Publicerad: 1.11.2018

Användningen av förnybara energikällor ökade inom el- och värmeproduktionen år 2017

År 2017 producerades 65,0 TWh el i Finland, vilket är något mindre än året innan. Produktionen av el med förnybara energikällor ökade med 1,1 TWh till 30,7 TWh, vilket är 47 % av elproduktionen. Produktionen av fjärrvärme var på samma nivå som året innan, men produktionen av industrivärme ökade med 0,8 %. Användningen av förnybara energikällor ökade klart inom produktionen av fjärr- och industrivärme. Inom el- och fjärrvärmeproduktionen minskade användningen av fossila bränslen med 12 %. Användningen av torv minskade med omkring fem procent. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över el- och värmeproduktionen.

Produktionen av el efter energikällor 2000-2017

Produktionen av el efter energikällor 2000-2017

Produktionen av fjärrvärme och industrivärme enligt bränslen 2000-2017

Produktionen av fjärrvärme och industrivärme enligt bränslen 2000-2017

Länkar:

Statistikcentralens enkät om el- och värmeproduktion

Finsk Energiindustri r.f:s elstatistik
https://energia.fi/ajankohtaista_ja_materiaalipankki/tilastot/sahkotilastot


Källa: Statistiken över el- och värmeproduktion, Statistikcentralen, Elstatistiken, Finsk Energiindustri r.f.

Förfrågningar: Pekka Lösönen 029 551 3268, Minna Niininen 029 551 3549, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (250,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 1.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): El- och värmeproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-5080. 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/salatuo/2017/salatuo_2017_2018-11-01_tie_001_sv.html