Tabellbilaga 1. Byggnader, bostäder och personer efter hustyp och våningsantal 31.12.2010

Hustyp, våningsantal Byggnader Bostäder Personer (s.k.bostadsbefolkning)
Total 1 446 096 2 807 505 5 264 580
      1 - 2 våningar 1 374 382 1 686 357 3 629 593
      3 - 9 våningar 52 411 1 100 725 1 606 454
      10 + våningar 283 13 252 18 245
      okänd våningsantal 19 020 7 171 10 288
Fristående småhus 1 101 707 1 135 736 2 685 984
Rad- och kedjehus 76 241 383 126 700 215
Flervåningsbostadshus 56 654 1 234 508 1 789 674
      1 - 2 våningar 16 924 141 993 201 130
      3 - 9 våningar 39 128 1 075 431 1 565 534
      10 + våningar 189 12 926 17 877
      okänd våningsantal 413 4 158 5 133
Övriga än bostadsbyggnader 211 494 54 135 88 707
      1 - 2 våningar 184 450 32 588 57 952
      4 - 9 våningar 9 073 18 299 25 301
      10 + våningar 94 326 368
      okänd våningsantal 17 877 2 922 5 086

Källa: Byggnader och fritidshus, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Hermiö (09) 1734 3211, Arja Tiihonen (09) 1734 3272, Elina Aspblad-Huohvanainen (09) 1734 3232, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 26.5.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnader och fritidshus [e-publikation].
ISSN=1798-6788. 2010, Tabellbilaga 1. Byggnader, bostäder och personer efter hustyp och våningsantal 31.12.2010 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 31.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rakke/2010/rakke_2010_2011-05-26_tau_001_sv.html