Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnadskostnadsindex 2020, september

Byggnadskostnadsindex 2016, december

2016
december
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer