Tabellbilaga 3. Inrikes fritidsresor med avgiftsbelagd inkvartering efter landskapen i 2012-2016

Destinations landskap 2012          2013          2014          2015          2016         
1 000 resor
Resor totalt 6 380 6 550 5 890 6 370 6 420
Nyland 1 190 1 150 1 120 1 200 1 160
Egentliga Finland 550 510 500 590 480
Satakunta 160 160 180 110 140
Egentliga Tavastland 150 150 100 130 160
Birkaland 790 740 590 700 730
Päijänne-Tavastland 140 190 220 190 180
Kymmenedalen 110 130 .. .. 110
Södra Karelen 190 170 130 190 200
Södra Savolax 270 280 230 230 230
Norra Savolax 430 370 360 430 380
Norra Karelen 180 220 190 210 180
Mellersta Finland 390 420 400 430 460
Södra Österbotten 210 270 150 20 230
Österbotten 120 130 100 120 100
Mellersta Österbotten .. .. .. .. ..
Norra Österbotten 560 580 550 610 730
Kajanaland 230 280 210 240 230
Lappland 610 730 700 600 600
Åland .. .. .. .. ..
Symboler: [..] uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd.
På grund av avrundning stämmer summorna i tabellerna inte alltid överens.


Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, Teemu Okkonen 029 551 2634, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 29.3.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. 2016, Tabellbilaga 3. Inrikes fritidsresor med avgiftsbelagd inkvartering efter landskapen i 2012-2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2016/smat_2016_2017-03-29_tau_003_sv.html