Finlands officiella statistik

Omsättningsindex för byggverksamhet

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Omsättningen inom byggverksamhet ökade med 2,5 procent i maj, men försäljningsvolymen minskade
12.7.2019
Den arbetsdagskorrigerade omsättningen ökade i maj 2019 inom alla näringsgrenar inom byggverksamhet, men försäljningsvolymen minskade med 1,6 procent från året innan. Den svaga utvecklingen inom husbyggandet gjorde att försäljningsvolymen inom hela byggverksamheten minskade. Ökningen av omsättningen inom anläggningsarbeten var snabbast, dvs. 7,4 procent från året innan. Mätt med försäljningsvolym var anläggningsarbeten den enda näringsgrenen som visade en tillväxt inom byggverksamhet.

Nästa offentliggörande:
14.8.2019

Beskrivning: Omsättningsindexet för byggverksamhet beskriver den månatliga utvecklingen av byggföretagens omsättning. Variabeln är inhemsk omsättning, som består av momspliktig inhemsk försäljning. I de uppgifter som används vid beräkningen av variabeln ingår inte moms. Dessutom produceras ifråga om byggverksamhet volymindexet för försäljning, som mäter utvecklingen av produktionen inom näringsgrenen byggverksamhet.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: anläggningsverksamhet, branscher, byggande, byggande av hus, företag, husbyggnad, index, jordbyggnad, konjunkturväxlingar, omsättning, vattenbyggnad.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Eftersläpningen vid publiceringen av omsättningsindex minskar tack vare införande av tidsseriemodellering
13.2.2019
Eftersläpningen vid publiceringen av omsättningsindex för industrin, byggverksamhet och tjänster minskar med en månad räknat från uppgifterna för januari 2019.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.7.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/index_sv.html