Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Brott och tvångsmedel 2019, 4:e kvartalet

Brott och tvångsmedel 2015, 2:a kvartalet

2015
2:a kvartalet
Offentliggöranden