Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för industrin 2020, januari

Omsättningsindex för industrin 2012, april

2012
april
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik