Finlands officiella statistik

Omsättningsindex för byggverksamhet

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Ökningen av omsättningen inom anläggningsföretag var fortsatt stark
15.9.2020
Byggföretagens arbetsdagskorrigerade omsättning ökade i juli med 3,2 procent från juli år 2019. Omsättningen inom näringsgrenen husbyggande ökade nästan inte alls och inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet ökade omsättningen med 1,2 procent. Utvecklingen inom hela byggverksamheten förbättras av anläggningsföretagens fortsatt starka tillväxt.

Nästa offentliggörande:
14.10.2020

Beskrivning: Omsättningsindexet för byggverksamhet beskriver den månatliga utvecklingen av byggföretagens omsättning. Variabeln är inhemsk omsättning, som består av momspliktig inhemsk försäljning. I de uppgifter som används vid beräkningen av variabeln ingår inte moms. Dessutom produceras ifråga om byggverksamhet volymindexet för försäljning, som mäter utvecklingen av produktionen inom näringsgrenen byggverksamhet.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: anläggningsverksamhet, branscher, byggande, byggande av hus, företag, husbyggnad, index, jordbyggnad, konjunkturväxlingar, omsättning, vattenbyggnad.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Företagens näringsgrenar har reviderats i uppgifterna som publicerades i februari
13.2.2020
I samband med statistikpublikationen i februari 2020 har man inom omsättnings- och lönesummaindexen infört de senaste fastställda näringsgrenar från företagsregistret.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/index_sv.html