Publicerad: 26.5.2016

Fler fritidshus än bebodda bostäder i var femte kommun 2015

Enligt Statistikcentralen fanns det 501 600 fritidshus i Finland i slutet av år 2015. Även om antalet fritidshus inte längre ökar på samma sätt som under tidigare år, accentueras fritidsboendets betydelse särskilt på orter där det permanenta boendet minskar. I slutet av 2015 fanns det fler fritidshus än bebodda bostäder i var femte kommun. Totalt fanns det 63 sådana kommuner av vilka Pargas, Mäntyharju och Kimito hade det största antalet fritidshus.

Kommuner med fler fritidshus än bebodda bostäder år 2015 (de största kommunerna sett till antalet fritidshus)

Kommuner med fler fritidshus än bebodda bostäder år 2015 (de största kommunerna sett till antalet fritidshus)

Källa: Byggnader och fritidshus, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Hermiö 029 551 3211, Arja Tiihonen 029 551 3272, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (297,9 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 26.5.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnader och fritidshus [e-publikation].
ISSN=1798-6788. 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rakke/2015/rakke_2015_2016-05-26_tie_001_sv.html