalt avfall har ersatts av avfallsförbränning och återvinning
PDF
20.12.2016Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2016, 3:e kvartalet
Den offentliga sektorns underskott minskade med 0,2 miljarder euro under juli-september
PDF
20.12.2016Sektorräkenskaper kvartalsvis 2016, 3:e kvartalet
Hushållssektorns sparkvot var negativ under tredje kvartalet 2016
PDF
20.12.2016Totalstatistik över inkomstfördelning 2015
Bostadshushållens realinkomster har vänt uppåt
 
20.12.2016Totalstatistik över inkomstfördelning 2015
Inkomstskillnaderna ökade något år 2015
 
19.12.2016Skattepliktiga inkomster 2015
De direkta skatterna ökade med två procent
PDF
19.12.2016Statistik över vägtrafikolyckor 2016, november
I vägtrafiken dog 21 personer i november
PDF
16.12.2016Inkvarteringsstatistik 2016, oktober
Utländska turisters övernattningar ökade med 1,3 procent i oktober 2016
PDF
16.12.2016Miljöaffärsverksamhet 2015
Byggverksamhet är den största näringsgrenen inom miljöaffärsverksamhet
PDF
16.12.2016Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2015
Servicenäringarna stod för den största ökningen av rörelsevinsten år 2015
PDF
16.12.2016Utländska dotterbolag i Finland 2015
Svenska företag de mest betydande utlandsägda företagen i Finland
PDF
15.12.2016Betalningsbalans och utlandsställning 2016, oktober
Bytesbalansen i balans under tredje kvartalet, ett nettoinflöde av kapital till Finland
PDF
15.12.2016Byggnadskostnadsindex 2016, november
Byggnadskostnaderna steg i november med en procent från året innan
PDF
15.12.2016Konjunkturindikator för produktionen 2016, oktober
Produktionen inom samhällsekonomin ökade i oktober
PDF
15.12.2016Omsättning inom handeln 2016, oktober
Försäljningen inom detaljhandeln var i oktober på samma nivå som året innan
PDF
15.12.2016Utrikeshandel med varor och tjänster 2016, 3:e kvartalet
Exporten av tjänster fortsatte minska under tredje kvartalet 2016
PDF
15.12.2016Varutransporter inom vägtrafiken 2016, 3:e kvartalet
Den transporterade godsmängden med lastbil minskade under tredje kvartalet 2016
PDF
14.12.2016Konkurser 2016, november
Antalet konkurser minskade med 3,3 procent under januari - november 2016
PDF
14.12.2016Konsumentprisindex 2016, november
Inflationen i november 0,7 procent
PDF
14.12.2016Omsättningsindex för byggverksamhet 2016, september
Byggföretagens omsättning ökade med nästan 10 procent under tredje kvartalet 2016
PDF
13.12.2016Omsättning inom servicebranschen 2016, september
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under juli-septemper 4 procent från året innan
PDF
13.12.2016Omsättningsindex för industrin 2016, september
Omsättningen inom industrin ökade med 2,3 procent under tredje kvartalet
PDF
12.12.2016Lönesummaindex 2016, oktober
Lönesumman ökade med 2,6 procent under august-oktober jämfört med året innan
PDF
9.12.2016Arbetskraftskostnadsindex 2016, 3:e kvartalet
Kostnaden för arbetad timme steg med 2,1 procent under juli-september från året innan
PDF
9.12.2016Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik 2016
Finländarna använder allt oftare internet
PDF
9.12.2016Industrins orderingång 2016, oktober
Industrins orderingång sjönk i oktober med 3,0 procent från året innan
 
9.12.2016Regionalräkenskaper 2015
Ekonomin ökade mest i Kymmenedalen och Mellersta Finland år 2015
PDF
9.12.2016Sysselsättning 2015
Av dem som avlade examen inom de humanistiska och konstnärliga områdena var 19 000 arbetslösa år 2015
PDF
9.12.2016Volymindex för industriproduktionen 2016, oktober
Industriproduktionen ökade i oktober med 3,5 procent från året innan
PDF
8.12.2016Energipriser 2016, 3:e kvartalet
Nedgången i energipriserna jämnades ut under tredje kvartalet
PDF
8.12.2016Födda 2015
Barnafödandet vanligast bland 30 - 34-åringar
PDF
8.12.2016Reparationsbyggande 2015
Husbyggnadsföretagens entreprenader inom reparationsbyggande utgjorde 6,8 miljarder euro år 2015
PDF
8.12.2016Vuxenutbildning vid läroanstalter 2015
Undervisningen inom öppna yrkeshögskolan fortsatte att öka i popularitet år 2015
PDF
7.12.2016Energianskaffning och -förbrukning 2015
Totalförbrukningen av energi sjönk år 2015
PDF
7.12.2016Första registreringar av motorfordon 2016, november
I november 2016 registrerades 9 006 nya personbilar
 
7.12.2016Växthusgaser 2015
Finlands växthusgasutsläpp fortsätter att minska
PDF
5.12.2016Fastighetspriser 2016, 3:e kvartalet
Priserna på gamla egnahemshus steg under juli-september med 3,1 procent från året innan
 
2.12.2016Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2016, 3:e kvartalet
Bruttonationalprodukten ökade under juli-september
PDF
1.12.2016Statistik över företagsstöd 2015
Mer lån än tidigare åt företagen år 2015
PDF
30.11.2016Användning av datateknik i företag 2016
Utnyttjandet av big data har kommit väl igång i företagen
PDF
30.11.2016Industriproduktion 2015
Värdet av industriproduktionen 77,8 miljarder euro år 2015
PDF
30.11.2016Lönsamhetsundersökningar 2015
Produktivitetsutvecklingen i samhällsekonomin 1976 - 2015
PDF
30.11.2016Olycksfall i arbetet 2014
Antalet olycksfall i arbetet 124 000 i Finland år 2014
PDF
30.11.2016Omsättningsestimat för storföretag 2016, oktober
Storföretagens omsättning var oförändrad i oktober jämfört med föregående månad
PDF
29.11.2016Studerande och examina vid läroanstalter 2015
Antalet studerande i examensinriktad utbildning 1,27 miljoner
PDF
28.11.2016Aktiebostadspriser 2016, oktober
Priserna på aktiebostäder steg i oktober
 
28.11.2016Konsumentbarometern 2016, november
Konsumenternas förtroende starkast på över fem år - tveksamhet om den egna ekonomin
PDF
28.11.2016Statsgarantier 2016, 3:e kvartalet
Statens garantistock 44,7 miljarder i slutet av september 2016
PDF
25.11.2016Byggnads- och bostadsproduktion 2016, september
Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade under tredje kvartalet från året innan
PDF
25.11.2016Familjer 2015
Nio av tio barn under tre år bor med sina föräldrar
PDF
25.11.2016Kommunekonomi kvartalsvis 2016, 3:e kvartalet
Kommunernas verksamhetskostnader 27,4 miljarder euro under januari - september 2016
PDF
25.11.2016Utrikeshandel med tjänster 2015
Exporten av datatekniktjänster fortsatte att öka år 2015
PDF
24.11.2016Omsättning inom handeln 2016, oktober
Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen minskade i oktober med 0,7 procent från året innan
PDF
24.11.2016Producentprisindex 2016, oktober
Producentpriserna för industrin sjönk med 0,3 procent från oktober året innan
PDF
24.11.2016Statistik över vägtrafikolyckor 2016, oktober
I vägtrafiken dog 23 personer i oktober
PDF
23.11.2016Jordbyggnadskostnadsindex 2016, oktober
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 0,2 procent i oktober från året innan
PDF
22.11.2016Arbetskraftsundersökning 2016, oktober
Det relativa arbetslöshetstalet för oktober 8,1 procent
PDF
21.11.2016Försäkringsverksamhet 2015
Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 119,3 miljarder euro i slutet av år 2015
PDF
18.11.2016Energiförbrukning inom boende 2015
Det varma vädret minskade energiförbrukningen inom boende år 2015
PDF
18.11.2016Industrins och handelns lagerstatistik 2016, 3:e kvartalet
Värdet av företagens lager minskade under tredje kvartalet 2016
PDF
18.11.2016Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2016, 3:e kvartalet
Kostnaderna för fastighetsunderhåll steg med 1,3 procent på årsnivå
PDF
18.11.2016Massmediestatistik 2015
Massmediemarknaden minskade - biograferna har ett bra år bakom sig
PDF
17.11.2016Förhandsuppgifter om befolkningen 2016, oktober
Den preliminära folkmängden i Finland 5 502 284 i slutet av oktober
PDF
17.11.2016Inkvarteringsstatistik 2016, september
Finländska turisters övernattningar ökade med 5,2 procent i september 2016
PDF
17.11.2016Materialflöden i samhällsekonomin 2015
Materialbehovet minskar långsamt
PDF
16.11.2016Konkurser 2016, oktober
Antalet konkurser minskade med 2,2 procent under januari - oktober 2016
PDF
16.11.2016Undersökning om lediga arbetsplatser 2016, 3:e kvartalet
Fler lediga arbetsplatser under tredje kvartalet än för ett år sedan
PDF
15.11.2016Betalningsbalans och utlandsställning 2016, september
Bytesbalansen visade ett underskott i september, utlandsställningen positiv
PDF
15.11.2016Byggnadskostnadsindex 2016, oktober
Byggnadskostnaderna steg i oktober med en procent från året innan
PDF
15.11.2016Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2016, 3:e kvartalet
Priserna på gödningsmedel sjönk med en femtedel från året innan
PDF
15.11.2016Konjunkturindikator för produktionen 2016, september
Den säsongrensade produktionen var i september på samma nivå som månaden innan, arbetsdagskorrigerat ökade den från året innan
PDF
15.11.2016Omsättning inom handeln 2016, september
Försäljningen inom detaljhandeln ökade i september med 3,3 procent från året innan
PDF
15.11.2016Omsättningsindex för industrin 2016, augusti
Omsättningen inom industrin ökade med 0,4 procent under juni - augusti
PDF
15.11.2016Producentprisindex för lantbruk 2016, 3:e kvartalet
Producentpriserna på spannmål fortsatte nedåt
PDF
14.11.2016För- och grundskoleundervisning 2016
550 200 elever i grundskolan år 2016
PDF
14.11.2016Konsumentprisindex 2016, oktober
Inflationen i oktober 0,5 procent
PDF
14.11.2016Omsättning inom servicebranschen 2016, augusti
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under juni-augusti 3,4 procent från året innan
PDF
14.11.2016Omsättningsindex för byggverksamhet 2016, augusti
Byggföretagens omsättning ökade med drygt 8 procent under juni-augusti
PDF
11.11.2016Lönesummaindex 2016, september
Lönesumman ökade med 3,0 procent under juli-september jämfört med året innan
PDF
10.11.2016Industrins orderingång 2016, september
Industrins orderingång steg i september med 3,2 procent från året innan
PDF
10.11.2016Volymindex för industriproduktionen 2016, september
Industriproduktionen ökade i september med 3,5 procent från året innan
PDF
7.11.2016Bostadshyror 2016, 3:e kvartalet
Hyrorna steg med 2,6 procent under året
PDF
4.11.2016Första registreringar av motorfordon 2016, oktober
I oktober 2016 registrerades 9 162 nya personbilar
 
4.11.2016Kommunekonomi 2015
Nettokostnaderna för kommunernas social- och hälsovård 17,9 miljarder euro år 2015
PDF
4.11.2016Sysselsättning 2014
Försäljarna största gruppen som blev arbetslös år 2015
PDF
3.11.2016Befolkningens utbildningsstruktur 2015
Högst utbildade år 2015 var 40 - 44-åringarna
PDF
3.11.2016Hushållens konsumtion 2016
Andelen hushåll med bil har stabiliserats, allt vanligare att äga sällskapsdjur
PDF
3.11.2016Industrins miljöskyddsutgifter 2014
Industrins miljöskyddsutgifter 850 miljoner euro år 2014
PDF
3.11.2016Statistik över industrins energianvändning 2015
Industrins energianvändning sjönk med 3 procent år 2015
PDF
2.11.2016El- och värmeproduktion 2015
Produktionen av el med förnybara energikällor på rekordnivå
PDF

Dela