Figurbilaga 3. Energianvändningen inom industrin efter näringsgren

Figurbilaga 3. Energianvändningen inom industrin efter näringsgren

Källa: Statistik över industrins energianvändning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi-Marja Aalto (09) 1734 3442, energia@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 13.10.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över industrins energianvändning [e-publikation].
ISSN=1798-7768. 2010, Figurbilaga 3. Energianvändningen inom industrin efter näringsgren . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tene/2010/tene_2010_2011-10-13_kuv_003_sv.html