Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex 2019, december

Producentprisindex 2012, januari

2012
januari
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor