1. Byggnader, bostäder och personer efter hustyp och antal våningar 31.12.2008

Hustyp, våningsantal                Byggnader                Bostäder Personer (bostadsbefolkning)
Byggnader totalt 1 421 188 2 767 925 5 219 284
      1 - 2 våningar 1 349 630 1 657 771 3 608 304
     3 - 9 våningar 51 529 1 086 426 1 577 577
     10 + våningark 292 12 771 17 315
     okänd våningsantal 19 737 10 957 16 088
Fristående småhus 1 082 511 1 112 142 2 674 740
Rad- och kedjehus 75 109 382 273 696 753
Flervåningsbostadshus 55 925 1 218 633 1 758 564
     1 - 2 våningar 16 769 141 329 199 568
     3 - 9 våningar 38 543 1 060 878 1 536 899
     10 + våningar 186 12 237 16 760
      okänd våningsantal 427 4 189 5 337
Övriga än bostadsbyggnader 207 643 54 877 89 227
     1 - 2 våningar 180 191 32 656 58 165
     3 - 9 våningar 8 874 18 530 25 224
     10 + våningar 99 523 536
     okänd våningsantal 18 479 3 168 5 302

Källa: Byggnader och fritidshus, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Hermiö (09) 1734 3211, Arja Tiihonen (09) 1734 3272, Elina Aspblad-Huohvanainen (09) 1734 3232

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 21.12.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnader och fritidshus [e-publikation].
ISSN=1798-6788. 2008, 1. Byggnader, bostäder och personer efter hustyp och antal våningar 31.12.2008 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rakke/2008/rakke_2008_2009-12-21_tau_001_sv.html