Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för industrin 2020, juli

Omsättningsindex för industrin 2012, augusti

2012
augusti
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik