Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnadskostnadsindex 2019, september

Byggnadskostnadsindex 2016, augusti

2016
augusti
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer