Finlands officiella statistik

Omsättningsindex för byggverksamhet

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Byggföretagens omsättning minskade med 1,5 procent i november
15.1.2021
Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom byggföretagen med 1,5 procent i november jämfört med året innan. Försäljningsvolymen, där inverkan av prisförändringar har eliminerats, minskade med 1,3 procent. Av näringsgrenarna inom byggverksamhet ökade omsättningen och försäljningsvolymen bara inom anläggningsarbeten. Omsättningen och försäljningsvolymen inom husbyggande och specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet minskade jämfört med året innan.

Beskrivning: Omsättningsindexet för byggverksamhet beskriver den månatliga utvecklingen av byggföretagens omsättning. Variabeln är inhemsk omsättning, som består av momspliktig inhemsk försäljning. I de uppgifter som används vid beräkningen av variabeln ingår inte moms. Dessutom produceras ifråga om byggverksamhet volymindexet för försäljning, som mäter utvecklingen av produktionen inom näringsgrenen byggverksamhet.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: anläggningsverksamhet, branscher, byggande, byggande av hus, företag, husbyggnad, index, jordbyggnad, konjunkturväxlingar, omsättning, vattenbyggnad.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Preliminära uppgifter om omsättningsindexet för byggverksamhet börjar publiceras
21.1.2021
Statistikcentralen börjar publicera preliminära uppgifter om omsättningen inom byggverksamhet fr.o.m. uppgifterna för februari 2021.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/index_sv.html