Figurbilaga 5. Elproduktion med förnybara energikällor 2000–2009

Figurbilaga 5. Elproduktion med förnybara energikällor 2000–2009

Källa: Statistiken över el- och värmeproduktion, Statistikcentralen och Elstatistiken, Finsk Enrergiindusti rf

Förfrågningar: Minna Niininen 09 1734 3549, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 29.9.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): El- och värmeproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-5080. 2009, Figurbilaga 5. Elproduktion med förnybara energikällor 2000–2009 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/salatuo/2009/salatuo_2009_2010-09-29_kuv_005_sv.html