Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsestimat för storföretag 2019, december

Omsättningsestimat för storföretag 2017, februari

2017
februari
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik