Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik 2010

2010
Offentliggöranden