Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsestimat för storföretag 2020, augusti

Omsättningsestimat för storföretag 2018, april

2018
april
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik