Publicerad: 6.11.2014

Hälften av Finländarna använder sociala nätverktjänster

Korrigering. Offentliggörandet har korrigerats 25.11.2014. De korrigerade punkterna är markerade med rött.

År 2014 använde 51 procent av 16–89-åringarna sociala nätverkstjänster. Av befolkningen i åldern 16–89 år använde 86 procent internet och 64 procent använde internet flera gånger per dag. Andelen av befolkningen som under de senaste tre månaderna hade gjort inköp eller beställningar via internet ökade med fyra procentenheter till 48 procent. Användningen av sociala medier, t.ex. bloggar och diskussionsforum, blir allt vanligare. .

Internetanvändningen 2014

Korrigering 25.11.2014. De korrigerade punkterna är markerade med rött.
  Har använt Internet under de senaste 3 mån. Använder vanligen internet flera gånger om dagen Har använt nätbank under de senaste 3 mån. Köpt eller bestält något på ätet under de senaste 3 mån. Har använt någon social nätverkstjänst under de senaste 3 mån. Har använt internet på mobiltelefon utanfor hemmet eller arbetsplatsen under de senaste 3 månader Har använt snabbmeddelandetjänster på mobiltelefon under de senaste 3 månader Har använt internet för att söka jobb eller skicka arbetsansökan under de senaste 3 månader
  %-andel av befolkningen
16-24 år 99 89 79 63 93 87 88 60
25-34 år 100 90 98 72 82 81 64 45
35-44 år 100 84 98 70 72 76 42 33
45-54 år 96 68 92 59 46 59 27 23
55-64 år 90 56 83 33 31 38 13 9
65-74 år 68 34 61 20 15 16 2 1
75-89 år 28 10 22 4 3 2 0 0
                 
Män 89 68 82 49 49 43 35 25
Kvinnor 84 61 77 48 52 40 34 26
                 
Totalt 16–89 86 64 80 48 51 54 34 25
Totalt 16–74 92 70 87 53 56 59 38 28

Av finländarna i åldern 16–89 år använder 86 procent internet. Nya användare fanns endast i åldersgruppen över 55 år, eftersom nästan alla i de yngre åldersgrupperna redan använder internet. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om användning av informations- och kommunikationsteknik. När det gäller den äldsta åldersgruppen i undersökningen, dvs. 75–89-åringarna, använder 28 procent internet. Uppgifterna samlades in under april–augusti år 2014.

Finländarna är allt mer aktiva på internet. Andelen av befolkningen som använder internet flera gånger per dag ökade år 2014 i alla åldersgrupper. I åldersgruppen 25–34 år är det vanligast att vara aktiv på internet flera gånger per dag (90 % av åldersgruppen). Andelen av hela befolkningen i åldern 16–89 år som använder internet flera gånger per dag ökade med tre procentenheter till 64 procent.

Pekdatorerna blir snabbt vanligare i Finland. Av hushållen använder 30 procent pekdatorer. År 2013 hade 19 procent av hushållen en pekdator. År 2014 ökade andelen finländare som använder smarttelefon från året innan med 10 procentenheter till 60 procent.

Allt fler finländare är näthandelskunder. Under de senaste tre månaderna hade 48 procent av finländarna köpt eller beställt något från en webbutik. Andelen ökade med fyra procentenheter från året innan. Jämfört med år 2009 har andelen blivit nästan en och en halv gånger större. Oftast gäller näthandeln inkvarteringstjänster, rese- och inträdesbiljetter samt kläder och skor. Det är något vanligare att näthandla i stora städer än i tätortskommuner och landsbygdskommuner.

De sociala nätverkstjänsternas popularitet har fortsatt öka i Finland. Enligt undersökningen hade 51 procent av 16–89-åringarna använt sociala nätverkstjänster under de senaste tre månaderna. Andelen är fyra procentenheter större än år 2013. En del av finländarna har anammat molntjänster, dvs. lagrings- och databehandlingskapacitet på webbservrar, som en del av sin internetanvändning. Under de senaste tre månaderna hade 22 procent av finländarna lagrat filer på en s.k. molnserver. Andelen ökade med två procentenheter från året innan.


Källa: Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik undersökning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Rauli Kohvakka 029 551 3448, Perttu Melkas 029 551 2511, tietoyhteiskunta.info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 6.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik [e-publikation].
ISSN=2341-8702. 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sutivi/2014/sutivi_2014_2014-11-06_tie_001_sv.html