Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för industrin 2020, januari

Publicerad: 14.12.2011

Omsättningen inom industrin ökade under juli–september med något under 6 procent jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralen var industrins omsättning under juli–september 5,7 procent större än under motsvarande period året innan. Försäljningen i Finland ökade med 10,8 procent och exportomsättningen med 1,6 procent från året innan.

Årsförändring av omsättningen för vissa näringsgrenar inom industrin under perioderna 7/2011–9/2011 och 7/2010–9/2010, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen för vissa näringsgrenar inom industrin under perioderna 7/2011–9/2011 och 7/2010–9/2010, % (TOL 2008)

Omsättningen ökade inom nästan alla undernäringsgrenar från motsvarande period året innan. Kraftigast var ökningen inom den kemiska industrin (23,0 %) och inom utvinning av mineral (18,0 %). Däremot minskade omsättningen inom el- och elektronikindustrin (−15,1 %) samt skogsindustrin (−0,7 %).

Omsättningsindex för industrin beskriver företag, vars huvudnäringsgren är tillverkning. Beräkningen av index bygger på skatteförvaltningens momsuppgifter, som kompletteras med Statistikcentralens material från försäljningsenkäten. Det kan finnas stora variationer i industriföretagens månatliga omsättning särskilt när det gäller näringsgrenar inom metallindustrin. Variationerna beror huvudsakligen på faktureringspraxis. Slutfakturan för stora maskinleveranser och projekt kan synas som försäljning för en månad, även om företaget arbetat för leveransen i flera månader eller år.


Källa: Omsättningsindex för industrin 2011, september, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Kuussaari (09) 1734 3538, Kirsi-Maaria Manninen (09) 1734 2681, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (221,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 14.12.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. september 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.4.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2011/09/tlv_2011_09_2011-12-14_tie_001_sv.html