Publicerad: 12.10.2018

Finländarna reste sommaren 2018 inom landet och till Medelhavet

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet fritidsresor som finländarna gjorde oförändrat under maj–augusti 2018 jämfört med året innan. Den vackra sommaren gjorde emellertid att finländarna åter reste inom landet, vilket ledde till att den inhemska turismen ökade från året innan. Finländarna reste också mer än året innan till Sydeuropa. Å andra sidan var antalet resor till Estland med övernattning färre än förra sommaren.

Fritidsresor under maj-augusti 2012-2018* (exkl. inrikesresor i gratis inkvartering och inrikes dagresor)

Fritidsresor under maj-augusti 2012-2018* (exkl. inrikesresor i gratis inkvartering och inrikes dagresor)

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om finländarnas resor, för vilken totalt 4 401 finländare i åldern 15–84 år intervjuades i juni, juli, augusti och september.


Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (259,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 12.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Sommar (1.5.-31.8) 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.4.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2018/14/smat_2018_14_2018-10-12_tie_001_sv.html