Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnadskostnadsindex 2020, september

Byggnadskostnadsindex 2018, november

2018
november
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer