Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnadskostnadsindex 2020, oktober

Tabellbilaga 1. Insatsindex 2015=100, mars 2018

Benämning på insats Vikter Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
0 TOTALINDEX 1000,0 102,1 0,0 1,6
01 ARBETSINSATSER 399,8 101,0 0,0 0,6
02 MATERIALINSATSER 510,0 103,0 -0,0 2,4
02.1 OMRÅDE 41,9 99,6 0,1 -1,8
02.1.1 Jordämne 28,9 103,9 0,4 1,7
02.1.2 Byggområdets ytstrukturer 13,0 90,1 -0,5 -9,9
02.2 HUS 242,1 102,7 -0,5 3,2
02.2.1 Betong, tegel och block 37,8 101,6 -0,4 1,8
02.2.2 Betongelement 54,4 111,7 -0,9 9,2
02.2.3 Stålkonstruktioner 17,3 109,5 0,5 4,1
02.2.4 Sågvara 36,0 101,0 1,1 2,0
02.2.5 Värmeisoleringar 22,4 95,1 -0,8 -0,3
02.2.6 Fönster och dörrar 59,8 97,4 -1,0 -0,1
02.2.7 Beläggning 14,4 101,1 -1,4 3,5
02.3 UTRYMMEN 93,3 105,1 0,4 2,8
02.3.1 Inomhuskonstruktioner 15,9 103,2 0,9 2,1
02.3.2 Ytmaterial 41,2 104,6 0,8 2,3
02.3.3 Fast inredning, kranar och hushållsmaskiner 36,2 106,5 -0,2 3,8
02.4 TEKNISKA SYSTEM 132,7 103,3 0,4 2,0
02.4.1 Värme, vatten och avlopp 21,4 106,5 -0,2 3,8
02.4.2 Ventilation 28,0 102,4 2,1 3,2
02.4.3 El, reglering, belysning och hiss 83,3 104,6 0,0 2,0
03 TJÄNSTER 90,2 101,7 0,0 2,1
03.1 ARBETSPLATS- OCH VERKTYGSSERVICE 76,7 101,6 0,0 1,9
03.1.1 Transporter 27,1 99,2 0,0 1,9
03.1.2 Maskinarbeten och lyftanordningar 9,0 98,8 0,0 -0,7
03.1.3 Arbetsplatsutrymmen, ställningar och väderskydd 21,0 103,1 0,0 4,0
03.1.4 Formmaterial och därtill hörande stöd 1,5 103,4 0,0 2,0
03.1.5 Avfallsavgifter 10,8 109,8 0,0 3,7
03.1.6 Arbetsplatsenergi 7,2 97,0 0,1 -4,0
03.2 ÖVRIGA TJÄNSTER 13,5 102,7 0,0 3,2
03.2.1 Försäkringar 4,5 101,8 0,0 1,1
03.2.2 Anslutningsavgifter 9,0 103,1 0,0 4,2

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Atro Andersson 029 551 3544, Merja Järvinen 029 551 2458, rakennus.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 13.04.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. mars 2018, Tabellbilaga 1. Insatsindex 2015=100, mars 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2018/03/rki_2018_03_2018-04-13_tau_001_sv.html