Publicerad: 28.5.2009

Flest fritidshus i Väståbolands kommun år 2008

I slutet av år 2008 fanns det flest fritidshus i Väståbolands kommun, då man granskar uppgifterna enligt den kommunindelning som trädde i kraft i början av år 2009. I Finland fanns det enligt Statistikcentralen totalt 481 700 fritidshus i slutet av år 2008. Bland landskapen fanns det flest fritidshus i Egentliga Finland, dit också Väståbolands kommun hör. Antalet fritidshus i landskapet Egentliga Finland var omkring 47 700, också i Södra Savolax och Birkaland fanns det över 40 000 fritidshus. I och med kommunsammanslagningarna försvinner många traditionella stugkommuner från kartan eller går samman med större stugkommuner. Förutom i Väståboland fanns det över 6 000 fritidshus också Tavastehus, Kouvula, Salo, Raseborg och Kuusamo.

Kommunens stugtäthet kan också beskrivas i förhållande till antalet bostäder med permanent boende. Små orter som har relativt många fritidshus får då en framskjuten position bland de stugrika kommunerna. Totalt 58 kommuner har fler fritidshus än bostäder med permanent boende. Sådana kommuner är bl.a. Gustavs, Puumala, Hirvensalmi, Kuhmoinen, Mäntyharju och Väståboland.

År 2008 var största delen av privata ägarna till privata fritidshus en- eller tvåpersoners bostadshushåll och något under en femtedel av ägarhushållen hade barn under 18 år.

Flest fritidshus efter kommun 31.12.2008

Kommun (enligt kommunindelningen 1.1.2009) Antal
fritidshus
Länsi-Turunmaa - Väståboland 8 329
Hämeenlinna - Tavastehus 7 701
Kouvola 7 520
Salo 6 991
Raasepori - Raseborg 6 247
Kuusamo 6 200
Mikkeli - S:t Michel 5 698
Kuopio 5 208
Mäntyharju 4 664
Kemiönsaari - Kimitoön 4 463

Största delen av byggnadsbeståndet bostadsbyggnader

Byggnadsbeståndet, som inte inkluderar fritidshus, omfattade i slutet av år 2008 totalt 1,4 miljoner byggnader. Bostadsbyggnaderna, av vilka största delen var fristående småhus, utgjorde 85 procent av hela byggnadsbeståndet. Det fanns totalt 208 000 andra byggnader än bostadsbyggnader, dvs. 15 procent av hela byggnadsbeståndet. Över hälften av bostadsbyggnaderna har byggts efter år 1970, av fristående småhusen 53 procent och av flervåningshusen 63 procent.

Byggnadsbeståndets hela våningsyta var i slutet av år 2008 totalt mer än 422 miljoner kvadratmeter. I relation till våningsytan var bostadsbyggnadernas andel av hela våningsytan bara 64 procent. Av övriga byggnader än bostadsbyggnader var industribyggnaderna den största gruppen när man ser till våningsytan.

Källa: Byggnader och fritidshus 2008. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Hermiö (09) 1734 3211, Arja Tiihonen (09) 1734 3272, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 28.5.2009

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Byggnader och fritidshus [e-publikation].
ISSN=1798-6788. 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rakke/2008/rakke_2008_2009-05-28_tie_001_sv.html