Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Brott och tvångsmedel 2020, 2:a kvartalet

Publicerad: 18.12.2018

Antalet sexualbrott som kommit till kännedom ökade med 16,6 procent under januari–september 2018

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter fick polisen, tullen och gränsbevakningen under januari–september år 2018 kännedom om totalt 639 800 brott och förseelser, vilket är 22 900 fall (3,5 procent) färre än år 2017. Antalet strafflagsbrott som kom till kännedom uppgick till 331 900, dvs. 1 procent färre. Antalet brott mot liv och hälsa uppgick till 26 700, vilket är 0,4 procent färre än under januari–september året innan. Antalet anmälda våldtäkter var 6,1 procent fler och antalet anmälda sexuella trakasserier 26,1 procent fler än året innan.


Källa: Brott och tvångsmedel 2018, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (72,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 18.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brott och tvångsmedel [e-publikation].
ISSN=2342-916X. 3:e kvartalet 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rpk/2018/03/rpk_2018_03_2018-12-18_tie_001_sv.html