Finlands officiella statistik

Luftutsläpp efter näringsgren

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Växthusgasutsläppen från energiförsörjning och transport ökade år 2016
26.9.2018
Finländarnas växthusgasutsläpp samt andra utsläpp som inte hör till växthusgaser ökade år 2016. Finländarnas växthusgasutsläpp i Finland och utomlands uppgick till 62,7 miljoner ton, vilket var 6,5 procent mer än året innan. Biogena koldioxidutsläpp ökade med 2,9 procent från året innan och uppgick till 39,8 miljoner ton år 2016. Också partikelutsläppen visade en ökning. De ökade med 3,4 procent till 33,6 tusen ton. Även andra luftutsläpp, med undantag av ammoniak- och svaveldioxidutsläpp, ökade från året innan. När det gäller växthusgasutsläpp var ökningen störst inom näringsgrenen transport och magasinering, där utsläppen ökade med 13,5 procent från året innan. Utsläppen ökade också inom energiförsörjningen, dvs. med 12,6 procent jämfört med föregående år.

Nästa offentliggörande:
8.10.2019

Beskrivning: I statistiken över luftutsläpp efter näringsgren presenteras utsläppen enligt den näringsgrensindelning som används inom nationalräkenskaperna. På så sätt kan uppgifterna om luftutsläpp direkt kombineras med olika monetära variabler i nationalräkenskaperna. Totalt finns det 14 utsläppskomponenter, från koldioxid och kväveoxider till finpartiklar och fluoriderade växthusgasen.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: miljöräkenskaper, luftvård, växthusgaser, utsläpp.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftutsläpp efter näringsgren [e-publikation].
ISSN=2323-7597. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.9.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tilma/index_sv.html