Offentliggöranden i kronologisk ordning

Statistikcentralens offentliggöranden av statistik i tidsordning under de senaste sex månaderna.

DatumStatistik och referens period / offentliggörandePDF-
publikation
19.8.2014Industrins och handelns lagerstatistik 2014, 2:a kvartalet
Värdet av företagens lager ökade under andra kvartalet 2014 från året innan
PDF
18.8.2014Jordbyggnadskostnadsindex 2014, juli
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen ökade med 1,2 procent i juli
PDF
18.8.2014Kostnadsindex för anläggningsmaskiner 2014, juli
Kostnaderna för anläggningsmaskiner ökade med 0,5 procent i juli
 
18.8.2014Kostnadsindex för busstrafik 2014, juli
Kostnaderna för busstrafiken ökade med 0,9 procent i juli
 
18.8.2014Kostnadsindex för lastbilstrafik 2014, juli
Kostnaderna för lastbilstrafiken ökade med 0,8 procent i juli
 
18.8.2014Kostnadsindex för skogsmaskiner och skogsbilar 2014, juli
Kostnaderna för skogsmaskiner ökade 0,2 procent i juli
 
15.8.2014Betalningsbalans och utlandsställning 2014, juni
I juni 2014 visade bytesbalansen ett överskott, Finland hade ett nettoinflöde av kapital
PDF
15.8.2014Byggnadskostnadsindex 2014, juli
Byggnadskostnaderna steg i juli med 1,2 procent från året innan
PDF
15.8.2014Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2014, 2:a kvartalet
Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket sjönk med 1,8 procent under andra kvartalet
PDF
15.8.2014Omsättning inom handeln 2014, juni
Försäljningen inom detaljhandeln minskade i juni med 1,6 procent från året innan
PDF
15.8.2014Producentprisindex för lantbruk 2014, 2:a kvartalet
Producentpriserna för lantbruket sjönk med 14,0 procent under andra kvartalet
PDF
14.8.2014Konjunkturindikator för produktionen 2014, juni
Produktionen inom samhällsekonomin minskade i juni 2014
PDF
14.8.2014Konsumentprisindex 2014, juli
Inflationen i juli 0,8 procent
PDF
14.8.2014Omsättning inom servicebranschen 2014, maj
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under mars - maj med 1,4 procent från året innan
PDF
14.8.2014Omsättningsindex för industrin 2014, maj
Omsättningen inom industrin under mars - maj fortfarande drygt en procent mindre än året innan
PDF
13.8.2014Företagssaneringar 2014, 2:a kvartalet
Antalet företagssaneringar minskade med 7,3 procent under januari - juni 2014
PDF
13.8.2014Konkurser 2014, juni
Antalet konkurser minskade med 4,1 procent under första delen av året
PDF
13.8.2014Omsättningsindex för byggverksamhet 2014, maj
Byggföretagens omsättning ökade under mars - maj med över 3 procent från året innan
PDF
13.8.2014Skuldsaneringar 2014, 2:a kvartalet
Antalet skuldsaneringar för privatpersoner ökade under januari - juni från året innan
PDF
11.8.2014Lönesummaindex 2014, juni
Lönesumman ökade med en procent under april-juni jämfört med året innan
PDF
8.8.2014Industrins orderingång 2014, juni
Industrins orderingång minskade i juni med 4,6 procent från året innan
PDF
8.8.2014Volymindex för industriproduktionen 2014, juni
Industriproduktionen minskade i juni med 1,4 procent från året innan
PDF
6.8.2014Första registreringar av motorfordon 2014, juli
I juli 2014 registrerades 8 016 nya personbilar
 
1.8.2014Bostadshyror 2014, 2:a kvartalet
Hyrorna steg med 3,7 procent under året
 
31.7.2014Kreditinstitutens bokslut 2014, 1:a kvartalet
De inhemska bankernas finansnetto var oförändrat under första kvartalet 2014
PDF
31.7.2014Omsättningsestimat för storföretag 2014, juni
Storföretagens omsättning ökade i juni med 2,3 procent från året innan
PDF
31.7.2014Värdepappersföretag 2014, 1:a kvartalet
Värdepappersföretagens provisionsintäkter och rörelsevinst ökade under januari - mars från året innan
PDF
30.7.2014Byggnads- och bostadsproduktion 2014, maj
Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade med 14 procent i maj
PDF
28.7.2014Aktiebostadspriser 2014, juni
Aktiebostadspriserna nästan oförändrade i juni
PDF
28.7.2014Konsumentbarometern 2014, juli
Konsumenternas tro på Finlands ekonomi ökade något i juli
PDF
24.7.2014Nya och nedlagda företag 2014, 1:a kvartalet
Allt färre nya företag i Finland
PDF
24.7.2014Omsättning inom handeln 2014, juni
Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen minskade i juni med 1,9 procent från året innan
PDF
24.7.2014Producentprisindex 2014, juni
Producentpriserna för industrin sjönk med 0,6 procent i juni
PDF
24.7.2014Producentprisindex för tjänster 2014, 2:a kvartalet
Producentpriserna för tjänster steg med 1,1 procent i april-juni
PDF
24.7.2014Statistik över vägtrafikolyckor 2014, juni
I vägtrafiken dog 25 personer i juni
 
22.7.2014Arbetskraftsundersökning 2014, juni
Det relativa arbetslöshetstalet för juni 9,2 procent
PDF
22.7.2014Förhandsuppgifter om befolkningen 2014, juni
Den preliminära folkmängden i Finland 5 460 459 i slutet av juni
PDF
21.7.2014Kostnadsindex för taxi- och ambulanstrafik 2014, juni
Kostnaderna för taxitrafiken ökade med 1,9 procent i juni
 
18.7.2014Jordbyggnadskostnadsindex 2014, juni
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen ökade med 1,3 procent i juni
PDF
18.7.2014Kostnadsindex för anläggningsmaskiner 2014, juni
Kostnaderna för anläggningsmaskiner ökade med 1,2 procent i juni
PDF
18.7.2014Kostnadsindex för skogsmaskiner och skogsbilar 2014, juni
Kostnaderna för skogsmaskiner ökade 0,7 procent i juni
PDF
17.7.2014Inkvarteringsstatistik 2014, maj
Utländska turisters övernattningar minskade med 4,1 procent i maj 2014
PDF
17.7.2014Kostnadsindex för busstrafik 2014, juni
Kostnaderna för busstrafiken ökade med 1,4 procent i juni
 
17.7.2014Kostnadsindex för lastbilstrafik 2014, juni
Kostnaderna för lastbilstrafiken ökade med 1,5 procent i juni
PDF
15.7.2014Byggnadskostnadsindex 2014, juni
Byggnadskostnaderna steg i juni med 0,8 procent från året innan
PDF
15.7.2014Konjunkturindikator för produktionen 2014, maj
Produktionen inom samhällsekonomin minskade i maj 2014
PDF
15.7.2014Omsättning inom handeln 2014, maj
Försäljningen inom hela handeln minskade i maj med 2,5 procent från året innan
PDF
14.7.2014Konsumentprisindex 2014, juni
Inflationen i juni 0,9 procent
PDF
14.7.2014Omsättning inom servicebranschen 2014, april
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under februari - april med 1,8 procent från året innan
PDF
14.7.2014Omsättningsindex för industrin 2014, april
Omsättningen inom industrin minskade under februari-april med drygt en procent från året innan
PDF
11.7.2014Betalningsbalans och utlandsställning 2014, maj
Kapitalinflöde till Finland i början av år 2014, bytesbalansen visade fortfarande ett underskott
PDF
11.7.2014Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2014, 2:a kvartalet
Antalet brott minskade något under januari - juni 2014
PDF
11.7.2014Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2014, 1:a kvartalet
Den offentliga sektorns underskott ökade något under januari - mars
PDF
11.7.2014Lönesummaindex 2014, maj
Lönesumman ökade med 0,2 procent under mars-maj jämfört med året innan
PDF
11.7.2014Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2014, 1:a kvartalet
Kvartalsräkenskapernas tidsserier enligt ENS2010 har publicerats, bruttonationalprodukten minskade med 0,4 procent under första kvartalet
PDF
11.7.2014Nationalräkenskaper, årsvis 2013
Bruttonationalprodukten minskade med 1,2 procent i fjol
PDF
11.7.2014Omsättningsindex för byggverksamhet 2014, april
Byggföretagens omsättning ökade under februari - april med 3,1 procent från året innan
PDF
11.7.2014Sektorräkenskaper kvartalsvis 2014, 1:a kvartalet
Företagens vinstkvot minskade under första kvartalet 2014
PDF
11.7.2014Skatter och avgifter av skattenatur 2013
Skatteutfallet ökade med 3,9 procent år 2013
PDF
10.7.2014Industrins orderingång 2014, maj
Industrins orderingång ökade i maj med 1,4 procent från året innan
PDF
10.7.2014Volymindex för industriproduktionen 2014, maj
Industriproduktionen minskade i maj med 3,1 procent från året innan
PDF
4.7.2014Första registreringar av motorfordon 2014, juni
I juni 2014 registrerades 9 202 nya personbilar
 
4.7.2014Prisindex för ägarboende 2014, 1:a kvartalet
Boendekostnader hos personer som bor i ägarbostäder ökade med 2,0 procent
 
1.7.2014Kreditbeståndet 2014, 1:a kvartalet
Kreditbeståndet 92 miljarder euro i slutet av mars 2014
PDF
30.6.2014Aktiebostadspriser 2014, maj
Priserna på aktiebostäder sjönk i maj
 
30.6.2014Finansräkenskaper 2014, 1:a kvartalet
Hushållens finansiella nettotillgångar minskade under första kvartalet 2014
PDF
30.6.2014Offentliga sektorns finansräkenskaper 2014, 1:a kvartalet
Statens finansiella nettotillgångar minskade ytterligare under första kvartalet 2014
PDF
30.6.2014Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2014, 1:a kvartalet
Den offentliga sektorns skuld ökade med 3,4 miljarder euro under första kvartalet 2014
PDF
30.6.2014Omsättningsestimat för storföretag 2014, maj
Storföretagens omsättning minskade i maj med 2,1 procent från året innan
PDF
27.6.2014Hovrätternas avgöranden 2013
Antalet avgjorda ärenden i hovrätterna minskade med 5 procent år 2013
PDF
27.6.2014Konsumentbarometern 2014, juni
Konsumenternas förtroende för ekonomin oförändrad i juni
PDF
27.6.2014Varutransporter inom vägtrafiken 2014, 1:a kvartalet
Den transporterade godsmängden med lastbil var oförändrad, transportarbetet minskade under första kvartalet 2014
PDF
26.6.2014Omsättning inom handeln 2014, maj
Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen minskade i maj med 1,4 procent från året innan
PDF
26.6.2014Statistik över skuldsättning 2013
Ökningen av bostadsskulder har stannat av
 
24.6.2014Arbetskraftsundersökning 2014, maj
Det relativa arbetslöshetstalet för maj 10,7 procent
PDF
24.6.2014Producentprisindex 2014, maj
Producentpriserna för industrin sjönk med 1,1 procent i maj
PDF
19.6.2014Byggnads- och bostadsproduktion 2014, april
Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade med 10 procent i april
PDF
19.6.2014Energianskaffning och -förbrukning 2014, 1:a kvartalet
Korrigerad 27.6.2014. Varm början på året minskade energiförbrukningen
PDF
19.6.2014Energipriser 2014, 1:a kvartalet
Varm början på året sänkte priset på stenkol och naturgas
PDF
19.6.2014Förhandsuppgifter om befolkningen 2014, maj
Den preliminära folkmängden i Finland 5 458 038 i slutet av maj
PDF
19.6.2014Internationell prisjämförelse 2013
Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013
PDF
19.6.2014Olycksfall i arbetet 2012
Två av tre olycksfall under resan till eller från arbetet drabbar kvinnor
 
18.6.2014Jordbyggnadskostnadsindex 2014, maj
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen ökade med 1,1 procent i maj
PDF
18.6.2014Konkurser 2014, maj
Antalet konkurser minskade med 4,5 procent från året innan
PDF
18.6.2014Kostnadsindex för anläggningsmaskiner 2014, maj
Kostnaderna för anläggningsmaskiner ökade med 1,0 procent i maj
PDF
18.6.2014Kostnadsindex för skogsmaskiner och skogsbilar 2014, maj
Kostnaderna för skogsmaskiner förblev oförändrande i maj
PDF
18.6.2014Statistik över vägtrafikolyckor 2014, maj
I vägtrafiken dog 13 personer i maj
 
17.6.2014Arbetskraftskostnadsundersökning 2012
Kostnaden för arbetad timme 31,4 euro för arbetsgivaren år 2012
PDF
17.6.2014Kostnadsindex för busstrafik 2014, maj
Kostnaderna för busstrafiken ökade med 1,0 procent i maj
 
17.6.2014Kostnadsindex för lastbilstrafik 2014, maj
Kostnaderna för lastbilstrafiken ökade med 0,9 procent i maj
 
17.6.2014Statistik över vägtrafikolyckor 2013
I vägtrafiken omkom 258 personer år 2013
 
16.6.2014Prisindex för offentliga utgifter 2014, 1:a kvartalet
Prisindexet för statliga utgifter steg med 1,5 procent och prisindexet för kommunalekonomin med 1,0 procent under första kvartalet
PDF
13.6.2014Byggnadskostnadsindex 2014, maj
Byggnadskostnaderna steg i maj med 0,7 procent från året innan
PDF
13.6.2014Konjunkturindikator för produktionen 2014, april
Produktionen inom samhällsekonomin ökade i april 2014
PDF
13.6.2014Konsumentprisindex 2014, maj
Inflationen avtog i maj till 0,8 procent
PDF
13.6.2014Omsättning inom handeln 2014, april
Försäljningen inom hela handeln minskade i april med 0,8 procent från året innan
PDF
13.6.2014Omsättning inom servicebranschen 2014, mars
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under januari - mars med 2,5 procent från året innan
PDF
13.6.2014Omsättningsindex för byggverksamhet 2014, mars
Byggföretagens omsättning ökade under januari - mars med 2,6 procent från året innan
PDF
13.6.2014Omsättningsindex för industrin 2014, mars
Omsättningen inom industrin minskade under första kvartalet år 2014 med omkring 3 procent från året innan
PDF
12.6.2014Gymnasieutbildning 2013
Antalet studerande i gymnasieutbildning minskade ytterligare
PDF
12.6.2014Inkvarteringsstatistik 2014, april
Utländska turisters övernattningar ökade med 1,5 procent i april 2014
PDF
12.6.2014Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2014, 1:a kvartalet
Kostnaderna för fastighetsunderhåll steg med 2,3 procent på årsnivå
PDF
12.6.2014Specialundervisning 2013
Andelen elever som fick särskilt stöd minskade
PDF
12.6.2014Tvångsmedel 2013
Polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet använde tvångsmedel i 210 300 fall år 2013
PDF
11.6.2014Europaparlamentsval 2014
Fastställt valresultat: Vänsterförbundet och Sannfinländarna framgångsrika i Europaparlamentsvalet 2014
PDF
11.6.2014Företagssaneringar 2013
År 2013 ökade antalet slutbehandlade företagssaneringsärenden med 11,8 procent från året innan
PDF
11.6.2014Konkurser 2013
År 2013 ökade antalet slutbehandlade konkursansökningar med 3,6 procent från året innan
PDF
11.6.2014Lönesummaindex 2014, april
Lönesumman ökade med 0,1 procent under februari-april jämfört med året innan
PDF
11.6.2014Skuldsaneringar 2013
Antalet slutbehandlade skuldsaneringsärenden ökade med 6,0 procent år 2013
PDF
11.6.2014Universitetsutbildning 2013
Antalet högre högskoleexamina ökade med nästan 6 procent
PDF
10.6.2014Arbetskraftskostnadsindex 2014, 1:a kvartalet
Kostnaden för arbetad timme ökade med 1,6 procent under januari-mars
PDF
10.6.2014Industrins orderingång 2014, april
Industrins orderingång ökade i april med 8,0 procent från året innan
PDF
10.6.2014Tingsrätternas avgöranden i brottmål 2013
Antalet avgjorda brottmål vid tingsrätterna minskade ytterligare
PDF
10.6.2014Volymindex för industriproduktionen 2014, april
Industriproduktionen minskade i april med 2,3 procent från året innan
PDF
6.6.2014Fastighetspriser 2014, 1:a kvartalet
Priserna på gamla egnahemshus sjönk under januari-mars med 3,3 procent från året innan
PDF
6.6.2014Utrikeshandel med tjänster 2013
Handeln med tjänster och den internationella produktionen inhämtade nästan 4 miljarder i intäkter till Finland år 2013
PDF
5.6.2014Finländarnas resor 2014, 13
Under januari-april 2014 reste finländarna till Lappland, Estland och Spanien
PDF
5.6.2014Första registreringar av motorfordon 2014, maj
I maj 2014 registrerades 10 109 nya personbilar
 
5.6.2014Innovationsverksamhet 2012
Innovationsverksamhet vanligast bland stora internationella företag
PDF
5.6.2014Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2014, 1:a kvartalet
Bruttonationalprodukten minskade med 0,4 procent
PDF
5.6.2014Sysselsättning 2013
Arbetslöshetsrisken störst bland unga män 2013
PDF
30.5.2014Inkvarteringsstatistik 2013
Den utländska efterfrågan på inkvarteringstjänster ökade med en procent år 2013
PDF
30.5.2014Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 2014, 1:a kvartalet
Kommunernas verksamhetskostnader ökade med 2,5 procent under januari-mars 2014
PDF
30.5.2014Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2013
Kommunernas lånestock fortsatte att öka, men ökningen av verksamhetsutgifterna avtog år 2013
PDF
30.5.2014Statsgarantier 2014, 1:a kvartalet
Statens garantistock 34,3 miljarder i slutet av mars 2014
PDF
28.5.2014Adoptioner 2013
Antalet utländska adoptioner minskade år 2013
PDF
28.5.2014Aktiebostadspriser 2014, april
Priserna på aktiebostäder sjönk i april
 
28.5.2014Byggnads- och bostadsproduktion 2014, mars
Kubikvolymen för beviljade bygglov ökade under första kvartalet 2014 med drygt 4 procent från året innan
PDF
28.5.2014Förtjänstnivåindex 2014, 1:a kvartalet
Löntagarnas förtjänster steg under januari-mars med 1,8 procent
PDF
28.5.2014Omsättningsestimat för storföretag 2014, april
Storföretagens omsättning minskade i april med 0,8 procent från året innan
PDF
28.5.2014Undersökning om vuxenutbildning 2012
Företagsekonomi och juridik vanligt inom vuxenutbildningen
 
27.5.2014Inkomstfördelningsstatistik 2012
Inkomstskillnaderna i Finland mindre än i genomsnitt i Europa
PDF
27.5.2014Konsumentbarometern 2014, maj
Konsumenternas förtroende återhämtade sig från svackan i april
PDF
26.5.2014Europaparlamentsval 2014
Vänsterförbundet och Sannfinländarna framgångsrika i Europarlamentsvalet 2014
PDF
26.5.2014Hushållens konsumtion 2012
Matbutiken finns nära hemmet
PDF
26.5.2014Producentprisindex 2014, april
Producentpriserna för industrin sjönk med 1,4 procent i april
PDF
23.5.2014Byggnader och fritidshus 2013
Nylänningarnas stugresa tre gånger så lång jämfört med alla stugägare 2013
PDF
23.5.2014Familjer 2013
Antalet barnfamiljer fortsätter minska
PDF
23.5.2014Omsättning inom handeln 2014, april
Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen ökade i april med 2,3 procent från året innan
PDF
23.5.2014Ämnesval 2013
Största delen av grundskoleleverna studerar engelska
PDF
22.5.2014Förhandsuppgifter om befolkningen 2014, april
Den preliminära folkmängden i Finland 5 456 360 i slutet av april
PDF
22.5.2014Statistik över vägtrafikolyckor 2014, april
I vägtrafiken dog 13 personer i april
 
22.5.2014Växthusgaser 2013
Finlands växthusgasutsläpp alltjämt på en låg nivå
PDF
21.5.2014Bostäder och boendeförhållanden 2013
Vanligare med trångboddhet i huvudstadsregionen år 2013
PDF
21.5.2014Konkurser 2014, april
Antalet konkurser minskade med 2,5 procent från året innan
PDF
21.5.2014Månadslöner inom staten 2013
Hög utbildning höjer lönerna inom staten
PDF
20.5.2014Arbetskraftsundersökning 2014, april
Det relativa arbetslöshetstalet för april 9,0 procent
PDF
19.5.2014Industrins och handelns lagerstatistik 2014, 1:a kvartalet
Värdet av företagens lager minskade under första kvartalet 2014 från året innan
PDF
19.5.2014Jordbyggnadskostnadsindex 2014, april
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen ökade med 0,9 procent i april
PDF
19.5.2014Kostnadsindex för anläggningsmaskiner 2014, april
Kostnaderna för anläggningsmaskiner ökade med 1,1 procent i april
PDF
19.5.2014Kostnadsindex för busstrafik 2014, april
Kostnaderna för busstrafiken ökade med 1,1 procent i april
PDF
19.5.2014Kostnadsindex för lastbilstrafik 2014, april
Kostnaderna för lastbilstrafiken ökade med 1,1 procent i april
PDF
19.5.2014Kostnadsindex för skogsmaskiner och skogsbilar 2014, april
Kostnaderna för skogsmaskiner ökade med 0,2 procent i april
PDF
16.5.2014Undersökning om lediga arbetsplatser 2014, 1:a kvartalet
Korrigerad 26.6.2014. Lika många lediga arbetsplatser under första kvartalet som för ett år sedan
PDF
15.5.2014Avfallsstatistik 2012
Sextiosex procent av allt brännbart avfall bränns
PDF
15.5.2014Byggnadskostnadsindex 2014, april
Byggnadskostnaderna steg i april med 0,2 procent från året innan
PDF
15.5.2014Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2014, 1:a kvartalet
Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket sjönk med 2,6 procent under första kvartalet
PDF
15.5.2014Inkvarteringsstatistik 2014, mars
Finländska turisters övernattningar minskade med 7,7 procent i mars 2014
PDF
15.5.2014Konjunkturindikator för produktionen 2014, mars
Produktionen inom samhällsekonomin minskade i mars 2014
PDF
15.5.2014Omsättning inom servicebranschen 2014, februari
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under december - februari med 2,3 procent jämfört med ett år tidigare
PDF
15.5.2014Omsättningsindex för industrin 2014, februari
Omsättningen inom industrin minskade under december-februari med drygt 3 procent från ett år tidigare
PDF
15.5.2014Producentprisindex för lantbruk 2014, 1:a kvartalet
Producentpriserna för lantbruket sjönk med 9,2 procent under första kvartalet
PDF
15.5.2014Undersökning om arbetsförhållanden 2013
Unga upplever allt oftare åldersdiskriminering i arbetet
PDF
14.5.2014Erhållande av finskt medborgarskap 2013
Finskt medborgarskap till 8 930 utländska medborgare
PDF
14.5.2014Konsumentprisindex 2014, april
Inflationen alltjämt 1,1 procent i april
PDF
14.5.2014Omsättning inom handeln 2014, mars
Försäljningen inom detaljhandeln minskade i mars med 1,5 procent från året innan
PDF
13.5.2014Lönesummaindex 2014, mars
Lönesumman ökade med 0,7 procent under januari-mars jämfört med året innan
PDF
13.5.2014Omsättningsindex för byggverksamhet 2014, februari
Byggföretagens omsättning minskade under december-februari med 1,1 procent jämfört med ett år tidigare
PDF
9.5.2014Bostadshyror 2014, 1:a kvartalet
Hyrorna steg med 3,7 procent under året
PDF
9.5.2014Industrins orderingång 2014, mars
Industrins orderingång ökade i mars med 5,5 procent från året innan
PDF
9.5.2014Volymindex för industriproduktionen 2014, mars
Industriproduktionen minskade i mars med 5,0 procent från året innan
PDF
8.5.2014Industrins miljöskyddsutgifter 2012
Industrin investerade i miljöskydd mer år 2012 än tidigare
PDF
8.5.2014Utbildningsekonomi 2012
Driftsutgifterna för skolväsendet ökade år 2012
PDF
8.5.2014Varutransporter inom vägtrafiken 2013
Varutransporterna med lastbil minskade år 2013 jämfört med året innan
PDF
7.5.2014Första registreringar av motorfordon 2014, april
I april 2014 registrerades 9 317 nya personbilar
 
7.5.2014Löner inom kommunsektorn 2013
Direktörer och läkare har de högsta lönerna inom kommunsektorn
PDF
6.5.2014Åklagarens avgöranden 2013
Åklagaren avgjorde 72 000 ärenden år 2013
PDF
30.4.2014Europaparlamentsval 2014
Uppställning av kandidater vid Europaparlamentsvalet 2014
PDF
30.4.2014Företagssaneringar 2014, 1:a kvartalet
Antalet företagssaneringar ökade med 13,2 procent år 2013
PDF
30.4.2014Konkurser 2014, mars
Antalet konkurser ökade med 7,3 procent från året innan
PDF
30.4.2014Redovisning av detaljhandeln 2012
Livsmedel och drycker den största produktgruppen inom detaljhandeln år 2012
PDF
30.4.2014Skuldsaneringar 2014, 1:a kvartalet
Antalet skuldsaneringar för privatpersoner ökade under januari - mars från året innan
PDF
29.4.2014Byggnads- och bostadsproduktion 2014, februari
Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade med nästan 14 procent från året innan
PDF
29.4.2014Flyttningsrörelsen 2013
Invandringen och flyttningsvinsten ökade från året innan
PDF
29.4.2014Statistik över arbetskonflikter 2013
År 2013 uppgick antalet arbetskonflikter till 121
PDF
29.4.2014Stenkolsförbrukning 2014, mars
Förbrukningen av stenkol minskade med nästan en tredjedel under januari - mars
PDF
29.4.2014Sökande till utbildning 2012
Något under hälften av nya studerande inom yrkesutbildning kom direkt från grundskolan
PDF
28.4.2014Aktiebostadspriser 2014, mars
Aktiebostadspriserna steg något i mars
 
28.4.2014Hushållens konsumtion 2012
Välfärdstjänstärna har störst ekonomisk betydelse för barnfamilj
PDF
28.4.2014Konsumentbarometern 2014, april
Konsumenternas förtroende försvagades i april
PDF
25.4.2014Omsättning inom handeln 2014, mars
Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen minskade i mars med 1,5 procent från året innan
PDF
25.4.2014Universitetsutbildning 2013
Antalet universitetsstuderande 167 200 år 2013
PDF
24.4.2014Arbetskraftsundersökning 2014, mars
Det relativa arbetslöshetstalet för mars 9,5 procent
PDF
24.4.2014Förhandsuppgifter om befolkningen 2014, mars
Personer med främmande språk som modersmål fler än svenskspråkiga
PDF
24.4.2014Nya och nedlagda företag 2013, 4:e kvartalet
Grundandet av nya företag fortfarande på nedåtgående
PDF
24.4.2014Producentprisindex 2014, mars
Producentpriserna för industrin sjönk med 2,1 procent i mars
PDF
24.4.2014Producentprisindex för tjänster 2014, 1:a kvartalet
Producentpriserna för tjänster steg med 1,0 procent i januari-mars
PDF
24.4.2014Statistik över vägtrafikolyckor 2014, mars
I vägtrafiken dog 12 personer i mars
 
22.4.2014Jordbyggnadskostnadsindex 2014, mars
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen ökade med 0,5 procent i mars
PDF
22.4.2014Kostnadsindex för anläggningsmaskiner 2014, mars
Kostnaderna för anläggningsmaskiner ökade med 1,3 procent i mars
PDF
22.4.2014Kostnadsindex för skogsmaskiner och skogsbilar 2014, mars
Kostnaderna för skogsmaskiner sjönk 0,3 procent i mars
PDF
22.4.2014Kostnadsindex för taxi- och ambulanstrafik 2014, mars
Kostnaderna för taxitrafiken ökade med 1,8 procent i mars
 
17.4.2014Finländska dotterbolag utomlands 2012
Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012.
PDF
17.4.2014Inkvarteringsstatistik 2014, februari
Utländska turisters övernattningar minskade med 4,5 procent i februari 2014
PDF
17.4.2014Kostnadsindex för busstrafik 2014, mars
Kostnaderna för busstrafiken ökade med 0,1 procent i mars
 
17.4.2014Kostnadsindex för lastbilstrafik 2014, mars
Kostnaderna för lastbilstrafiken ökade med 0,1 procent i mars
PDF
17.4.2014Ändringar i civilstånd 2013
Antalet ingångna äktenskap betydligt färre, antalet skilsmässor något fler
PDF
16.4.2014Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2014, 1:a kvartalet
Antalet brott ökade under januari - mars 2014
PDF
16.4.2014Undersökning om tidsanvändning 2009
Hälften av arbetsveckorna omfattar fem dagar
 
15.4.2014Byggnadskostnadsindex 2014, mars
Byggnadskostnaderna steg i mars med 0,9 procent från året innan
PDF
15.4.2014Konjunkturindikator för produktionen 2014, februari
Produktionen inom samhällsekonomin ökade i februari 2014
PDF
15.4.2014Omsättning inom servicebranschen 2014, januari
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under november - januari med 1,3 procent jämfört med ett år tidigare
PDF
15.4.2014Omsättningsindex för industrin 2014, januari
Omsättningen inom industrin minskade under november-januari med drygt 4 procent från ett år tidigare
PDF
15.4.2014Växthusgaser 2012
Finlands växhusgasutsläpp under Kyotoprotokollets första åtagandeperiod har utvärderats
PDF
14.4.2014Konsumentprisindex 2014, mars
Inflationen avtog i mars till 1,1 procent
PDF
14.4.2014Omsättning inom handeln 2014, februari
Försäljningen inom detaljhandeln minskade i februari med 0,4 procent från året innan
PDF
14.4.2014Omsättningsindex för byggverksamhet 2014, januari
Byggföretagens omsättning minskade under november-januari med 1,3 procent jämfört med ett år tidigare
PDF
10.4.2014Finländarnas resor 2013
Finländarnas resor till Centraleuropa ökade år 2013
PDF
10.4.2014Industrins orderingång 2014, februari
Industrins orderingång ökade i februari med 6,9 procent från året innan
 
10.4.2014Inkomstfördelningsstatistik 2012
Inkomstnivån for hushåll som bor i hyrebostäder förbättrades något år 2012
PDF
10.4.2014Lönesummaindex 2014, februari
Lönesumman ökade med 1,7 procent under december-februari jämfört med året innan
PDF
10.4.2014Volymindex för industriproduktionen 2014, februari
Industriproduktionen minskade i februari med 5,4 procent från året innan
PDF
9.4.2014Finansieringsleasing 2013
Anskaffningar via finansieringsleasing 2,0 miljarder år 2013
PDF
9.4.2014Undersökning om arbetsförhållanden 2013
Löntagarnas bedömningar av den egna pensionsåldern har stigit betydligt
PDF
9.4.2014Utsökningsärenden 2013
Antalet utsökningsgäldenärer började minska år 2013
PDF
9.4.2014Yrkeshögskoleutbildning 2013
Antalet yrkeshögskoleexamina ökade ytterligare
PDF
8.4.2014Avlidna 2013
Antalet dödsfall bland barn under ett år minskade klart från året innan
PDF
8.4.2014Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter 2012
Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter ökade något år 2012
PDF
8.4.2014Födda 2013
Antalet födda minskade ytterligare
PDF
8.4.2014Lönestrukturstatistik 2012
Medellönen för löntagare klart högre i Nyland än i övriga landskap
PDF
4.4.2014Finansräkenskaper 2013, 4:e kvartalet
Hushållens finansiella tillgångar ökade med 5 miljarder euro under sista kvartalet 2013
PDF
4.4.2014Första registreringar av motorfordon 2014, mars
I mars 2014 registrerades 9 626 nya personbilar
 
4.4.2014Inkomstfördelningsstatistik 2012
Hushållens inkomstutveckling fortfarande svag år 2012
PDF
4.4.2014Prisindex för ägarboende 2013, 4:e kvartalet
Boendekostnader hos personer som bor i ägarbostäder ökade med 0,6 procent
 
4.4.2014Varutransporter inom vägtrafiken 2013, 4:e kvartalet
Den transporterade godsmängden med lastbil minskade, transportarbetet ökade under fjärde kvartalet 2013
 
3.4.2014Kreditinstitutens bokslut 2013, 4:e kvartalet
De inhemska bankernas finansnetto ökade med 13 procent år 2013
 
3.4.2014Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi 2012
Gårdarnas genomsnittliga storlek har ökat under 2000 - talet
PDF
3.4.2014Värdepappersföretag 2013, 4:e kvartalet
Värdepappersföretagens rörelsevinst ökade med 13 procent år 2013
 
2.4.2014Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2013
Andelen brottsmisstänkta med finländsk bakgrund var 1,8 procent och med utländsk bakgrund 3,5 procent
PDF
2.4.2014Tingsrätternas avgöranden i civilmål 2013
Tingsrätterna avgjorde nästan en halv miljon civilmål år 2013
PDF
1.4.2014Arbetskraftsundersökning 2013, 13
Sysselsättningen försämrades år 2013
PDF
31.3.2014Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2013, 4:e kvartalet
Den offentliga sektorns underskott minskade med 0,6 miljarder euro under oktober - december
PDF
31.3.2014Offentliga sektorns finansräkenskaper 2013, 4:e kvartalet
Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar fortsatte att öka tack vare arbetspensionsanstalterna under sista kvartalet 2013
PDF
31.3.2014Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2013, 4:e kvartalet
Den offentliga sektorns skuld ökade med 4,6 miljarder euro under sista kvartalet 2013
PDF
31.3.2014Offentliga sektorns underskott och skuld 2013
De preliminära uppgifterna om offentliga sektorns underskott och skuld för år 2013 reviderades något
PDF
31.3.2014Sektorräkenskaper kvartalsvis 2013, 4:e kvartalet
Företagens investeringar minskade under fjärde kvartalet 2013
PDF
28.3.2014Aktiebostadspriser 2014, februari
Aktiebostadspriserna steg något i februari
 
27.3.2014Förhandsuppgifter om befolkningen 2014, februari
Den preliminära folkmängden i Finland 5 453 784 i slutet av februari
PDF
27.3.2014Konsumentbarometern 2014, mars
Konsumenternas syn på ekonomin oförändrad i mars
PDF
26.3.2014Byggnads- och bostadsproduktion 2014, januari
Kubikvolymen för beviljade bygglov var i januari på samma nivå som året innan
PDF
26.3.2014Omsättning inom handeln 2014, februari
Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen minskade i februari med 0,3 procent från året innan
PDF
25.3.2014Arbetskraftsundersökning 2014, februari
Det relativa arbetslöshetstalet för februari 9,1 procent
PDF
25.3.2014Statistik över företagsstöd 2012
Stöden till företag minskade år 2012
 
24.3.2014Energianskaffning och -förbrukning 2013, 4:e kvartalet
Totalförbrukningen av energi sjönk med 2 procent ifjol
PDF
24.3.2014Producentprisindex 2014, februari
Producentpriserna för industrin sjönk med 1,3 procent i februari
PDF
21.3.2014Befolkningsstruktur 2013
Andelen personer med främmande språk som modersmål 90 procent av befolkningsökningen år 2013
PDF
21.3.2014Kreditbeståndet 2013, 4:e kvartalet
Övriga finansiella företags utlåningsbestånd 7 miljarder euro i slutet av december 2013
PDF
21.3.2014Motorfordonsbeståndet 2013
Fordonsbeståndet ökade år 2013
 
21.3.2014Sysselsättning 2012
Den ekonomiska försörjningskvoten steg år 2012
PDF
20.3.2014Avbrott i utbildningen 2012
Färre avbröt sin utbildning
PDF
20.3.2014Energipriser 2013, 4:e kvartalet
Värmeproduktion med importerade bränslen billigare än tidigare
PDF
20.3.2014Inkomstfördelningsstatistik 2012
Antalet låginkomsttagare minskade i alla åldersgrupper år 2012
 
20.3.2014Inkvarteringsstatistik 2014, januari
Utländska turisters övernattningar ökade med 2 procent i januari 2014
PDF
20.3.2014Personresurser inom vetenskap och teknologi 2012
Allt fler utexaminerade doktorer är utlänningar
PDF
20.3.2014Statistik över vägtrafikolyckor 2014, februari
I vägtrafiken dog 13 personer i februari
 
20.3.2014Studiernas gång 2012
Snabbare utexaminering inom yrkeshögskoleutbildning
PDF
20.3.2014Sysselsättning bland studerande 2012
Antalet sysselsatta studerande minskade
PDF
19.3.2014Konkurser 2014, februari
Antalet konkurser på fjolårets nivå under januari - februari 2014
PDF
18.3.2014Innovationsverksamhet 2012
Innovationsverksamheten inom företag nästan oförändrad
 
18.3.2014Jordbyggnadskostnadsindex 2014, februari
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen ökade med 0,7 procent i februari
PDF
18.3.2014Kostnadsindex för anläggningsmaskiner 2014, februari
Kostnaderna för anläggningsmaskiner ökade med 1,1 procent i februari
 
18.3.2014Kostnadsindex för skogsmaskiner och skogsbilar 2014, februari
Kostnaderna för skogsmaskiner ökade med 0,1 procent i februari
 
17.3.2014Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2014, 1:a kvartalet
Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket sjönk med 2,7 procent i januari
PDF
17.3.2014Kostnadsindex för busstrafik 2014, februari
Kostnaderna för busstrafiken ökade med 0,6 procent i februari
 
17.3.2014Kostnadsindex för lastbilstrafik 2014, februari
Kostnaderna för lastbilstrafiken ökade med 0,8 procent i februari
 
17.3.2014Producentprisindex för lantbruk 2014, 1:a kvartalet
Producentpriserna för lantbruket sjönk med 8,1 procent i januari
PDF
14.3.2014Byggnadskostnadsindex 2014, februari
Byggnadskostnaderna steg i februari med 0,8 procent från året innan
PDF
14.3.2014Konjunkturindikator för produktionen 2014, januari
Produktionen inom samhällsekonomin ökade i januari 2014
PDF
14.3.2014Konsumentprisindex 2014, februari
Inflationen avtog i februari till 1,3 procent
PDF
14.3.2014Lönesummaindex 2014, januari
Lönesumman ökade med 1,8 procent under november-januari jämfört med året innan
PDF
14.3.2014Omsättning inom handeln 2014, januari
Försäljningen inom detaljhandeln ökade i januari med 2,1 procent från året innan
PDF
13.3.2014Omsättning inom servicebranschen 2013, december
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under sista kvartalet år 2013 med 0,3 procent jämfört med året innan
PDF
13.3.2014Omsättningsindex för byggverksamhet 2013, december
Byggföretagens omsättning minskade under sista kvartalet 2013 med 1,5 procent jämfört med året innan
PDF
13.3.2014Omsättningsindex för industrin 2013, december
Omsättningen inom industrin minskade under sista kvartalet år 2013 med 3,5 procent jämfört med året innan
PDF
11.3.2014Arbetskraftskostnadsindex 2013, 4:e kvartalet
Kostnaden för arbetad timme ökade med 1,1 procent under oktober-december
PDF
10.3.2014Industrins orderingång 2014, januari
Industrins orderingång minskade i januari med 3,6 procent från året innan
PDF
10.3.2014Volymindex för industriproduktionen 2014, januari
Industriproduktionen minskade i januari med 7,5 procent från året innan
PDF
7.3.2014Bostadshyror 2013
Hyrorna steg med 3,8 procent i fjol
 
7.3.2014Fastighetspriser 2013, 4:e kvartalet
Priserna på gamla egnahemshus sjönk under oktober-december med 2,9 procent
 
6.3.2014Första registreringar av motorfordon 2014, februari
I februari 2014 registrerades 8 179 nya personbilar
 
6.3.2014Områdes- och näringsgrensstatistik över byggande 2012
Förädlingsvärdet inom byggverksamhet steg med 8 procent år 2011
 
6.3.2014Områdes- och näringsgrensstatistik över industrin 2012
Förädlingsvärdet inom industrin sjönk med 7 procent år 2012
 
6.3.2014Områdes- och näringsgrensstatistik över tjänster 2012
Förädlingsvärdet inom handeln sjönk med 5 procent år 2012
 
5.3.2014Statsgarantier 2013, 4:e kvartalet
Statens garantistock 33,2 miljarder i slutet av december 2013
PDF
3.3.2014Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2013, 4:e kvartalet
Bruttonationalprodukten minskade med 0,3 procent från föregående kvartal och med 0,6 procent från året innan
PDF
3.3.2014Nationalräkenskaper, årsvis 2013
Bruttonationalprodukten minskade med 1,4 procent i fjol
PDF
3.3.2014Offentliga sektorns underskott och skuld 2013
Den offentliga sektorns underskott 2 procent och skuld 56,9 procent i förhållande till BNP år 2013
PDF
3.3.2014Skatter och avgifter av skattenatur 2013
Skatteutfallet ökade år 2013
PDF
28.2.2014Aktiebostadspriser 2014, januari
Aktiebostadspriserna sjönk något i januari
 
28.2.2014Hushållens konsumtion 2012
Finländarna konsumerade år 2012 ungefär 50 procent mer än år 1985
PDF
27.2.2014Konsumentbarometern 2014, februari
Konsumenternas förtroende förstärktes inte längre i februari
PDF
27.2.2014Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2013, 4:e kvartalet
Kostnaderna för fastighetsunderhåll steg med 2,7 procent på årsnivå
PDF
27.2.2014Omsättning inom handeln 2014, januari
Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen ökade i januari med 2,6 procent från året innan
PDF
26.2.2014Byggnads- och bostadsproduktion 2013, december
Kubikvolymen för beviljade bygglov ökade under fjärde kvartalet 2013 med drygt 13 procent från året innan
PDF
25.2.2014Arbetskraftsundersökning 2014, januari
Det relativa arbetslöshetstalet för januari 8,5 procent
PDF
25.2.2014Förhandsuppgifter om befolkningen 2014, januari
Den preliminära folkmängden i Finland 5 452 821 i slutet av januari
PDF
24.2.2014Producentprisindex 2014, januari
Producentpriserna för industrin sjönk med 0,9 procent i januari
PDF
20.2.2014Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten 2014
Statens FoU-finansiering minskar med 42 miljoner euro år 2014
 
20.2.2014Inkvarteringsstatistik 2013, december
Utländska turisters övernattningar ökade med 5,5 procent i december 2013
PDF
20.2.2014Statistik över vägtrafikolyckor 2014, januari
I vägtrafiken dog 14 personer i januari
 
19.2.2014Industrins och handelns lagerstatistik 2013, 4:e kvartalet
Lagervärdet minskade inom industrin och ökade inom handeln under det sista kvartalet 2013 från året innan
PDF
19.2.2014Konkurser 2014, januari
Antalet konkurser ökade med 6,6 procent i januari 2014
PDF
19.2.2014Konsumentprisindex 2014, januari
Inflationen alltjämt 1,6 procent i januari
PDF
18.2.2014Jordbyggnadskostnadsindex 2014, januari
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen ökade med 1,2 procent i januari
PDF
18.2.2014Kostnadsindex för anläggningsmaskiner 2014, januari
Kostnaderna för anläggningsmaskiner ökade med 1,5 procent i januari
 
18.2.2014Kostnadsindex för skogsmaskiner och skogsbilar 2014, januari
Kostnaderna för skogsmaskiner ökade med 0,3 procent i januari
 
17.2.2014Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2013, 4:e kvartalet
Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket sjönk med 1,9 procent under fjärde kvartalet
PDF
17.2.2014Kostnadsindex för busstrafik 2014, januari
Kostnaderna för busstrafiken ökade med 1,0 procent i januari
 
17.2.2014Kostnadsindex för lastbilstrafik 2014, januari
Kostnaderna för lastbilstrafiken ökade med 1,2 procent i januari
 
17.2.2014Producentprisindex för lantbruk 2013, 4:e kvartalet
Producentpriserna för lantbruket sjönk med 4,9 procent under fjärde kvartalet
PDF
14.2.2014Byggnadskostnadsindex 2014, januari
Byggnadskostnaderna steg i januari med 1,0 procent från året innan
PDF
14.2.2014Konjunkturindikator för produktionen 2013, december
Produktionen inom samhällsekonomin minskade i december 2013
PDF
14.2.2014Omsättning inom handeln 2013, december
Försäljningen inom detaljhandeln minskade i december med 1,4 procent från året innan
PDF
14.2.2014Undersökning om lediga arbetsplatser 2013, 4:e kvartalet
Under sista kvartalet 16 600 lediga arbetsplatser
PDF
13.2.2014Bokslutsstatistik över byggverksamhet 2012
Soliditeten inom byggverksamheten förstärktes år 2012
 
13.2.2014Bokslutsstatistik över företagstjänster 2012
Ökningen av omsättningen inom företagstjänster försvagades år 2012
 
13.2.2014Bokslutsstatistik över hotell- och restaurangverksamhet 2012
Lönsamheten inom hotell- och restaurangverksamheten försvagades år 2012
 
13.2.2014Bokslutsstatistik över informationstjänster 2012
Omsättningen inom informationstjänster ökade år 2012
 
13.2.2014Bokslutsstatistik över samfärdseln 2012
Omsättningen ökade inom trafiken år 2012
 
13.2.2014Handelns bokslutsstatistik 2012
Trots ökningen av omsättningen försvagades lönsamheten inom handeln år 2012
 
13.2.2014Industrins bokslutsstatistik 2012
Avkastningen på det totala kapitalet inom tillverkninsindustrin krympte år 2012
 
13.2.2014Omsättning inom servicebranschen 2013, november
Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 0,3 procent under september - november jämfört med året innan
PDF
13.2.2014Omsättningsindex för industrin 2013, november
Omsättningen inom industrin minskade under september - november med 3 procent jämfört med året innan
PDF
13.2.2014Utbildningsanordnare och läroanstalter 2013
Antalet läroanstalter minskade ytterligare, antalet grundskolor 67 färre än året innan
PDF
12.2.2014Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 2013, 4:e kvartalet
Kommunernas årsbidrag förbättrades år 2013, men lånestocken fortsatte att öka
PDF
12.2.2014Omsättningsindex för byggverksamhet 2013, november
Byggföretagens omsättning ökade under september - november med en procent jämfört med året innan
PDF
12.2.2014Placering efter utbildning 2012
Sysselsättningen av nyutexaminerade försvårades något
PDF
11.2.2014Lönesummaindex 2013, december
Lönesumman ökade med 1,2 procent under oktober-december jämfört med året innan
PDF
11.2.2014Prisindex för offentliga utgifter 2013, 4:e kvartalet
Prisindexet för statliga utgifter steg med 1,7 procent och prisindexet för kommunalekonomin med 1,6 procent under fjärde kvartalet
PDF
10.2.2014Första registreringar av motorfordon 2014, januari
I januari 2014 registrerades 12 696 nya personbilar
 
10.2.2014Industrins orderingång 2013, december
Industrins orderingång minskade i december med 6,2 procent från året innan
PDF
10.2.2014Volymindex för industriproduktionen 2013, december
Industriproduktionen minskade i december med 5,2 procent från året innan
PDF
7.2.2014Bostadshyror 2013, 4:e kvartalet
Hyrorna steg med 3,5 procent under året
 
6.2.2014Undersökning om tidsanvändning 2009
Finländarna tillbringar mer tid ensamma än tidigare
 
5.2.2014Finländarnas resor 2013, 15
Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 2013
PDF
5.2.2014Förtjänstnivåindex 2013, 4:e kvartalet
Löntagarnas förtjänster steg under oktober-december med 1,8 procent
PDF
5.2.2014Konjunkturindikator för produktionen 2013, november
Produktionen inom samhällsekonomin minskade i november 2013
PDF

Webbläsarevänlig version

Statistikcentralen