Finlands officiella statistik

Åtalade, dömda och straff

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet utfärdade ordningsböter 22 procent fler än året innan
26.9.2018
Enligt Statistikcentralens uppgifter utfärdades år 2017 sammanlagt 22 procent fler ordningsböter än året innan. Ordningsböterna uppgick till omkring 330 600, av vilka 83 procent utfärdades till följd av kameraövervakning. Antalet ordningsböter som utfärdades med hjälp av kameraövervakning var 54 procent fler än år 2016. Nästan hälften av alla ordningsböter som utfärdades år 2017 var av storleksbeloppet 170 euro.

Nästa offentliggörande:
26.9.2019

Beskrivning: Statistiken omfattar uppgifter om straff som utdömts i första instans, påföljdseftergifter och förkastade åtal. Statistiken över åtalade i tingsrätterna och i hovrätterna som första instans omfattar också strafforderböter som utfärdats av åklagaren och ordningsbot som utfärdats av polis, tull eller gränsbevakning. Huvudregeln är att en person redovisas i statistiken lika många gånger som ovan nämnda avgöranden givits gällande honom eller henne. Ett annat centralt framställningssätt som tillämpas i statistiken är den s.k. huvudbrottsprincipen. Enligt den beskrivs varje åtalad eller dömd enligt det grövsta brottet som medför den strängaste straffarten.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: brott, brottmål, bötesstraff, domar, fängelse, medborgarskap, rusmedel, straff, utlänningar, åtalade, återfallsbrottslighet.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Tabellbilagorna i offentliggörandet har ersatts med PX-Web databastabeller
9.12.2009
Siffrorna i PX-Web tabellerna avviker i mindre omfattning från tidigare siffror i tabellbilagorna.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Åtalade, dömda och straff [e-publikation].
ISSN=1798-6699. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.9.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/syyttr/index_sv.html