Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnadskostnadsindex 2021, januari

Tabellbilaga 8. Byggnadskostnadsindex 2000=100

År och månad Totalindex 2000=100 Arbets- insatser 2000=100 Material- insatser 2000=100 Övriga insatser 2000=100 Flervånings- bostadshus 2000=100 Radhus 2000=100 Kontors- och affärsbyggnad 2000=100 Industri- och lagerbyggnad 2000=100 Lantbruks- byggnader 2000=100
2014 januari 137,1 135,0 142,0 128,0 136,1 135,7 135,3 142,1 145,4
2014 februari 137,1 135,3 141,7 128,8 136,1 135,7 135,2 142,2 145,8
2014 mars 137,5 135,3 142,3 129,0 136,4 136,3 135,4 142,6 146,2
2014 april 136,9 134,8 141,5 128,9 135,9 135,9 134,8 141,7 145,8
2014 maj 137,7 135,8 142,4 128,8 136,6 136,8 135,5 142,6 146,8
2014 juni 137,7 135,7 142,6 128,7 136,7 137,0 135,4 142,8 146,5
2014 juli 137,9 135,7 142,9 128,9 136,9 136,9 135,7 143,0 146,5
2014 augusti 137,9 135,6 143,0 128,8 136,8 137,2 135,6 143,1 146,6
2014 september 137,9 135,6 142,9 129,0 136,8 137,1 135,7 143,1 146,3
2014 oktober 138,1 136,2 142,8 129,0 137,0 137,0 135,8 143,4 146,5
2014 november 138,1 136,2 143,0 128,5 136,8 137,3 135,9 143,4 146,1
2014 december 138,0 136,2 142,8 128,7 136,9 136,8 135,8 143,5 146,4
2015 januari 138,3 136,9 142,9 128,8 137,3 136,8 136,2 143,8 146,3
2015 februari 138,1 136,9 142,5 129,0 137,1 136,6 136,0 143,5 146,0
2015 mars 138,1 136,9 142,6 128,8 137,1 136,7 136,1 143,4 146,5
2015 april 138,1 136,8 142,1 130,5 137,1 136,3 136,0 143,5 146,6
2015 maj 138,3 136,3 143,0 130,2 137,3 136,8 136,1 143,9 146,7
2015 juni 138,1 136,4 142,3 131,0 137,2 136,5 136,0 143,4 146,6
2015 juli 138,4 136,5 142,9 130,9 137,4 137,0 136,4 143,6 146,6

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jose Lahtinen 029 551 3776, rakennus.indeksit@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.8.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. juli 2015, Tabellbilaga 8. Byggnadskostnadsindex 2000=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2015/07/rki_2015_07_2015-08-14_tau_009_sv.html