Publicerad: 29.10.2015

Elproduktionen på sin lägsta nivå under 2000-talet

År 2014 producerades 65,4 TWh el i Finland. Produktionen minskade med fyra procent från året innan och var på sin lägsta nivå under 2000-talet. Produktionen av fjärrvärme och industrivärme minskade också något. Användningen av förnybara bränslen inom el- och värmeproduktionen minskade med en procent. Också användningen av fossila bränslen minskade då användningen av stenkol och naturgas gick ned med 24 respektive 14 procent från året innan. Användningen av torv ökade däremot med sju procent. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över el- och värmeproduktionen.

Elproduktion efter produktionsform 2000–2014

Elproduktion efter produktionsform 2000–2014

Källa: Statistiken över el- och värmeproduktion, Statistikcentralen och Elstatistiken, Finsk Energiindusti rf

Förfrågningar: Minna Niininen 029 551 3549, Sami Hautakangas 029 551 3791, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (217,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 29.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): El- och värmeproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-5080. 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/salatuo/2014/salatuo_2014_2015-10-29_tie_001_sv.html