Publicerad: 2.11.2017

Produktionen med förnybara energikällor 45 % av elproduktionen och 57 % av värmeproduktionen

År 2016 producerades 66,2 TWh el i Finland. Produktionen var på samma nivå som året innan. Produktionen av el med förnybara energikällor var också på samma nivå som året innan, 29,6 TWh, vilket är 45 procent av elproduktionen. Produktionen av fjärrvärme ökade med 10 procent och produktionen av industrivärme med 2 procent. Användningen av fossila bränslen ökade inom el- och fjärrvärmeproduktionen. Inom el- och värmeproduktionen användes 32 procent mer stenkol än året innan. Användningen av torv minskade med tre procent. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över el- och värmeproduktionen.

Produktionen av el efter energikärror 2000-2016

Produktionen av el efter energikärror 2000-2016

Produktionen av fjärrvärme och industrivärme efter bränslen 2000-2016

Produktionen av fjärrvärme och industrivärme efter bränslen 2000-2016

Länkar:

Statistikcentralens enkät om el- och värmeproduktion

Finsk Energiindustri r.f:s elstatistik https://energia.fi/ajankohtaista_ja_materiaalipankki/tilastot/sahkotilastot


Källa: Statistiken över el- och värmeproduktion, Statistikcentralen, Elstatistiken, Finsk Energiindustri r.f.

Förfrågningar: Minna Niininen 029 551 3549, Sami Hautakangas 029 551 3791, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (230,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 2.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): El- och värmeproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-5080. 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/salatuo/2016/salatuo_2016_2017-11-02_tie_001_sv.html