Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik 2006

2006
Offentliggöranden