Publicerad: 2.11.2016

Produktionen av el med förnybara energikällor på rekordnivå

År 2015 producerades 66,2 TWh el i Finland. Produktionen ökade med en procent från året innan. Produktionen av el med förnybara energikällor var den högsta någonsin, 29,5 TWh, vilket är 45 procent av elproduktionen. Produktionen av fjärrvärme och industrivärme minskade något. Användningen av fossila bränslen minskade då användningen av stenkol och naturgas gick ned med 29 respektive 15 procent från året innan. Användningen av torv minskade med fem procent. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över el- och värmeproduktionen.

Elproduktion efter energikällor 2000-2015

Elproduktion efter energikällor 2000-2015

Länkar:

Statistikcentralens enkät om el- och värmeproduktion

Finsk Energiindustri r.f:s elstatistik http://energia.fi/ajankohtaista_ja_materiaalipankki/tilastot/sahkotilastot


Källa: Statistiken över el- och värmeproduktion, Statistikcentralen, Elstatistiken, Finsk Energiindustri r.f.

Förfrågningar: Minna Niininen 029 551 3549, Sami Hautakangas 029 551 3791, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (217,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 2.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): El- och värmeproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-5080. 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/salatuo/2015/salatuo_2015_2016-11-02_tie_001_sv.html