Figurbilaga 9. Bränsleförbrukning efter produktionsform inom el- och värmeproduktion år 2010

Figurbilaga 9. Bränsleförbrukning efter produktionsform inom el- och värmeproduktion år 2010

Källa: Statistiken över el- och värmeproduktion, Statistikcentralen och Elstatistiken, Finsk Enrergiindusti rf

Förfrågningar: Minna Niininen 09 1734 3549, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 6.10.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): El- och värmeproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-5080. 2010, Figurbilaga 9. Bränsleförbrukning efter produktionsform inom el- och värmeproduktion år 2010 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/salatuo/2010/salatuo_2010_2011-10-06_kuv_009_sv.html