Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnadskostnadsindex 2020, oktober

Tabellbilaga 1. Insatsindex 2015=100, september 2020

Benämning på insats Vikter Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
0 TOTALINDEX 1000,0 104,3 0,4 -0,2
01 ARBETSINSATSER 399,8 104,2 1,1 0,8
02 MATERIALINSATSER 510,0 104,6 -0,2 -1,0
02.1 OMRÅDE 41,9 99,9 -0,1 2,5
02.1.1 Jordämne 28,9 106,9 -0,1 5,5
02.1.2 Byggområdets ytstrukturer 13,0 84,5 0,0 -5,1
02.2 HUS 242,1 103,2 -0,3 -3,7
02.2.1 Betong, tegel och block 37,8 102,0 0,2 -0,9
02.2.2 Betongelement 54,4 105,5 0,0 -7,3
02.2.3 Stålkonstruktioner 17,3 109,2 -0,3 -1,3
02.2.4 Sågvara 36,0 107,5 -0,6 -1,7
02.2.5 Värmeisoleringar 22,4 92,7 -1,6 -6,6
02.2.6 Fönster och dörrar 59,8 100,1 -0,5 -4,0
02.2.7 Beläggning 14,4 108,3 1,1 1,4
02.3 UTRYMMEN 93,3 107,6 -0,2 0,8
02.3.1 Inomhuskonstruktioner 15,9 103,5 -0,5 -0,9
02.3.2 Ytmaterial 41,2 107,2 -0,4 0,5
02.3.3 Fast inredning, kranar och hushållsmaskiner 36,2 109,8 0,0 1,8
02.4 TEKNISKA SYSTEM 132,7 106,5 -0,2 1,6
02.4.1 Värme, vatten och avlopp 21,4 109,8 0,0 1,8
02.4.2 Ventilation 28,0 104,7 0,5 -0,2
02.4.3 El, reglering, belysning och hiss 83,3 108,1 -0,1 2,3
03 TJÄNSTER 90,2 102,8 0,4 0,5
03.1 ARBETSPLATS- OCH VERKTYGSSERVICE 76,7 102,2 -0,0 0,2
03.1.1 Transporter 27,1 107,8 0,0 0,6
03.1.2 Maskinarbeten och lyftanordningar 9,0 89,8 0,0 -6,9
03.1.3 Arbetsplatsutrymmen, ställningar och väderskydd 21,0 93,2 0,0 -1,3
03.1.4 Formmaterial och därtill hörande stöd 1,5 93,0 0,0 -4,8
03.1.5 Avfallsavgifter 10,8 117,6 0,0 5,8
03.1.6 Arbetsplatsenergi 7,2 101,7 -0,3 2,8
03.2 ÖVRIGA TJÄNSTER 13,5 106,4 2,5 2,6
03.2.1 Försäkringar 4,5 111,3 7,6 7,8
03.2.2 Anslutningsavgifter 9,0 104,0 -0,0 -0,0

Källa: Byggnadskostnadsindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Liina Arhosalo 029 551 3612, Merja Järvinen 029 551 2458, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. september 2020, Tabellbilaga 1. Insatsindex 2015=100, september 2020 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2020/09/rki_2020_09_2020-10-15_tau_001_sv.html