Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för industrin 2019, juli

Omsättningsindex för industrin 2011, januari

2011
januari
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor