Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för industrin 2020, augusti

Omsättningsindex för industrin 2012, februari

2012
februari
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik