Figurbilaga 4. Energianvändningen inom industrin efter landskap

Figurbilaga 4. Energianvändningen inom industrin efter landskap

Källa: Statistik över industrins energianvändning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Bate Ismail 09 1734 2471, energia@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 16.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över industrins energianvändning [e-publikation].
ISSN=1798-7768. 2011, Figurbilaga 4. Energianvändningen inom industrin efter landskap . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.4.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tene/2011/tene_2011_2012-11-16_kuv_004_sv.html