Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Värdepappersföretag 2019, 4:e kvartalet

Publicerad: 20.6.2018

Värdepappersföretagens provisionsintäkter ökade under första kvartalet 2018

Under första kvartalet år 2018 var värdepappersföretagens rörelsevinst 34 miljoner euro. Rörelsevinsten minskade med ungefär en miljon euro jämfört med motsvarande kvartal året innan. Provisionsintäkterna ökade med 6 miljoner euro från året innan till 110 miljoner euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över värdepappersföretag.

Värdepappersföretagens rörelsevinst efter kvartal 2014-2018, mn euro

Värdepappersföretagens rörelsevinst efter kvartal 2014-2018, mn euro

Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Suutari 029 551 3257, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (218,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 20.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 1:a kvartalet 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2018/01/spy_2018_01_2018-06-20_tie_001_sv.html