Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnadskostnadsindex 2019, oktober

Byggnadskostnadsindex 2017, oktober

2017
oktober
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer