Publicerad: 22.2.2018

Forsknings- och utvecklingsfinansieringen ökar i budgeten för år 2018

Enligt Statistikcentralen ökar anslagen för forsknings- och utvecklingsverksamhet i statsbudgeten med 85,7 miljoner euro från året innan. Anslagen för forsknings- och utvecklingsverksamhet för år 2018 är i sin helhet 1 883,2 miljoner euro i statsbudgeten. Den offentliga forskningsfinansieringens andel av bruttonationalprodukten är dock oförändrat på samma nivå som året innan och uppskattas vara 0,80 procent.

Statliga anslag till forskning och utveckling efter organisation 2008–2018

Statliga anslag till forskning och utveckling efter organisation 2008–2018
Yrkeshögskolor tidigare under övrig FoU-finansiering

Statliga anslag till forskning och utveckling 2018

  FoU-finansiering, mn € Andel av FoU-finansiering, % Förändring från 2017, mn € Reell förändring från 2017, %
FoU-finansiering totalt 1 883,2 100,0 85,7 3,3
De betydelsefullaste förvaltningsområdena
Undervisnings- och kulturministeriet 1 164,4 61,8 41,1 2,2
Arbets- och näringsministeriet 491,0 26,1 61,9 12,8
Jord- och skogsbruksministeriet 53,6 2,8 -16,4 -24,5
Social- och hälsovårdsministeriet 69,9 3,7 -5,5 -8,6
Enligt organisation
Universiteten 615,6 32,7 28,5 3,4
Yrkeshögskolan 1) 66,3 3,5 - -
Business Finland 391,3 20,8 69,1 19,8
Finlands Akademi 444,1 23,6 -5,4 -2,6
Statens forskningsinstitut 189,1 10,0 -6,1 -4,5
Övrig FoU-finansiering 161,8 8,6 -66,7 -30,2
Universitetscentralsjukhus 15,0 0,8 0,0 -1,4
1) Yrkeshögskolor tidigare under övrig FoU-finansiering

Källa: Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten 2018 Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 22.2.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten [e-publikation].
ISSN=2489-3269. 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tkker/2018/tkker_2018_2018-02-22_tie_001_sv.html