Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnadskostnadsindex 2020, september

Byggnadskostnadsindex 2016, oktober

2016
oktober
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer