Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnadskostnadsindex 2019, december

Byggnadskostnadsindex 2017, december

2017
december
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer