Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för industrin 2020, januari

Publicerad: 15.12.2008

Omsättningen inom industrin ökade under juli-september med 7,8 procent jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralen var industrins omsättning under juli-september 7,8 procent större än under motsvarande period året innan. Försäljningen i Finland ökade med 8,7 procent och exportomsättningen med 6,3 procent från året innan.

Under juli-september ökade omsättningen mest inom el-, gas- och vattenförsörjningen, med 35,7 procent, och inom den kemiska industrin, med 21,1 procent. Omsättningsökningen var snabb också inom tillverkningen av maskiner och utrustning, metallprodukter samt inom tillverkningen av livsmedel, drycker och tobak. Däremot minskade omsättningen inom förlagsverksamhet; grafisk produktion och reproduktion av inspelningar med 0,8 procent och inom trä- och pappersindustrin med 6,4 procent jämfört med året innan.

Årsförändring av omsättningen för hela industrin och för vissa näringsgrenar under perioden 07/2008-09/2008, %

Omsättningsindex för industrin beskriver företag, vars huvudnäringsgren är tillverkning. Beräkningen av index bygger på skatteförvaltningens momsuppgifter, som kompletteras med Statistikcentralens material från försäljningsenkäten. Det kan finnas stora variationer i industriföretagens månatliga omsättning särskilt när det gäller näringsgrenar inom metallindustrin. Variationerna beror huvudsakligen på faktureringspraxis. Slutfakturan för stora maskinleveranser och projekt kan synas som försäljning för en månad, även om företaget arbetat för leveransen i flera månader eller år.

Näringsgrensindelningen TOL 2008 och basåret 2005=100 införs i denna statistik fr.o.m. uppgifterna för januari 2009. Mera information om TOL 2008 finns påStatistikcentralens webbsidor om TOL 2008. På ingångssidan till statistiken finnsnyheter om övergången till näringsgrensindelningen TOL 2008.

Källa: Omsättningsindex för industrin, september 2008. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Paavonen (09) 1734 3331, Tarja Husso (09) 1734 3534,volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 15.12.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. september 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.4.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2008/09/tlv_2008_09_2008-12-15_tie_001_sv.html