Finlands officiella statistik

Födda

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Andelen kvinnor med finländsk bakgrund i fruktsamheten har minskat
4.12.2019
Enligt Statistikcentralen minskade andelen kvinnor med finländsk bakgrund i fruktsamheten till 86 procent år 2018, mätt med det summerade fruktsamhetstalet. År 2018 var det summerade fruktsamhetstalet för hela landet 1,41 barn per kvinna, av vilka andelen med finländsk bakgrund var 1,20 barn per kvinna. År 2010 var det summerade fruktsamhetstalet för hela landet 1,87 barn per kvinna, av vilka andelen med finländsk bakgrund var 1,72. Det motsvarade en andel på 92 procent av hela landets fruktsamhet.

Nästa offentliggörande:
24.4.2020

Beskrivning: Statistiken beskriver antalet födda och fruktsamhet efter olika bakgrundsvariabler. Statistiken över födda omfattar sådana födda barn vars moder vid tidpunkten för födseln är fast bosatt i Finland. Statistiken innehåller uppgifter om barnet, modern och moderns make.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: barn, befolkning, befolkningsförändringar, befolkningstillväxt, fertilitet, nativitet.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Födda [e-publikation].
ISSN=1798-2405. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.4.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/synt/index_sv.html