Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsestimat för storföretag 2020, juli

Omsättningsestimat för storföretag 2019, mars

2019
mars
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik