Tabellbilaga 5. Utrikesresor efter orsak och destination under september-december 2014* 1)

Destination Orsak till utrikesresan
Fritidsresor Tjänsteresor
Besök hos släkt och vänner Semester      Annan personlig orsak Fritidsresor totalt Tjänsteresor totalt
1 000 resor
Resor totalt 330 1 829 191 2 350 715
Norden Totalt 130 378 69 578 225
Sverige 120 342 56 518 173
Ryssland och Baltikum Totalt 79 665 81 824 147
Estland .. 577 .. 656 102
Ryssland .. 72 .. 138 ..
Öst- och Västeuropa Totalt 62 236 .. 319 231
Storbritannien .. .. .. 51 ..
Tyskland .. 56 .. 89 55
Sydeuropa och länder vid östra Medelhavet Totalt .. 442 .. 494 62
Spanien (utan Kanarieöarna) .. 87 .. 124 ..
Spanska Kanarieöarna .. 117 .. 117 ..
Grekland .. 52 .. 52 ..
Italien .. 62 .. 64 ..
Turkiet .. 78 .. 87 ..
Amerika Totalt .. .. .. 51 ..
Afrika Totalt .. .. .. .. ..
Asien och Oceanien Totalt .. .. .. 60 ..
1) Inkl. dagsresor, kryssningar och resor med övernattning i destinationslandet
Symboler: [..] uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd, [*] preliminära uppgifter.
På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.
Sedan år 2012 är siffrorna inte jämförbara med siffrorna för tidigare år på grund av en ändring i datainsamlingsmetoden.

Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, Mervi Härkönen 029 551 3254, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 06.02.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Höst (1.9.-31.12) 2014, Tabellbilaga 5. Utrikesresor efter orsak och destination under september-december 2014* 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2014/15/smat_2014_15_2015-02-06_tau_005_sv.html