Offentliggöranden i kronologisk ordning

Statistikcentralens offentliggöranden av statistik i tidsordning under de senaste sex månaderna.

DatumStatistik och referens period / offentliggörandePDF-
publikation
21.10.2016Byggnads- och bostadsproduktion 2016, augusti
Kubikvolymen för beviljade bygglov mindre under juni-augusti än året innan
PDF
21.10.2016Nya och nedlagda företag 2016, 2:a kvartalet
Grundandet av nya företag vänt uppåt
PDF
21.10.2016Satelliträkenskaper för kultur 2014
Sysselsättningen inom kulturbranscherna sjönk klart och branschens andel av konsumtionen minskade ytterligare år 2014
PDF
20.10.2016Inkvarteringsstatistik 2016, augusti
Finländska turisters övernattningar ökade med 2,3 procent i augusti 2016
PDF
20.10.2016Statistik över vägtrafikolyckor 2016, september
I vägtrafiken dog 19 personer i september
PDF
19.10.2016Företagssaneringar 2016, 3:e kvartalet
Antalet företagssaneringar minskade med 7,6 procent under januari - september 2016
PDF
19.10.2016Konkurser 2016, september
Antalet konkurser minskade med 4,5 procent under januari - september 2016
PDF
19.10.2016Skuldsaneringar 2016, 3:e kvartalet
Antalet skuldsaneringar för privatpersoner ökade under januari - september med 1,8 procent från året innan
PDF
18.10.2016Brott och tvångsmedel 2016, 3:e kvartalet
Antalet betalningsmedelsbedrägerier ökar kraftigt
PDF
14.10.2016Betalningsbalans och utlandsställning 2016, augusti
Bytesbalansen visade ett underskott i augusti, ett nettoinflöde av kapital till Finland
PDF
14.10.2016Byggnadskostnadsindex 2016, september
Byggnadskostnaderna steg i september med 0,8 procent från året innan
PDF
14.10.2016Förtjänstnivåindex 2016, 3:e kvartalet
Löntagarnas förtjänster steg under juli - september med 1,2 procent
PDF
14.10.2016Konjunkturindikator för produktionen 2016, augusti
Produktionen inom samhällsekonomin minskade i augusti
PDF
14.10.2016Konsumentprisindex 2016, september
Inflationen i september 0,4 procent
PDF
13.10.2016Bostäder och boendeförhållanden 2015
Allt fler fritt finansierade hyresbostäder 2015
PDF
13.10.2016Omsättning inom handeln 2016, augusti
Försäljningen inom hela handeln ökade i augusti med 4,2 procent från året innan
PDF
13.10.2016Omsättningsindex för byggverksamhet 2016, juli
Byggföretagens omsättning ökade med 8 procent under maj-juli
PDF
12.10.2016Lönesummaindex 2016, augusti
Lönesumman ökade med 1,4 procent under juni-augusti jämfört med året innan
PDF
12.10.2016Omsättning inom servicebranschen 2016, juli
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under maj-juli 3,4 procent från året innan
PDF
12.10.2016Omsättningsindex för industrin 2016, juli
Omsättningen inom industrin nästan på fjolårets nivå under maj - juli
PDF
10.10.2016Industrins orderingång 2016, augusti
Industrins orderingång sjönk i augusti med 12,6 procent från året innan
PDF
10.10.2016Volymindex för industriproduktionen 2016, augusti
Industriproduktionen minskade i augusti med 2,8 procent från året innan
PDF
7.10.2016Finländarnas resor 2016, 14
Finländarna reste sommaren 2016 inom landet och till grannländerna
PDF
6.10.2016Första registreringar av motorfordon 2016, september
I september 2016 registrerades 9 644 nya personbilar
PDF
3.10.2016Företagstjänster 2015
Ökningen av programmeringstjänster bidrog till ett lyft för datatekniska tjänster år 2015
PDF
3.10.2016Prisindex för ägarboende 2016, 2:a kvartalet
Boendekostnaderna hos personer som bor i ägarbostäder ökade med 1,1 procent
 
30.9.2016Betalningsbalans och utlandsställning 2015
Bytesbalansen visade ett underskott år 2015. Nettoställningen mot utlandet positiv
PDF
30.9.2016Finansräkenskaper 2016, 2:a kvartalet
Hushållens finansiella nettotillgångar ökade under andra kvartalet 2016
PDF
30.9.2016Offentliga sektorns finansräkenskaper 2016, 2:a kvartalet
Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar visade en ökning under andra kvartalet 2016
PDF
30.9.2016Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2016, 2:a kvartalet
Den offentliga sektorns skuld minskade med 4,8 miljarder euro under andra kvartalet 2016
PDF
30.9.2016Offentliga sektorns underskott och skuld 2015
Den offentliga sektorns underskott 2,8 procent och skuld 63,6 procent i förhållande till bruttonationalprodukten år 2015
PDF
30.9.2016Åtalade, dömda och straff 2015
Antalet ordningsböter minskade
PDF
29.9.2016Lönestrukturstatistik 2015
Medianlönen för löntagare 2 963 euro i månaden år 2015
PDF
29.9.2016Omsättningsestimat för storföretag 2016, augusti
Storföretagens omsättning ökade i augusti
PDF
29.9.2016Statistik över regional företagsverksamhet 2015
Förädlingsvärdet inom industrin ökade år 2015
PDF
28.9.2016Aktiebostadspriser 2016, augusti
Priserna på aktiebostäder steg i augusti
 
28.9.2016Sysselsättning 2014
År 2014 flest jobb inom näringsgrenen vård och omsorg; sociala tjänster
PDF
28.9.2016Sökande till utbildning 2015
Nästan 70 procent av nya studenter blev utanför utbildning
 
27.9.2016Konsumentbarometern 2016, september
Konsumenternas förtroende har förbättrats från i fjol
PDF
27.9.2016Yrkesutbildning 2015
Antalet nya studerande i yrkesutbildning 122 200 år 2015
PDF
26.9.2016Omsättning inom handeln 2016, augusti
Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen ökade i augusti med 2,9 procent från året innan
PDF
26.9.2016Producentprisindex 2016, augusti
Producentpriserna för industrin sjönk med 2,6 procent från augusti året innan
PDF
23.9.2016Befolkningsstruktur 2015
Var tionde person i åldern 25 - 44 år har utländsk bakgrund
PDF
23.9.2016Byggnads- och bostadsproduktion 2016, juli
Kubikvolymen för beviljade bygglov ökade
PDF
23.9.2016Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2016, 2:a kvartalet
Den offentliga sektorns överskott minskade med 0,1 miljarder euro under april-juni
PDF
23.9.2016Jordbyggnadskostnadsindex 2016, augusti
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen sjönk med 1,5 procent i augusti från året innan
PDF
23.9.2016Sektorräkenskaper kvartalsvis 2016, 2:a kvartalet
Företagssektorns vinster och investeringar ökade under andra kvartalet 2016
PDF
22.9.2016Förhandsuppgifter om befolkningen 2016, augusti
Den preliminära folkmängden i Finland 5 498 450 i slutet av augusti
PDF
22.9.2016Luftutsläpp efter näringsgren 2014
Finländarnas växthusgasutsläpp minskade år 2014
PDF
22.9.2016Statistik över vägtrafikolyckor 2016, augusti
I vägtrafiken dog 26 personer i augusti
PDF
22.9.2016Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2015
Företagens omsättning minskade år 2015
 
22.9.2016Varutransporter inom vägtrafiken 2016, 2:a kvartalet
Den transporterade godsmängden med lastbil minskade under andra kvartalet 2016
PDF
21.9.2016Energianskaffning och -förbrukning 2016, 2:a kvartalet
Totalförbrukningen av energi steg med 4 procent under januari-juni
PDF
21.9.2016Konkurser 2016, augusti
Antalet konkurser minskade med 5,6 procent under januari - augusti 2016
PDF
20.9.2016Arbetskraftsundersökning 2016, augusti
Det relativa arbetslöshetstalet för augusti 7,2 procent
PDF
15.9.2016Betalningsbalans och utlandsställning 2016, juli
Bytesbalansen visade ett underskott under andra kvartalet, exportvärdet fortsatte att sjunka
PDF
15.9.2016Byggnadskostnadsindex 2016, augusti
Byggnadskostnaderna steg i augusti med 0,6 procent från året innan
PDF
15.9.2016Inkvarteringsstatistik 2016, juli
Finländska turisters övernattningar ökade med 3,7 procent i juli 2016
PDF
15.9.2016Konjunkturindikator för produktionen 2016, juli
Produktionen inom samhällsekonomin ökade i juli
PDF
15.9.2016Omsättning inom handeln 2016, juli
Försäljningen inom hela handeln minskade i juli med 4,7 procent från året innan
PDF
15.9.2016Utrikeshandel med varor och tjänster 2016, 2:a kvartalet
Exporten av tjänster minskade under andra kvartalet 2016
PDF
14.9.2016Konsumentprisindex 2016, augusti
Inflationen i augusti 0,4 procent
PDF
14.9.2016Omsättningsindex för industrin 2016, juni
Omsättningen inom industrin ökade med något under en procent under andra kvartalet
PDF
13.9.2016Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2016, 2:a kvartalet
Kostnaderna för fastighetsunderhåll steg med 1,0 procent på årsnivå
PDF
13.9.2016Omsättning inom servicebranschen 2016, juni
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under april-juni med 4,4 procent från året innan
PDF
13.9.2016Omsättningsindex för byggverksamhet 2016, juni
Stigande omsättning för byggföretagen under andra kvartalet 2016
PDF
12.9.2016Bostadsaktiebolagens ekonomi 2015
Bostadsbolagens skötselkostnader ökade år 2015
 
12.9.2016Lönesummaindex 2016, juli
Lönesumman ökade med 1,2 procent under maj-juli jämfört med året innan
PDF
9.9.2016Industrins orderingång 2016, juli
Industrins orderingång sjönk i juli med 4,3 procent från året innan
PDF
9.9.2016Volymindex för industriproduktionen 2016, juli
Industriproduktionen ökade i juli med 6,6 procent från året innan
PDF
8.9.2016Arbetskraftskostnadsindex 2016, 2:a kvartalet
Kostnaden för arbetad timme sjönk med 2,4 procent under april-juni från året innan
PDF
8.9.2016Miljöskatter 2014
Miljöskatterna ökade med 1,3 procent år 2014
PDF
7.9.2016Energipriser 2016, 2:a kvartalet
Nedgången i energipriserna avtog under andra kvartalet
PDF
7.9.2016Prisindex för offentliga utgifter 2016, 2:a kvartalet
Prisindexet för offentliga utgifter steg inom kommunalekonomin och staten
PDF
6.9.2016Första registreringar av motorfordon 2016, augusti
I augusti 2016 registrerades 9 196 nya personbilar
 
6.9.2016Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2016, 2:a kvartalet
Bruttonationalprodukten var under april - juni på samma nivå som under första kvartalet
PDF
5.9.2016Fastighetspriser 2016, 2:a kvartalet
Priserna på gamla egnahemshus sjönk under april-juni med 0,5 procent från året innan
 
31.8.2016Konkurser 2016, juli
Antalet konkurser minskade med 6,8 procent under januari - juli 2016
PDF
31.8.2016Kultur 2015
Sysselsättningen inom kultur förbättrades något år 2015
PDF
31.8.2016Omsättningsestimat för storföretag 2016, juli
Storföretagens omsättning minskade i juli
PDF
29.8.2016Aktiebostadspriser 2016, juli
Priserna på aktiebostäder nästan oförändrade i juli
 
29.8.2016Konsumentbarometern 2016, augusti
Enligt konsumenterna är utsikterna för ekonomin redan ljusa
PDF
29.8.2016Reparationsbyggande 2015
Bostadsägarna och bostadsaktiebolagen utförde reparationer för mer än sex miljarder euro år 2015
PDF
29.8.2016Statsgarantier 2016, 2:a kvartalet
Statens garantistock 44,9 miljarder i slutet av juni 2016
PDF
26.8.2016Byggnads- och bostadsproduktion 2016, juni
Kubikvolymen för beviljade bygglov visade en tydlig ökning
PDF
26.8.2016Kommunekonomi kvartalsvis 2016, 2:a kvartalet
Kommunernas verksamhetskostnader 18,5 miljarder euro under januari - juni 2016
PDF
25.8.2016Förtjänstnivåindex 2016, 2:a kvartalet
Löntagarnas förtjänster steg under april - juni med 1,3 procent
PDF
25.8.2016Omsättning inom handeln 2016, juli
Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen minskade i juli med 1,5 procent från året innan
PDF
25.8.2016Statistik över vägtrafikolyckor 2016, juli
I vägtrafiken dog 23 personer i juli
PDF
25.8.2016Stenkolsförbrukning 2016, juni
Stenkolsförbrukningen ökade under januari - juni, i långt perspektiv har förbrukningen minskat
PDF
24.8.2016Producentprisindex 2016, juli
Producentpriserna för industrin sjönk med 3,8 procent från juli året innan
PDF
23.8.2016Arbetskraftsundersökning 2016, juli
Det relativa arbetslöshetstalet för juli 7,8 procent
PDF
23.8.2016Jordbyggnadskostnadsindex 2016, juli
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen sjönk med 1,7 procent i juli från året innan
PDF
19.8.2016Industrins och handelns lagerstatistik 2016, 2:a kvartalet
Värdet av företagens lager minskade under andra kvartalet 2016
PDF
18.8.2016Förhandsuppgifter om befolkningen 2016, juli
Den preliminära folkmängden i Finland 5 495 830 i slutet av juli
PDF
18.8.2016Inkvarteringsstatistik 2016, juni
Finländska turisters övernattningar minskade med 3,9 procent i juni 2016
PDF
17.8.2016Undersökning om lediga arbetsplatser 2016, 2:a kvartalet
Något fler lediga arbetsplatser under andra kvartalet än för ett år sedan
PDF
16.8.2016Månadslöner inom den privata sektorn 2015
Medellönerna för månadsavlönade inom den privata sektorn 3 970 euro för män och 3 150 euro för kvinnor
PDF
16.8.2016Timlöner inom den privata sektorn 2015
Löneskillnaden mellan kvinnor och män ökar med åldern
PDF
15.8.2016Betalningsbalans och utlandsställning 2016, juni
Bytesbalansen visade ett underskott i juni, nettoställningen var positiv
PDF
15.8.2016Byggnadskostnadsindex 2016, juli
Byggnadskostnaderna steg i juli med 0,5 procent från året innan
PDF
15.8.2016Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2016, 2:a kvartalet
Priserna på energi och gödningsmedel sjönk ytterligare
PDF
15.8.2016Konsumentprisindex 2016, juli
Inflationen i juli 0,5 procent
PDF
15.8.2016Omsättning inom servicebranschen 2016, maj
Arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster samt säkerhetsbranschen i täten av servicenäringarnas tillväxt
PDF
15.8.2016Omsättningsindex för industrin 2016, maj
Omsättningen inom industrin minskade under mars-maj med något under en procent
PDF
15.8.2016Producentprisindex för lantbruk 2016, 2:a kvartalet
Producentpriset på mjölk står kvar på samma nivå som in början av decenniet
PDF
12.8.2016Konjunkturindikator för produktionen 2016, juni
Den säsongrensade produktionen sjönk något i juni, arbetsdagskorrigerat ökade den från året innan
PDF
12.8.2016Omsättning inom handeln 2016, juni
Försäljningen inom detaljhandeln ökade i juni med 0,8 procent från året innan
PDF
12.8.2016Omsättningsindex för byggverksamhet 2016, maj
Byggföretagens omsättning ökade med över 10 procent under mars-maj
PDF
11.8.2016Lönesummaindex 2016, juni
Lönesumman ökade med 1,3 procent under april-juni jämfört med året innan
PDF
10.8.2016Industrins orderingång 2016, juni
Industrins orderingång sjönk i juni med 33,2 procent från året innan
PDF
10.8.2016Volymindex för industriproduktionen 2016, juni
Industriproduktionen ökade i juni med 4,3 procent från året innan
PDF
8.8.2016Bostadshyror 2016, 2:a kvartalet
Hyrorna steg med 2,7 procent under året
 
4.8.2016Första registreringar av motorfordon 2016, juli
I juli 2016 registrerades 8 340 nya personbilar
 
29.7.2016Omsättningsestimat för storföretag 2016, juni
Storföretagens omsättning minskade i juni
PDF
28.7.2016Aktiebostadspriser 2016, juni
Aktiebostadspriserna steg under andra kvartalet
 
27.7.2016Konsumentbarometern 2016, juli
Konsumenternas förtroende försvagades något i juli
PDF
26.7.2016Arbetskraftsundersökning 2016, juni
Det relativa arbetslöshetstalet för juni 9,3 procent
PDF
26.7.2016Förhandsuppgifter om befolkningen 2016, juni
Rekordfå barn föddes i Finland under början av år 2016
PDF
26.7.2016Omsättning inom handeln 2016, juni
Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen ökade i juni med 0,4 procent från året innan
PDF
25.7.2016Jordbyggnadskostnadsindex 2016, juni
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen sjönk med 2,7 procent i juni från året innan
PDF
25.7.2016Producentprisindex 2016, juni
Producentpriserna för industrin sjönk med 3,4 procent från juni året innan
PDF
25.7.2016Producentprisindex för tjänster 2016, 2:a kvartalet
Producentpriserna för tjänster steg med 0,2 procent under april-juni från året innan
PDF
22.7.2016Byggnads- och bostadsproduktion 2016, maj
Kubikvolymen för beviljade bygglov ökade ytterligare
PDF
22.7.2016Nya och nedlagda företag 2016, 1:a kvartalet
Antalet nedlagda företag var störst inom handel under fjärde kvartalet 2015
PDF
21.7.2016Statistik över vägtrafikolyckor 2016, juni
I vägtrafiken dog 20 personer i juni
PDF
15.7.2016Betalningsbalans och utlandsställning 2016, maj
Bytesbalansen visade ett svagt överskott
PDF
15.7.2016Byggnadskostnadsindex 2016, juni
Byggnadskostnaderna steg i juni med 0,7 procent från året innan
PDF
15.7.2016Företagssaneringar 2016, 2:a kvartalet
Antalet företagssaneringar minskade med 10,5 procent under januari - juni 2016
PDF
15.7.2016Konjunkturindikator för produktionen 2016, maj
Produktionen inom samhällsekonomin minskade i maj
PDF
15.7.2016Konkurser 2016, juni
Antalet konkurser minskade med 6,1 procent under januari - juni 2016
PDF
15.7.2016Omsättning inom handeln 2016, maj
Försäljningen ökade i maj inom handelns alla näringsgrenar
PDF
15.7.2016Skuldsaneringar 2016, 2:a kvartalet
Antalet skuldsaneringar för privatpersoner ökade under januari - juni med 5,4 procent från året innan
PDF
14.7.2016Finansräkenskaper 2015
Hushållens nettoförmögenhet steg till 560 miljarder euro år 2015
PDF
14.7.2016Inkvarteringsstatistik 2016, maj
Finländska turisters övernattningar ökade med 1,2 procent i maj 2016
PDF
14.7.2016Konsumentprisindex 2016, juni
Inflationen i juni 0,4 procent
PDF
14.7.2016Nationalräkenskaper, årsvis 2015
Bruttonationalprodukten ökade med 0,2 procent i fjol
PDF
14.7.2016Omsättningsindex för industrin 2016, april
Omsättningen inom industrin minskade under februari-april med något under 2 procent
PDF
14.7.2016Skatter och avgifter av skattenatur 2015
Skatteutfallet ökade med 2,2 procent år 2015
PDF
13.7.2016Brott och tvångsmedel 2016, 2:a kvartalet
Antalet betalningsmedelsbedrägerier ökar kraftigt
PDF
13.7.2016Omsättning inom servicebranschen 2016, april
Omsättningen inom arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster ökade under februari - april med mer än 20 procent från året innan
PDF
13.7.2016Omsättningsindex för byggverksamhet 2016, april
Byggföretagens omsättning ökade med nästan 9 procent under februari-april
PDF
11.7.2016Lönesummaindex 2016, maj
Lönesumman ökade med 1,7 procent under marsmaj jämfört med året innan
PDF
8.7.2016Industrins orderingång 2016, maj
Industrins orderingång sjönk i maj med 0,1 procent från året innan
PDF
8.7.2016Volymindex för industriproduktionen 2016, maj
Industriproduktionen ökade i maj med en procent från året innan
PDF
7.7.2016Kreditinstitutens bokslut 2016, 1:a kvartalet
De inhemska bankernas finansnetto sjönk med 10 procent och rörelsevinsten med 20 procent under första kvartalet 2016
PDF
7.7.2016Värdepappersföretag 2016, 1:a kvartalet
Värdepappersföretagens rörelsevinst sjönk ytterligare
PDF
6.7.2016Första registreringar av motorfordon 2016, juni
I juni 2016 registrerades 10 750 nya personbilar
 
4.7.2016Prisindex för ägarboende 2016, 1:a kvartalet
Boendekostnaderna hos personer som bor i ägarbostäder var oförändrade
 
30.6.2016Finansräkenskaper 2016, 1:a kvartalet
Hushållens finansiella nettotillgångar minskade under första kvartalet 2016
PDF
30.6.2016Offentliga sektorns finansräkenskaper 2016, 1:a kvartalet
Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar visade en svag minskning under första kvartalet 2016
PDF
30.6.2016Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2016, 1:a kvartalet
Den offentliga sektorns skuld ökade med 2,8 miljarder euro under första kvartalet 2016
PDF
30.6.2016Omsättningsestimat för storföretag 2016, maj
Storföretagens omsättning ökade i maj
PDF
28.6.2016Aktiebostadspriser 2016, maj
Aktiebostadspriserna steg i maj
 
27.6.2016Konsumentbarometern 2016, juni
Konsumenterna tror på att Finlands ekonomi förbättras
PDF
27.6.2016Producentprisindex 2016, maj
Producentpriserna för industrin sjönk med 4,0 procent från maj året innan
PDF
23.6.2016Byggnads- och bostadsproduktion 2016, april
Kubikvolymen för beviljade bygglov ökade under början av året
PDF
23.6.2016Jordbyggnadskostnadsindex 2016, maj
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen sjönk med 3,3 procent i maj från året innan
PDF
23.6.2016Omsättning inom handeln 2016, maj
Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen ökade i maj med 2,0 procent från året innan
PDF
23.6.2016Varutransporter inom vägtrafiken 2016, 1:a kvartalet
Den transporterade godsmängden med lastbil ökade under första kvartalet 2016
PDF
22.6.2016Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2016, 1:a kvartalet
Den offentliga sektorns underskott minskade med 0,9 miljarder euro under januari-mars
PDF
22.6.2016Energianskaffning och -förbrukning 2016, 1:a kvartalet
Totalförbrukningen av energi steg med 5 procent under januari-mars
PDF
22.6.2016Konkurser 2016, maj
Antalet konkurser minskade med 3,0 procent under januari - maj 2016
PDF
22.6.2016Sektorräkenskaper kvartalsvis 2016, 1:a kvartalet
Både spar- och investeringskvoten för hushållen ökar
PDF
22.6.2016Sektorräkenskaper kvartalsvis 2016, 1:a kvartalet
Både spar- och investeringskvoten för hushållen ökar
PDF
22.6.2016Statistik över skuldsättning 2015
Bostadshushållens bostadsskulder i genomsnitt 95 740 euro
PDF
21.6.2016Arbetskraftsundersökning 2016, maj
Det relativa arbetslöshetstalet för maj 10,8 procent
PDF
16.6.2016Förhandsuppgifter om befolkningen 2016, maj
Den preliminära folkmängden i Finland 5 491 817 i slutet av maj
PDF
16.6.2016Inkvarteringsstatistik 2016, april
Finländska turisters övernattningar ökade med 4,0 procent i april 2016
PDF
16.6.2016Prisindex för offentliga utgifter 2016, 1:a kvartalet
Prisindexet för offentliga utgifter steg inom kommunalekonomin och staten
PDF
16.6.2016Statistik över vägtrafikolyckor 2016, maj
I vägtrafiken dog 18 personer i maj
PDF
15.6.2016Betalningsbalans och utlandsställning 2016, april
Bytesbalansen visade ett underskott under första kvartalet, ett nettoinflöde av kapital till Finland
PDF
15.6.2016Byggnadskostnadsindex 2016, maj
Byggnadskostnaderna steg i maj med 0,6 procent från året innan
PDF
15.6.2016Internationell prisjämförelse 2015
Mat och alkoholfria drycker en femtedel dyrare i Finland än i EU i genomsnitt
PDF
15.6.2016Konjunkturindikator för produktionen 2016, april
Produktionen inom samhällsekonomin minskade i april
PDF
15.6.2016Omsättning inom handeln 2016, april
Ökningen av försäljningen inom bilhandeln fortsatte i april
PDF
15.6.2016Statistik över vägtrafikolyckor 2015
I vägtrafiken omkom 266 personer år 2015
PDF
15.6.2016Utrikeshandel med varor och tjänster 2016, 1:a kvartalet
Skillnaden mellan export och import av tjänster minskade under första kvartalet 2016
PDF
14.6.2016Konsumentprisindex 2016, maj
Inflationen alltjämt 0,3 procent i maj
PDF
14.6.2016Omsättning inom servicebranschen 2016, mars
Omsättningen inom informationstjänster visade en tillväxt på nästan en femtedel under januari - mars
PDF
14.6.2016Omsättningsindex för industrin 2016, mars
Omsättningen inom industrin minskade under första kvartalet med drygt 3 procent
PDF
13.6.2016Omsättningsindex för byggverksamhet 2016, mars
Byggföretagens omsättning ökade med nästan 7 procent under första kvartalet
PDF
13.6.2016Specialundervisning 2015
I grundskolan fick 16 procent av eleverna intensifierat eller särskilt stöd
PDF
10.6.2016Adoptioner 2015
Antalet adoptioner minskade år 2015
PDF
10.6.2016Industrins orderingång 2016, april
Industrins orderingång sjönk i april med 10,1 procent från året innan
PDF
10.6.2016Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2016, 1:a kvartalet
Kostnaderna för fastighetsunderhåll steg med 0,3 procent på årsnivå
PDF
10.6.2016Lönesummaindex 2016, april
Lönesumman ökade med 2,5 procent under februari-april jämfört med året innan
PDF
10.6.2016Volymindex för industriproduktionen 2016, april
Industriproduktionen ökade i april med 2,1 procent från året innan
PDF
9.6.2016Arbetskraftskostnadsindex 2016, 1:a kvartalet
Kostnaden för arbetad timme steg med 1,5 procent under januari-mars från året innan
PDF
9.6.2016Gymnasieutbildning 2015
Antalet studerande i gymnasieutbildning nästan oförändrat
PDF
8.6.2016Energipriser 2016, 1:a kvartalet
Energipriserna sjönk under första kvartalet
PDF
8.6.2016Finländarnas resor 2016, 13
Finländarnas resor till spanska fastlandet ökade under januari-april 2016
PDF
8.6.2016Företagssaneringar 2015
År 2015 minskade antalet slutbehandlade företagssaneringsärenden med 6,6 procent från året innan
PDF
8.6.2016Konkurser 2015
År 2015 minskade antalet slutbehandlade konkursansökningar med 9,2 procent från året innan
PDF
8.6.2016Skuldsaneringar 2015
År 2015 ökade antalet slutbehandlade skuldsaneringsärenden med 3,0 procent från året innan
PDF
6.6.2016Fastighetspriser 2016, 1:a kvartalet
Priserna på gamla egnahemshus steg under januari-mars med 1,5 procent från året innan
 
6.6.2016Första registreringar av motorfordon 2016, maj
I maj 2016 registrerades 10 518 nya personbilar
 
3.6.2016Kommunekonomi 2015
Bolagiseringen av verksamheter försvagade kommunernas årsbidrag år 2015
PDF
3.6.2016Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2016, 1:a kvartalet
Bruttonationalprodukten ökade med 0,6 procent från föregående kvartal
PDF
2.6.2016Innovationsverksamhet 2014
Över hälften av innovationsföretagen rapporterade om innovationer med miljönytta
 
31.5.2016Omsättningsestimat för storföretag 2016, april
Storföretagens omsättning var nästan oförändrad i april jämfört med föregående månad
PDF
30.5.2016Brott och tvångsmedel 2015, 15
Nästan 70 procent av offren för familjevåld och våld i nära relationer var kvinnor
PDF
30.5.2016Familjer 2015
Antalet familjer fortsätter öka något
PDF
27.5.2016Aktiebostadspriser 2016, april
Aktiebostadspriserna steg i april
 
27.5.2016Förtjänstnivåindex 2016, 1:a kvartalet
Löntagarnas förtjänster steg under januari - mars med 1,3 procent
PDF
27.5.2016Kommunekonomi kvartalsvis 2016, 1:a kvartalet
Kommunernas verksamhetskostnader uppgick till 9,0 miljarder euro under januari - mars 2016
PDF
27.5.2016Konsumentbarometern 2016, maj
Konsumenternas förtroende starkare än på ett år
PDF
27.5.2016Utrikeshandel med tjänster 2015
Exporten av tjänster ökade kraftigt år 2015
PDF
26.5.2016Avfallsstatistik 2014
Enbart förbränning löser inte frågan om farligt avfall
PDF
26.5.2016Byggnader och fritidshus 2015
Fler fritidshus än bebodda bostäder i var femte kommun 2015
PDF
26.5.2016Byggnads- och bostadsproduktion 2016, mars
Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade under första kvartalet
PDF
26.5.2016Omsättning inom handeln 2016, april
Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen ökade i april med 1,5 procent från året innan
PDF
26.5.2016Statsgarantier 2016, 1:a kvartalet
Statens garantistock 43,8 miljarder i slutet av mars 2016
PDF
25.5.2016Finländska dotterbolag utomlands 2014
Finländska företag utomlands, nästan 4 900 dotterbolag i 121 länder år 2014
PDF
25.5.2016Inkomstfördelningsstatistik 2014
En fjärdedel av EU-medborgarna riskerar fattigdom eller social utestängning
 
25.5.2016Sysselsättning 2015
Arbetslöshetsrisken för studerande tre gånger större år 2015 än år 1988
PDF
25.5.2016Växthusgaser 2015
Finlands utsläpp av växthusgaser minskar fortfarande
PDF
24.5.2016Arbetskraftsundersökning 2016, april
Det relativa arbetslöshetstalet för april 9,8 procent
PDF
24.5.2016Bostäder och boendeförhållanden 2015
Antalet ensamboende ökade mest i de äldre åldersgrupperna år 2015
PDF
24.5.2016Producentprisindex 2016, april
Producentpriserna för industrin sjönk med 4,7 procent från april året innan
PDF
24.5.2016Ämnesval 2015
Två av tre elever i lågstadiet studerar engelska
PDF
23.5.2016Jordbyggnadskostnadsindex 2016, april
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen sjönk med 3,3 procent i april från året innan
PDF
19.5.2016Förhandsuppgifter om befolkningen 2016, april
Den preliminära folkmängden i Finland 5 489 821 i slutet av april
PDF
19.5.2016Industrins och handelns lagerstatistik 2016, 1:a kvartalet
Värdet av företagens lager minskade under första kvartalet 2016
PDF
19.5.2016Inkvarteringsstatistik 2016, mars
Finländska turisters övernattningar ökade med 7,2 procent i mars 2016
PDF
19.5.2016Statistik över vägtrafikolyckor 2016, april
I vägtrafiken dog 15 personer i april
PDF
18.5.2016Brott och tvångsmedel 2015, 14
Polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet använde tvångsmedel i 197 600 fall år 2015
PDF
18.5.2016Konkurser 2016, april
Antalet konkurser nästan på fjolårets nivå under januari - april 2016
PDF
18.5.2016Undersökning om lediga arbetsplatser 2016, 1:a kvartalet
Något fler lediga arbetsplatser under första kvartalet än för ett år sedan
PDF
18.5.2016Varutransporter inom vägtrafiken 2015
Varutransporterna med lastbil minskade något år 2015 jämfört med året innan
PDF
17.5.2016Flyttningsrörelsen 2015
Flyttningsvinsten minskade klart från året innan
PDF
16.5.2016Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2016, 1:a kvartalet
Priserna på energi och gödningsmedel pressade ned inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket
PDF
16.5.2016Producentprisindex för lantbruk 2016, 1:a kvartalet
Nedgången i producentpriserna på kött och mjölk fortsatte
PDF
13.5.2016Betalningsbalans och utlandsställning 2016, mars
Bytesbalansen visade ett svagt underskott, kapital strömmade till Finland
PDF
13.5.2016Byggnadskostnadsindex 2016, april
Byggnadskostnaderna steg i april med 0,3 procent från året innan
PDF
13.5.2016Konjunkturindikator för produktionen 2016, mars
Den säsongrensade produktionen sjönk i mars, arbetsdagskorrigerat en ökning från året innan
PDF
13.5.2016Konsumentprisindex 2016, april
Inflationen i april 0,3 procent
PDF
13.5.2016Nya och nedlagda företag 2015, 4:e kvartalet
Antalet nedlagda företag var störst inom handel under tredje kvartalet 2015
PDF
13.5.2016Omsättning inom handeln 2016, mars
Försäljningen inom hela handeln sjönk i mars med 3,3 procent från året innan
PDF
13.5.2016Omsättningsindex för industrin 2016, februari
Omsättningen inom industrin minskade under december-februari med drygt en procent
PDF
12.5.2016Erhållande av finskt medborgarskap 2015
Antalet personer som fick finskt medborgarskap minskade år 2015
PDF
12.5.2016Lönesummaindex 2016, mars
Lönesumman ökade med 1,6 procent under januari-mars jämfört med året innan
PDF
12.5.2016Lönsamhetsundersökningar 2014
Produktivitetsutvecklingen i samhällsekonomin 1976-2014
PDF
12.5.2016Omsättning inom servicebranschen 2016, februari
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under december-februari med 4,4 procent från året innan
PDF
12.5.2016Omsättningsindex för byggverksamhet 2016, februari
Byggföretagens omsättning fortsatte att öka också under december-februari
PDF
11.5.2016Utbildningsekonomi 2014
Skolväsendets driftsutgifter nästan oförändrade år 2014
PDF
10.5.2016Industrins orderingång 2016, mars
Industrins orderingång sjönk i mars med 11,8 procent från året innan
PDF
10.5.2016Löner inom kommunsektorn 2015
Vanligast med 2 300 - 2 400 euro i månadslön inom kommunsektorn
PDF
10.5.2016Månadslöner inom staten 2015
Medianlönen för månadsavlönade statsanställda 3 513 euro år 2015
PDF
10.5.2016Universitetsutbildning 2015
Antalet universitetsexamina ökade från året innan
 
10.5.2016Volymindex för industriproduktionen 2016, mars
Industriproduktionen minskade i mars med 1,7 procent från året innan
PDF
9.5.2016Första registreringar av motorfordon 2016, april
I april 2016 registrerades 11 085 nya personbilar
 
6.5.2016Bostadshyror 2016, 1:a kvartalet
Hyrorna steg med 2,8 procent under året
 
29.4.2016Inkvarteringsstatistik 2015
Efterfrågan på inkvarteringstjänster på föregående års nivå år 2015
PDF
29.4.2016Omsättningsestimat för storföretag 2016, mars
Storföretagens omsättning minskade i mars
PDF
28.4.2016Aktiebostadspriser 2016, mars
Aktiebostadspriserna steg under första kvartalet
PDF
28.4.2016Statistik över arbetskonflikter 2015
Antalet arbetskonflikter steg jämfört med året innan
PDF
28.4.2016Stenkolsförbrukning 2016, mars
Stenkolsförbrukningen ökade med 4 procent under januari-mars
PDF
27.4.2016Konsumentbarometern 2016, april
Konsumenternas förtroende någorlunda oförändrat i april
PDF
26.4.2016Arbetskraftsundersökning 2016, mars
Det relativa arbetslöshetstalet för mars 10,1 procent
PDF
26.4.2016Förhandsuppgifter om befolkningen 2016, mars
Den preliminära folkmängden i Finland 5 488 543 i slutet av mars
PDF
26.4.2016Omsättning inom handeln 2016, mars
Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen minskade i mars med 0,3 procent från året innan
PDF
25.4.2016Jordbyggnadskostnadsindex 2016, mars
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen sjönk med 2,9 procent i mars från året innan
PDF
25.4.2016Producentprisindex 2016, mars
Producentpriserna för industrin sjönk med 4,2 procent från mars året innan
PDF
25.4.2016Producentprisindex för tjänster 2016, 1:a kvartalet
Producentpriserna för tjänster steg med 0,2 procent under januari-mars från året innan
PDF
22.4.2016Byggnads- och bostadsproduktion 2016, februari
Kubikvolymen för beviljade bygglov ökade under december-februari
PDF
21.4.2016Statistik över vägtrafikolyckor 2016, mars
I vägtrafiken dog 13 personer i mars
PDF
21.4.2016Ändringar i civilstånd 2015
Antalet ingångna äktenskap började öka något
PDF
20.4.2016Brott och tvångsmedel 2016, 1:a kvartalet
Antalet betalningsmedelsbedrägerier ökar kraftigt
PDF
20.4.2016Företagssaneringar 2016, 1:a kvartalet
Antalet företagssaneringar minskade med 9,4 procent under januari - mars 2016
PDF
20.4.2016Konkurser 2016, mars
Antalet konkurser på fjolårets nivå under januari - mars 2016
PDF
20.4.2016Skuldsaneringar 2016, 1:a kvartalet
Antalet skuldsaneringar för privatpersoner ökade under januari - mars med 11,7  procent från året innan
PDF
19.4.2016Yrkeshögskoleutbildning 2015
Antalet studerande och examina vid yrkeshögskolor ökar
 
18.4.2016Kreditinstitutens bokslut 2015, 4:e kvartalet
De inhemska bankernas finansnetto sjönk med 8 procent under fjärde kvartalet 2015
PDF
18.4.2016Värdepappersföretag 2015, 4:e kvartalet
Värdepappersföretagens rörelsevinst minskade med 47 procent under oktober-december 2015 jämfört med året innan
PDF
15.4.2016Betalningsbalans och utlandsställning 2016, februari
Bytesbalansen visade ett svagt överskott, nettoställningen negativ
PDF
15.4.2016Byggnadskostnadsindex 2016, mars
Byggnadskostnaderna sjönk något i mars från året innan
PDF
15.4.2016Konjunkturindikator för produktionen 2016, februari
Den säsongrensade produktionen sjönk i februari, men ökade från året innan
PDF
15.4.2016Omsättning inom handeln 2016, februari
Försäljningen inom bilhandeln ökade i februari med 12,4 procent från året innan
PDF
15.4.2016Växthusgaser 2014
Finlands utsläpp av växthusgaser 2014 har rapporterats till EU och FN:s klimatkonvention
PDF
14.4.2016Avlidna 2015
Spädbarnsdödligheten historiskt liten
PDF
14.4.2016Födda 2015
Minskningen av antalet födda tilltog
PDF
14.4.2016Inkvarteringsstatistik 2016, februari
Utländska turisters övernattningar ökade med 14,6 procent i februari 2016
PDF
14.4.2016Konsumentprisindex 2016, mars
Inflationen i mars -0,0 procent
PDF
14.4.2016Omsättningsindex för byggverksamhet 2016, januari
Byggföretagens omsättning ökade med nästan 9 procent under november-januari
PDF
13.4.2016Lönesummaindex 2016, februari
Lönesumman ökade med 1,7 procent under december-februari jämfört med året innan
PDF
13.4.2016Omsättning inom servicebranschen 2016, januari
Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 4 procent under november-januari jämfört med året innan
PDF
13.4.2016Omsättningsindex för industrin 2016, januari
Omsättningen inom industrin minskade med drygt 2 procent under november-januari
PDF
12.4.2016Arbetskraftsundersökning 2015, 13
Arbetslösheten ökade år 2015
PDF
11.4.2016Prisindex för ägarboende 2015, 4:e kvartalet
Boendekostnader hos personer som bor i ägarbostäder ökade med 0,8 procent
 
8.4.2016Industrins orderingång 2016, februari
Industrins orderingång sjönk i februari med 1,4 procent från året innan
PDF
8.4.2016Inkomstfördelningsstatistik 2014
Boendekostnaderna en tung börda för allt fler hushåll som bor i hyrebostad
PDF
8.4.2016Utsökningsärenden 2015
228 000 utsökningsgäldenärer i slutet av år 2015
PDF
8.4.2016Volymindex för industriproduktionen 2016, februari
Industriproduktionen ökade i februari med 1,5 procent från året innan
PDF
7.4.2016Lönestrukturstatistik 2014
Löntagarnas medianlön högst i folkrika kommuner
PDF
6.4.2016Första registreringar av motorfordon 2016, mars
I mars 2016 registrerades 11 637 nya personbilar
 

Dela