Tabellbilaga 1. Byggnader, bostäder och personer efter hustyp och våningsantal 31.12.2017

Hustyp, våningsantal Byggnader Bostäder Personer (s.k.bostadsbefolkning)
Totalt 1 523 196 3 002 629 5 385 972
      1 - 2 våningar 1 448 562 1 747 114 3 604 866
      3 - 9 våningar 56 796 1 234 709 1 752 270
      10 + våningar 315 16 494 22 691
      okänt våningsantal 17 523 4 312 6 145
Fristående småhus 1 152 489 1 159 515 2 656 612
Rad- och kedjehus 81 293 408 514 711 722
Flervåningsbostadshus 60 644 1 378 785 1 941 093
      1 - 2 våningar 17 668 153 340 204 081
      3 - 9 våningar 42 545 1 206 726 1 711 606
      10 + våningar 224 16 170 22 236
      okänt våningsantal 207 2 549 3 170
Övriga än bostadsbyggnader 228 770 55 815 76 545
      1 - 2 våningar 202 478 32 935 48 009
      3 - 9 våningar 9 695 20 857 25 205
      10 + våningar 91 324 455
      okänt våningsantal 16 506 1 699 2 876

Källa: Byggnader och fritidshus, Statistikcentralen

Förfrågningar: Otto Kannisto 029 551 3044, Marja Hermiö 029 551 3211, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.5.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnader och fritidshus [e-publikation].
ISSN=1798-6788. 2017, Tabellbilaga 1. Byggnader, bostäder och personer efter hustyp och våningsantal 31.12.2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rakke/2017/rakke_2017_2018-05-25_tau_001_sv.html